Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Frohe Weihnachten - Veselé Vánoce!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kulturfreunde,

auf diesem Weg möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Unterstützung und Zusammenarbeit, Ihre Besuche und Ihre Teilnahme an unseren Kulturtouren im Jahr 2014 bedanken.

2014 gingen vom CeBB wieder viele Impulse für Begegnungen zwischen Menschen der Nachbarregionen Bayern und Böhmen aus.

Im Projekt regio2015 richteten wir im Verlauf des Jahres immer stärker den Blick auf Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Zusammen mit unseren Projektpartnern Stadt Regensburg und Plzeň 2015, o. p. s. bereiteten wir heuer ca. 40 bayerische Beiträgen für das Programm Pilsen 2015 vor, die Umsetzung erfolgt von Januar bis September 2015.

Sehr freut es uns, dass der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds für die Fortsetzung unseres langjährigen Projekts Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen auch im Jahr 2015 eine Förderung bewilligt hat.

Wir wünschen Ihnen festliche Weihnachtstage und ein erfolgreiches neues Jahr!


Auf die weitere gute Zusammenarbeit und viele Begegnungen mit Ihnen freuen sich

Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. im Namen der gesamten Vorstandschaft und das CeBB-Team mit Hans Eibauer, Maika Victor-Ustohal, Magdalena Becher, Helena Večeřová, David Vereš, Susanne Setzer, Erich Schlicker, Ida Pětioká und Jan Cingroš

Veselé Vánoce - Frohe Weihnachten!

Vážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé kultury,  

touto cestou bychom Vám rádi chtěli srdečně poděkovat za podporu a spolupráci, za návštěvy a účast na našich kulturních výletech v roce 2014.  

V roce 2014 vycházelo z Centra Bavaria Bohemia opět mnoho impulzů pro setkávání lidí ze sousedních regionů v Bavorsku a v Česku.

V projektu regio2015 jsme se v průběhu roku stále více soustředili na Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015. Spolu s našimi projektovými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015, o. p. s. jsme letos připravili cca 40 bavorských příspěvků pro program EHMK Plzeň 2015, jejichž realizace bude probíhat od ledna do září 2015.  

Velice nás těší, že Česko-Německý fond budoucnosti schválil i na rok 2015 finanční podporu pro pokračování našeho dlouholetého projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko.  

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok!  

Na další dobrou spolupráci a mnoho setkání s Vámi se těší

Irene Träxler, 1. předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. jménem celého představenstva a celý tým CeBB: Hans Eibauer, Maika Victor-Ustohal, Magdalena Becher, Helena Večeřová, David Vereš, Susanne Setzer, Erich Schlicker, Ida Pětioká a Jan Cingroš

PARTNERaktiv

Am 17. Januar startet das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015

Mitte Januar wird die Stadt Pilsen drei Tage lang das Kulturhauptstadtjahr 2015 mit einem umfangreichen Programm eröffnen. Unter der Federführung des künstlerischen Leiters von Pilsen 2015, Petr Forman, wird eine faszinierende Show Tausende Besucher in ihren Bann ziehen und sie mitnehmen in die ersten Stunden der Kulturhauptstadt Europas. Am Freitag, 16.01.15 findet eine Party anlässlich des "Arťs Birthday" statt. Die Feierlichkeiten am Samstag werden sich in drei Teilen abspielen. Um 17 Uhr werden sich fünf Umzüge von den Stadtbezirken aus in Richtung Zentrum bewegen und auf dem Hauptplatz zusammentreffen. Dort erklingt ein speziell für diesen "gemeinsamen Augenblick" komponiertes Musikstück, die neuen Glocken der Kathedrale werden erstmals läuten, in- und ausländische Akrobaten und eine Videoprojektion werden die Zuschauer in Erstaunen versetzen. Gefeiert und getanzt wird anschließend überall in der Stadt. Am Sonntag sind die Besucher eingeladen, verborgene Winkel der Stadt zu entdecken, oder bei einer Tasse Kaffee mit Persönlichkeiten aus Pilsen und der Region ins Gespräch zu kommen. Weiterlesen        
Zur Eröffnung am 17.01.15 organisiert das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) eine Kulturtour nach Pilsen. Anmeldungen sind noch möglich. Weitere Informationen

17. ledna začíná rok Evropského hlavního města kultury

Otevření Plzně Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 s rozsáhlým programem se odehraje ve třech dnech. Pod taktovkou uměleckého ředitele Plzně 2015 Petra Formana se rozehraje podívaná na oslavu Evropského hlavního města kultury. V pátek 16. 01. 2015 se koná večírek u příležitosti "Arťs Birthday". Sobotní slavnosti se odehrají ve třech částech. V 17 hodin se pět slavnostních průvodů vydá z městské části do centra města a společně se setkají na náměstí Republiky, kde speciálně pro tento "společný okamžik" zazní hudební skladba, při které se poprvé rozezní nové zvony katedrály. Domácí i zahraniční akrobaté a videoprojekce nadchnou přítomné diváky. Slavit a tančit se bude nakonec všude ve městě. V neděli  jsou návštěvníci zváni objevovat skryté město nebo se jen tak dát do řeči s osobnostmi města a regionu Plzně při šálku kávy. Číst dále
Na slavnostní zahájení 17. 01. 2015 organizuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) cestu za kulturou do Plzně. Přihlášky jsou stále možné. Další informace

Centrum Bavaria Bohemia

Ausschreibung Forum Junge Kunst

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), die Städtische Galerie "Leerer Beutel" in Regensburg und die Partnergalerie in Pilsen werden auch 2015 das grenzüberschreitende Ausstellungsprojekt "Forum Junge Kunst Bayern – Tschechien" umsetzen. Das Forum bietet im Rahmen des vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Projekts "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern-Böhmen" jungen KünstlerInnen ein Ausstellungsforum in den Partnerstädten Pilsen und Regensburg. Interessierte junge Künstler zwischen 18 und 35 Jahren mit Wohn-, Geburts-, oder Studienort in Bayern oder in Tschechien können sich mit vier Kunstwerken für das Projekt bewerben.
Anmeldeschluss: 16.02.15
Weitere Informationen

Veřejná výzva pro mladé umělce

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, Galerie města Řezna v kulturním centru "Leerer Beutel" v Řezně spolu s partnerskou galerií v Plzni uskuteční také v roce 2015 přeshraniční výstavní projekt "Fórum mladé umění Česko - Bavorsko". Mladým umělcům tak nabízí v rámci projektu "Kultura bez hranic – setkávání Čechy-Bavorsko", který je financován Česko-německým fondem budoucnosti, účast na výstavním fóru v partnerských městech Plzeň a Řezno. Přihlásit se mohou mladí výtvarní umělci ve věku od 18 do 35 let s bydlištěm, rodištěm nebo studijním pobytem v České republice. Prosíme o zaslání max. 4 uměleckých děl.
Uzávěrka přihlášek: 16. 2. 15
Další informace

PARTNERaktiv

Hochschulführer für die Europaregion Donau-Moldau

Der neue Hochschulleitfaden der Europaregion Donau-Moldau gibt Schülern und Studierenden einen Überblick über Studienprogramme und Hochschulen bzw. Universitäten in Bayern, Österreich und Tschechien. Die Publikation präsentiert grenzüberschreitend das Potenzial der über 45 Bildungs- und Forschungseinrichtungen mit über 140.000 Studierenden und mehr als 900 Studienprogrammen. Sie ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit im Themenfeld Hochschulkooperationen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Forschungs- und Bildungsmöglichkeiten in der Europaregion durch verstärkte Zusammenarbeit von Universitäten und Hochschulen auszubauen. Die Broschüre im handlichen A5-Format in deutscher und tschechischer Sprache wird in der Europaregion verteilt und kann online bestellt werden.
Weitere Informationen: www.evropskyregion.cz/de

Příručka o vysokých školách Evropského regionu Dunaj - Vltava

Nová příručka o vysokých školách Evropského regionu Dunaj-Vltava nabízí žákům a studentům základní přehled o studijních programech a vysokých školách, resp. univerzitách v Bavorsku, Rakousku a v Čechách. Publikace prezentuje přeshraniční potenciál více než 45 vzdělávacích a výzkumných zařízení s více než 140.000 studenty a s více než 900 studijními programy. Jedná se o výsledek tematické oblasti kooperace vysokých škol, která si stanovila za cíl rozvinout možnosti pro výzkum a vzdělávání v Evropském regionu prohloubením spolupráce mezi univerzitami a vysokými školami. Tato brožura v praktickém A5 formátu v německém a českém jazyce je rozdávána v Evropském regionu a lze ji objednat i online.
Další informace: www.evropskyregion.cz

PARTNERaktiv

Gesucht: Erinnerungsstücke aus dem Ersten Weltkrieg

Für das Projekt "Digital Humanities Labor zur grenzübergreifenden historischen Forschung" sammeln die Universitäten Passau und České Budějovice / Budweis Erinnerungsstücke an den Ersten Weltkrieg aus dem Bayerischen Wald und dem Böhmerwald. Diese Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, Fotografien, Objekte u.v.m. werden digitalisiert und in Form einer Online-Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Privatpersonen können mit privaten Erinnerungsstücken zum Projekt zur Erforschung der Erinnerungskultur an den Ersten Weltkrieg beitragen.
Weitere Informationen: www.phil.uni-passau.de
Kontakt: Dorothee Ahlers, Projektkoordinatorin, 0851-509-3456, dorothee.ahlers@uni-passau.de

Česko-německý projekt o první světové válce na Šumavě a v Bavorském lese hledá přispěvatele

Na projekt "Laboratoř Digital Humanities pro přeshraniční historický výzkum " shromaždují univerzity v Pasově a v Českých Budějovicích vzpomínkové předměty na první světovou válku z Bavorského lesa a Šumavy. Dopisy, zápisníky, fotografie, předměty a mnoho dalších vzpomínkových věcí bude digitalizováno a ve formě výstavy zpřístupněno veřejnosti. Také soukromé osoby mohou s osobními vzpomínkovými předměty přispět k projektu a k výzkumu první světové války.
Další informace: www.phil.uni-passau.de
Kontakt: Dorothee Ahlers, koordinátorka projektu,
+49(0)851-509-3456, dorothee.ahlers@uni-passau.de


PARTNERaktiv

Pilsner Schule sucht deutschen Partner

Die Mittelschule für Informatik und Finanzdienstleistungen in Pilsen sucht eine Partnerschule aus Deutschland bzw. Österreich. Die Schüler im Alter zwischen 15 und 19 Jahren lernen dort Deutsch als 2. Fremdsprache neben Englisch und werden von den Lehrkräften zum aktiven Gebrauch der Nachbarsprache motiviert. So nahmen sie bereits an Veranstaltungen des Goethe-Instituts, an Workshops und Praxisaufenthalten an einer bayerischen Schule teil. Da die Zusammenarbeit mit der bayerischen Schule im kommenden Jahr nicht fortgeführt werden kann, sucht die Leiterin der Pilsner Schule neue Kontakte. Dabei ist sie offen für jegliche Formen der Zusammenarbeit, wünscht sich allerdings möglichst eine langfristige Kooperation. Die Schule hat Erfahrung in der Beantragung von finanzieller Unterstützung für mehrtägige Austauschprogramme.
Kontakt: Mgr. Leona Jiránková, Deutschlehrerin, jirankova@ssinfis.cz, +420 603 887 123

Plzeňská škola hledá německého partnera

Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni hledá partnerskou školu v Německu, příp. Rakousku. Studenti ve věku 15 až 19 let se zde němčinu učí jako druhý cizí jazyk vedle angličtiny a jsou vyučujícími motivováni k aktivnímu používání jazyka našich sousedů. Takto se již zúčastnili akcí Goethe-Institutu, workshopů a praxí na jedné bavorské škole. Jelikož spolupráce s touto bavorskou školou v příštím roce nemůže pokračovat, hledá ředitelka plzeňské školy nové kontakty. Přitom je otevřená jakékoli formě spolupráce, přeje si však, pokud možno, dlouhodobě zaměřenou spolupráci. Škola má zkušenosti s žádostmi o finanční podporu vícedenních výměnných programů.
Kontakt: RNDr. Lenka Holubová, ředitelka, holubova@ssinfis.cz, +420 377 325 182

PARTNERaktiv

Neues aus dem Čojč Theaternetzwerk Böhmen-Bayern

Tschechisch-Sprachkurs Check Czech 3
Das Čojč Theaternetzwerk Böhmen-Bayern lädt Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren aus Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern vom 30.01. bis 01.02.15 zum Sprachkurs Check Czech 3 nach Pilsen ein. Spielerisch werden die Teilnehmer die tschechische Grammatik am eigenen Leib erleben und durch Theaterimprovisation Sprachbarrieren abbauen. Das Wochenende begleiten tschechische Muttersprachler, die die Teilnehmer dabei unterstützen werden, das Erlernte auf dem Papier, in Spielen und Dialogen praktisch umzusetzen.
Čojč MAGNET im April 2015 in Pilsen
Für eine Aufführung im Rahmen der Bayerischen Kulturtage in der Kulturhauptstadt Pilsen 2015 im April kommenden Jahres sucht Čojč insgesamt 90 bayerische und tschechische Schüler und Studierende aus dem Grenzgebiet. Fünf Projekte, die jeweils ein eigenes Thema bearbeiten, treffen in Pilsen aufeinander, kombinieren ihre Ideen, Szenen, Lieder und Tänze und schaffen daraus ein Event für den öffentlichen Raum.
Weitere Informationen zu den beiden Aktivitäten von Čojč: www.cojc.eu

Novinky z divadelní síťě Čojč Čechy-Bavorsko

Jazykový kurz češtiny Check Czech 3
Divadelní síť Čojč Čechy-Bavorsko zve mládež mezi 15 a 25 lety z Horních Franků, z Horní Falce a Dolního Bavorska od 30. 01 do 01. 02. 2015 na jazykový kurz Check Czech 3 do Plzně. Účastníci zažijí hravě a na vlastní kůži českou gramatiku a skrz divadelní improvizaci odbourají své jazykové bariéry. Víkendem budou provázet čeští rodilí mluvčí, kteří budou účastníky povzbuzovat, aby naučené znalosti také prakticky znázornili na papíře, ve hrách nebo v dialogu.
Čojč MAGNET v dubnu 2015 v Plzni
Na inscenaci v rámci Bavorských dní v Plzni v Evropském hlavním městě kultury 2015 hledá Čojč na duben příštího roku dohromady 90 českých a německých žáků a studentů z příhraničních regionů. Účastníci z pěti projektů se vzájemně setkají v Plzni, dají dohromady své nápady, scény, písně, tance a vytvoří z toho jednu událost pro oživení veřejného prostoru.
Další informace na obě aktivity Čojče: www.cojc.eu

PARTNERaktiv

Freiwilligendienst im deutsch-tschechischen Kindergarten Junikorn

Der deutsch-tschechische Kindergarten Junikorn sucht zum 01.02.2015 für den Zeitraum von sieben Monaten eine/-n Freiwilige/-n im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes (Erasmus+). Zusammen mit einem erfahrenen Erzieher wird sich der/die Freiwillige am Tagesablauf im Kindergarten beteiligen sowie regelmäßige Freizeitaktivitäten gestalten und anleiten. Er / Sie sollte Interesse für die Arbeit mit Kindern im Vorschulalter und die deutsch-tschechische Zusammenarbeit haben. Tschechischkenntnisse sind keine Voraussetzung, allerdings das Interesse, die Sprache zu lernen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Dobrovolná služba v česko-německé školce Junikorn

Česko-německá školka Junikorn hledá od 1. 2. 2015 na sedm měsíců dobrovolníka / dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolnické služby (Erasmus +). Dohromady se zkušeným učitelem se bude dobrovolník podílet na denním programu ve školce a pořádat pravidelné volnočasové aktivity. Dobrovolník / dobrovolnice  se bude věnovat nejen práci s dětmi v předškolním věku, ale také česko-německé spolupráci. Znalosti českého jazyka nejsou podmínkou, avšak zájem naučit se češtinu ano. Přihlášky jsou již možné.

PARTNERaktiv

Aktuelles aus deutsch-tschechischen Institutionen

Bayerische Vertretung in Prag eröffnet
Am 04.12.14 wurde in Prag vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und dem tschechischen Premierminister Bohuslav Sobotka die Bayerische Vertretung eröffnet. Die Repräsentanz des Bayerischen Freistaates in der Tschechischen Republik kündigt ein neues Kapitel in den Beziehungen der beiden Seiten an. Das historische Stadtpalais wird nicht nur als Repräsentanz der bayerischen Wirtschaft dienen, sondern auch als Ort der Verständigung. Weiterlesen

Wolfgang Lippert neuer Euregio-Präsident
Der Tirschenreuther Landrat Wolfgang Lippert ist für die nächsten zwei Jahre der neue Gemeinsame Präsident der EUREGIO EGRENSIS. Bei einem Treffen von Vertretern aller drei Euregio-Arbeitsgemeinschaften im böhmischen Chodov / Chodau übernahm er das Amt turnusgemäß vom tschechischen Kommunalpolitiker František Čurka, der die EUREGIO EGRENSIS seit 2012 repräsentiert hatte. Der Gemeinsame Präsident der Euregio ist der politische Repräsentant der drei Arbeitsgemeinschaften Bayern, Böhmen sowie Sachsen/Thüringen. Der Vorsitz im Gemeinsamen Präsidium wechselt alle zwei Jahre und ging nun wieder an die bayerische Seite. Weiterlesen

Aktuálně z česko-německých institucí

V Praze bylo otevřeno Bavorské zastoupení
Dne 4. prosince 2014 bylo v Praze za přítomnosti bavorského předsedy vlády Horsta Seehofera a českého předsedy vlády Bohuslava Sobotky otevřeno Bavorské zastoupení. Reprezentace Bavorského svobodného státu v České republice avizuje novou kapitolu ve vztazích obou zemí. Historický městský palác nebude sloužit jen jako zastoupení bavorského hospodářství, nýbrž také jako místo porozumění. Číst dále

Wolfgang Lippert novým prezidentem Euregia
Předseda okresního úřadu v Tirschenreuthu Wolfgang Lippert je novým Společným prezidentem sdružení EUREGIO EGRENSIS pro příští dva roky. V rámci setkání zástupců všech tří pracovních sdružení Euregia mu v českém Chodově předal funkci dosavadní prezident sdružení EUREGIO EGRENSIS František Čurka, který EUROREGIO EGRENSIS reprezentoval od roku 2012. Společný prezident Euregia je politický zástupce tří pracovních sdružení Bavorsko, Čechy a Sasko/Durynsko. Předsednictví ve Společném prezídiu se mění každé dva roky a nyní se opět přesunulo na bavorskou stranu. Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

Oberpfalzkrimi "Waidwund"

Mit dem Buch "Waidwund" des gebürtigen Oberpfälzers Max Stadler ist im ars vivendi verlag ein nervenaufreibender bayerischer Krimi mit viel Lokalkolorit erschienen. Die Handlung um den Tod eines einflussreichen und gewissenlosen Großbauern spielt in einem Dorf an der Grenze zu Tschechien. Man kennt sich, kein Geheimnis scheint vor fremden Augen sicher. Doch dann verschwindet, nach und nach, eine komplette Familie. Max Stadler dirigiert sein Figurenarsenal geschickt durch eine perfekt ausgeleuchtete fiktive Welt – den Lichtkegel immer auf das Dunkle gerichtet. Weitere Informationen

Kriminálka Horní Falce "Waidwund"

S knihou "Waidwund" rodáka z Horní Falce Maxe Stadlera vydalo nakladatelství ars vivendi nervy drásající bavorskou detektivku se spoustou lokálního koloritu. Děj o smrti vlivného a bezohledného velkostatkáře se odehrává na vesnici na hranici s Čechami. Každý zná každého, a tak se zdá, že žádné tajemství není před zraky cizích lidí utajeno. Přesto ale postupně zmizí celá rodina. Autor knihy Max Stadler řídí své postavy skrze perfektně objasněný avšak fiktivní svět - a nasvicuje vždy temnotu.
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,49 MB / 3,71 MB