Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Zug zur Kultur nimmt Fahrt auf

Am Samstag, 15.11.14 startete der Zug zur Kultur zu seiner Jungfernfahrt nach Pilsen in die Kulturhauptstadt Europas 2015. Die mit Spannung erwartete Vorpremiere organisierte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee im Rahmen des von der EU geförderten Ziel 3–Projekts regio2015. Der Zug zur Kultur ist einer der spektakulärsten Beiträge der bayerischen Seite für das Kulturhauptstadtprogramm. Vom Eröffnungstag des Kulturhauptstadtjahres am 17.01. bis zum 27.09.15 wird der Zug zur Kultur an jedem Wochenende samstags und sonntags zwischen Regensburg und Pilsen Teil des alex München-Prag.
Weiterlesen

Vlak za kulturou vyráží

V sobotu 15. 11. 2014 se Vlak za kulturou vydal na svou první jízdu do Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. Tuto s napětím očekávanou předpremiéru zorganizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015. Vlak za kulturou je jedním z nejzajímavějších příspěvků bavorské strany k programu Evropského hlavního města kultury. Ode dne zahájení roku Evropského hlavního města kultury 17. 1. 2015 bude Vlak za kulturou až do 27. 9. 2015 každý víkend v sobotu a neděli na trase Řezno – Plzeň součástí vlakového spoje alex jezdícího mezi Mnichovem a Prahou.
Číst dále


PARTNERaktiv

Pilsen 2015 - Der Countdown bis zur Eröffnung läuft

Bis zur feierlichen Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres Pilsen 2015 am 17.01.15 sind es nur noch ein paar Wochen. Anfang Dezember wird das komplette Programm von den Autoren und beteiligten Künstlern in Prag vorgestellt. Das aktuell erschienene 2. Programmbuch stellt auf über 200 Seiten die Themen und Termine für das Jahr 2015 vor. Die tschechische Version ist bereits online verfügbar, die deutsche Version wird es in Kürze geben. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hat aber bereits eine Vielzahl von Veranstaltungsterminen veröffentlicht, ergänzt und aktualisiert die Übersicht regelmäßig.
Zu einigen Highlights veranstaltet das CeBB Kulturtouren nach Pilsen, bspw. zur Eröffnungsfeier am 17.01.15, zu einer Vorstellung des Seiltänzers David Dimitri am 25.01.15, zum Festival der Lichtkunst am 20.02.15 und natürlich zum Fest "Blumen für Pilsen" am 26.04.15. Vorreservierungen nimmt CeBB-Mitarbeiterin Susanne Setzer unter susanne.setzer@cebb.de entgegen. Details werden in den nächsten Tagen auf der Startseite des Kulturportals www.bbkult.net veröffentlicht.

Odpočítávání do zahájení Plzně 2015 běží

Do slavnostního zahájení roku Evropského hlavního města kultury 2015 Plzně dne 17. 1. 2015 zbývá už jen pár týdnů. Začátkem prosince bude v Praze představen kompletní program autory a umělci, kteří se budou na této akci podílet. Druhá programová kniha, která aktuálně vyšla, představuje na 200 stránkách témata a termíny na rok 2015. Česká verze knihy je již online k dispozici, německá verze bude v krátké době zveřejněna. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) již zveřejnilo značný počet termínů pro akce, přehled je pravidelně doplňován a aktualizován. Na několik vrcholných večerů programu pořádá CeBB Cesty za kulturou do Plzně, například ke slavnostnímu otevření 17. 1. 2015, k představení provazochodce Davida Dimitriho 25. 1. 2015, na festival světla 20. 2. 2015 a na slavnost "Květiny pro Plzeň" 26. 4. 2015. Předrezervace přijímá pracovnice CeBB Susanne Setzer (susanne.setzer@cebb.de). Podrobnosti budou zveřejněny v následujících dnech na kulturním portálu www.bbkult.net.

Centrum Bavaria Bohemia

7. Deutsch-Tschechischer Repräsentations- und Kulturball in Pilsen

Die Pilsner Agentur Excellent als Veranstalter und das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als bayerischer Partner laden zum 7. grenzüberschreitenden Repräsentations- und Kulturball am Samstag, 31.01.15 in die wunderschönen Räume des städtischen Kulturhauses Měšťanská beseda in Pilsen ein. Die Ballgäste erwarten ein abwechslungsreiches Programm, eine Tombola und eine zweisprachige Moderation. Kartenreservierungen der bayerischen Seite sind ab sofort im CeBB möglich.
Weitere Informationen

7. česko-německý reprezentační ples v Plzni

Plzeňská agentura Excellent jako pořadatel a Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) jako bavorský partner Vás zvou na 7. přeshraniční reprezentační a kulturní ples v sobotu 31. 1. 2015 v překrásných prostorách Měšťanské besedy v Plzni. Součástí večera bude pestrý dvojjazyčně moderovaný program, tombola a další. Rezervace vstupenek je už nyní možná u společnosti Excellent Plzeň na adrese vstupenky@explzen.cz!
Více informací


Centrum Bavaria Bohemia

Adventszeit in Bayern und Tschechien

In der Vorweihnachtszeit werden in vielen Orten in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen Weihnachtsmärkte und Konzerte veranstaltet. Ausgewählte Veranstaltungen hat das CeBB unter www.bbkult.net zusammengestellt. Zur Übersicht

Das Warten auf das Fest verkürzt ab dem 1. Dezember ein Kultur-Adventskalender auf der Startseite des Kulturportals www.bbkult.net. Hinter jedem Türchen, das mit einem Klick geöffnet wird, finden die Besucher abwechselnd Weihnachtsveranstaltungen in Bayern und Tschechien.

Ein Tipp vorab: Advent im Wald
Der romantische Weihnachtsmarkt direkt an der bayerisch-böhmischen Grenze in der Nähe von Schönsee (Ortsteil Friedrichshäng) findet am Wochenende 06. und 07.12.14 statt. Am Samstag, 06.12.14 bringt ein Kulturbus Besucher aus Pilsen dorthin.

Adventní čas v České republice a Bavorsku

V předvánočním čase se budou v mnoha českých a bavorských sousedních regionech konat vánoční trhy a koncerty. CeBB sestavil přehled vybraných akcí na www.bbkult.net.
Zde celý přehled


Čekání na svátky zkrátí od 1. prosince kulturní adventní kalendář na úvodní stránce portálu www.bbkult.net. Za každými dvířky, které se otevřou jediným kliknutím, najde návštěvník každý den jednu vybranou vánoční kulturní akci v Česku nebo Bavorsku.

Jeden tip předem: Advent v lese
Romantický vánoční trh se koná přímo na česko-bavorské hranici v blízkosti Schönsee (Friedrichshäng) o víkendu 6. a 7. 12. 2014. V sobotu 6. 12. 2014 doveze do Schönsee návštěvníky z Plzně autobus.

PARTNERaktiv

Zukunftsfonds ruft neues Thema des Jahres 2015 aus

Unter dem Titel "Grenze verbindet" wird der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds im nächsten Jahr besonders Projekte fördern, die auf den Aufbau engerer Bindungen zwischen Deutschen und Tschechen im Grenzgebiet ausgerichtet sind. Eine Chance zur Förderung werden vor allem Projekte haben, die sich auf die Lösung spezifischer Probleme auf beiden Seiten der Grenze konzentrieren und auf Aktivitäten, die die Bewohner des Grenzgebietes zur Vertiefung von Sprachkenntnissen motivieren sowie Projekte, die die Entwicklung außerschulischer Bildung und freiwilliges Engagement fördern. Projekte zum Thema des Jahres können mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten gefördert werden (anstelle der üblichen 50 Prozent). Antragstellungen sind jeweils im Quartalsrhythmus möglich. Nächster Termin ist der 31.12.14.
Weitere Information: www.fondbudoucnosti.cz/de

Fond budoucnosti zveřejnil nové téma pro rok 2015

Pod názvem "Hranice spojuje" bude Česko-německý fond budoucnosti v příštím roce obzvláště podporovat projekty, které se zaměřují na budování užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí. Šanci na podporu mají především projekty, které se zaměřují na řešení specifických problémů na obou stranách hranic a také na aktivity, které motivují obyvatele pohraniční oblasti k prohloubení jazykových znalostí jakož i na podpoření projektů na rozvoj mimoškolního vzdělávání a dobrovolnické činnosti. Projekty v rámci tématu roku mohou žádat o podporu až do výše 70 procent celkových nákladů (namísto obvyklých 50 procent).
Žádosti je možno podávat vždy ke konci čtvrtletí. Další termín je 31. 12. 2014.
Další informace: www.fondbudoucnosti.cz

PARTNERaktiv

Bands für Rockbrücke - Rockový most 2015 gesucht

Für das Musikfestival Rockbrücke - Rockový most, das im kommenden Jahr wieder in Schönsee und Domažlice / Taus stattfinden wird, suchen die Projektpartner vier Bands aus Bayern und Tschechien. Musikgruppen mit Interesse an der Teilnahme an diesem deutsch-tschechischen Musikprojekt können sich bis 15.02.15 melden. Projektpartner des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sind der Jugend & Musikclub Schönsee und das Kulturzentrum der Stadt Domažlice, die als Veranstalter fungieren, Auswahl und Kommunikation mit den Bands sowie die örtliche Organisation übernehmen. Das deutsch-tschechische Open-Air "Rockbrücke – Rockový most" wird am Samstag, 27.06.15 in Schönsee und voraussichtlich am Freitag, 28.08.15 in Domažlice stattfinden. Weitere Informationen

Hledají se hudební skupiny pro open-air Rockbrücke - Rockový most 2015

Pro hudební festival Rockbrücke - Rockový most, který se bude v příštím roce opět konat v Schönsee a Domažlicích, hledají projektoví partneři čtyři hudební skupiny z Bavorska a České republiky. Hudební skupiny, které mají zájem o účast na tomto česko-německém hudebním projektu, se mohou přihlásit do 15. 2. 2015. Projektovými partnery Centra Bavaria Bohemia (CeBB) jsou hudební klub Jugend & Musikclub Schönsee a Městské kulturní středisko v Domažlicích, kteří vystupují jako pořadatelé a převzali výběr hudebních skupin, komunikaci s nimi a organizaci v místě konání. Česko-německý open-air "Rockbrücke – Rockový most" se bude konat v sobotu 27. 6. 2015 v Schönsee a pravděpodobně v pátek 28. 8. 2015 v Domažlicích. Další informace

PARTNERaktiv

Internationales Musikprojekt "5 Flüsse" sucht Teilnehmer aus Deutschland

Der Verein "Svět podle Jakuba" (Jakob's Welt) aus Pilsen plant ein internationales Musikprojekt mit Musikern und Sängern aus fünf europäischen Städten. Dafür suchen die Verantwortlichen noch deutsche Musiker, Musikschulen oder Musikhochschulen, die sich an dem Projekt mit 10 bis 12 Personen beteiligen. Fünf Pilsner Komponisten werden eigenständige Sinfoniesätze erarbeiten, die dann im Oktober 2015 in Konzerten in Pilsen und der Region aufgeführt werden sollen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Pilsner Konservatorium und der gemeinnützigen Gesellschaft Plzeň 2015, o. p. s., die das Projekt "Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015" umsetzt, realisiert.  
Kontakt: Marek Roštík, svetpodlejakuba@seznam.cz,
+420 773 524 225 (Kommunikation auf Englisch möglich),  www.svetpodlejakuba.cz (Internetauftritt nur auf Tschechisch)

Mezinárodní hudební projekt "5 řek" hledá účastníky z Německa

Spolek "Svět podle Jakuba" z Plzně plánuje mezinárodní hudební projekt s hudebníky a zpěváky z pěti evropských měst. Stále hledáme zodpovědné hudebníky, hudební školy a hudební vysoké školy, kteří by se rádi na tomto projektu s přibližně 10 až 12 účastníky podíleli. Pět plzeňských hudebních skladatelů vypracovalo samostatné symfonické věty, které by měli uvést v říjnu 2015 na koncertech v Plzni a v okolí. Projekt se koná ve spolupráci s Plzeňskou konzervatoří a Plzní 2015, o. p. s., která projekt "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" realizuje.
Kontakt: Marek Roštík, svetpodlejakuba@seznam.cz,
+420 773 524 225, www.svetpodlejakuba.cz

PARTNERaktiv

Deutschlandstipendium an der Universität Regensburg

Bis 15.01.15 nimmt die Universität Regensburg Bewerbungen von engagierten und leistungsstarken Studierenden für das sog. Deutschlandstipendium entgegen. Voraussetzung für die Teilnahme am Stipendienprogramm ist u.a. eine Einschreibung an der Universität Regensburg, ein Auslandsaufenthalt und außerordentliches Engagement. Bewerben können sich auch Studierende aus dem Ausland, bspw. aus der Tschechischen Republik. Die Stipendiaten erhalten einen monatlichen Zuschuss von 300 Euro, unabhängig vom finanziellen Einkommen oder Bafög. Die Dauer der Förderung umfasst mindestens zwei Semester und maximal die Regelstudienzeit.
Neben der Finanzierung durch den Bund wird das Deutschlandstipendium durch Unternehmen, Privatpersonen, Stiftungen und Ehemaligenvereinigungen unterstützt, die sich als Förderer für die Ausbildung von qualifizierten Fachkräften in der Region engagieren. Um das Deutschlandstipendium weiter auszubauen, werden weiterhin Förderer gebraucht, die dieses zukunftsträchtige Programm unterstützen.
Weitere Informationen

Německé stipendium na univerzitě v Řezně

Až do 15. 1. 2015 přijímá univerzita v Řezně žádosti angažovaných a úspěšných studentů pro takzvané německé stipendium. Předpokladem pro zařazení do stipendijního programu je mimo jiné zápis na univerzitu v Řezně, absolvovaný pobyt v zahraničí a také mimořádná angažovanost. O stipendium se mohou ucházet i studenti ze zahraničí, kupříkladu z České republiky. Stipendisté obdrží měsíční příspěvek ve výši 300 eur, nezávisle na finančních příjmech nebo finanční podpoře mladých lidí při studiu (Bafög). Délka podpory činí minimálně dva semestry a maximálně standardní dobu studia. Vedle finančních prostředků Spolku je německé stipendium financováno také podniky, soukromníky, nadacemi nebo sdruženími absolventů, které se angažují jako podporovatelé v oblasti vzdělání kvalifikovaných odborníků v regionu. Aby se i nadále německé stipendium rozvíjelo, budou i nadále potřební podporovatelé, kteří tomuto perspektivnímu programu budou nakloněni.
Další informace

PARTNERaktiv

PRAGESTT 2015 - Prager Germanistische Studententagung

Die Philosophische Fakultät der Karls-Universität Prag veranstaltet am 20. und 21.03.15 bereits zum 5. Mal eine Konferenz für Germanistikstudenten. Im Rahmen der Tagung werden die Ergebnisse von Bachelor-, Master- und Dissertationsarbeiten sowie anderer wissenschaftlicher Projekte präsentiert und diskutiert. Studierende und Wissenschaftler können bis 11.01.15 Themenvorschläge für eine 20-minütige Präsentation einreichen. Konferenzsprache ist Deutsch.  
Weitere Informationen

Studentská germanistická konference PRAGESTT 2015

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá 20. a 21. 3. 2015 již 5. ročník Studentské germanistické konference. V rámci konference budou prezentovány a následně prodiskutovány bakalářské, magisterské a disertační práce i vědecké projekty. Studenti a vědci mohou až do 11. 1. 2015 podávat návrhy témat na 20 minutové prezentace. Jednacím jazykem konference je němčina.
Další informace

PARTNERaktiv

Aktuelle Ausgabe der Donau-Moldau-Zeitung

Die November-Ausgabe der Donau-Moldau-Zeitung unter dem Titel "Energiewende in der Europaregion" widmet sich in drei Beiträgen diesem Thema. Außerdem berichtet sie über die EDM-Tagung der Wissensplattformen in Amberg und die Vorstellung des neuen Hochschulführers der Europaregion. Wie lebendig die Kulturlandschaft in der Europaregion ist, wird u.a. durch einen Bericht über die Kulturhauptstadt Pilsen 2015, das Waldmuseum Zwiesel und die gemeinsame Ausstellung von Neukirchen und Klatovy deutlich. Zu Beginn der Adventszeit dürfen Tipps zu Christkindlmärkten in der Europaregion und Reiseempfehlungen für den Bayerischen Wald nicht fehlen.
Zur Online-Version

Nové vydání novin Dunaj-Vltava

Listopadové vydání novin Dunaj-Vltava pod názvem "Strukturální proměna energetiky v Evropském regionu" se zabývá třemi příspěvky na toto téma. Mimo jiné informuje o vědecké platformě v Amberku a představí nového průvodce vysokými školami Evropského regionu. Jak je kulturní krajina Evropského regionu aktivní, je zřejmé mimo jiné díky zprávě o Evropském hlavním městě kultury 2015 - Plzni, Lesním muzeu ve Zwieselu a společné výstavě měst Neukirchen a Klatovy. Začátkem adventu nesmí chybět tipy na vánoční trhy v Evropském regionu a také doporučení na destinace v Bavorském lese.
Online verze
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,48 MB / 3,67 MB