Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice 
  •  
  • Emy Destinové 1 
  • 370 05 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Nevo Dživipen Fajta 

Das Projekt Nevo Dživipen Fajta („Familienleben“ auf Romani) konzentriert sich auf die Arbeit mit nicht funktionierenden Familien, in denen die Unterbringung der Kinder in Erziehungseinrichtungen droht.

Die ProjektmitarbeiterInnen bemühen sich um soziale Unterstützung der Kinder und ihrer Familien aus sozial isoliertem Umfeld, die mit Schulden, Kriminalität und Obdachlosigkeit und ggbfs. weiteren Problemen konfrontiert sind. Eine Eskalation der Situation kann zur Unterbringung der Kinder in Erziehungseinrichtungen führen.

Im Rahmen des Projekts sind folgende Aufgaben vorgesehen: Kontakt, soziale Beratung, Informationsdienst, situative Intervention, Gespräche mit nahestehenden Personen, Verhandlungen mit Insituten im Sinne der KlientInnen, Krisenhilfe, Begleitung, Nachhilfeunterricht.

Die Zielsetzung des Projekts, durch allgemeine Förderung und Unterstützung von sozial benachteiligten Kindern präventiv die Funktionsfähigkeit von Familien zu erhalten, geht auf die Ursprungsmission der Kinderhilfsstiftung Tereza Maxová (Nadace Terezy Maxové dětem) zurück.
 

Nevo Dživipen Fajta  

Projekt Nevo Dživipen Fajta („život v rodině“ v romském jazyce) se zaměřuje na práci s nefunkční rodinou, kdy hrozí odebrání dítěte do ústavní výchovy.

V projektu pracovníci usilují o sociální pomoc dětem a jejich rodinám z vyloučené lokality, které se potýkají s dluhovou problematikou, kriminalitou a bytovou otázkou, případně jinými problémy. Vyhrocení této situace může vést až k odebrání dítěte do ústavní výchovy.

V rámci projektu mají být poskytovány tyto výkony: kontakt, sociální poradenství, informační servis, situační intervenci, jednání s blízkými osobami, jednání s institucí ve prospěch uživatele, přeposílání, pomoc v krizi, doprovod, doučování.

Cíl projektu vychází ze základního poslání Nadace Terezy Maxové dětem a zaměřuje se na všestrannou podporou a pomoc sociálně znevýhodněným dětem a působit tak preventivně pro zachování funkčnosti rodiny. 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB