Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Förderkreis Deutsch-Tschechischer Schulen zwischen Nürnberg und Prag e.V. 
 •  
 • Julius-Meister-Weg 4 
 • 92665 Altenstadt/WN 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • ZS Manesova Stribro + ZS Cerhovice + ZS Stenovice 
 •  
 • Husova 
 • 34901 Stříbro 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • reditel Vaclav Petrerik
 •  
 • Tel. +420 374 622 406
 • eMail zs-manesova@iol.cz

Info • Info

Neuauflage des deutsch-tschechischen Lesebuches "Sagenhafte Goldene Straße" 

"Sagenhafter" Erfolg Das deutsch-tschechische Lesebuch über die Goldene Straße ist neu erschienen. Die Erstauflage des deutsch-tschechischen Lesebuches "Sagenhafte Goldene Straße" war bei einer Auflage von 2.000 Exemplaren bereits nach 14 Monaten vergriffen. Die Nachfrage hielt kontinuierlich an, Grund genug, an eine Neuauflage zu denken. Das durchgängig zweisprachige Werk hat zum Ziel, die im 14. Jahrhundert gewachsene Brückenfunktion der nördlichen Oberpfalz, Mittel- und Teile Oberfrankens zum Nachbarland Böhmen zu beleben. Die Beiträge des 213 Seiten starken Buches stammen aus einem Kunstwettbewerb des Förderkreises, durchgeführt im Jahre 1998. Rund 65 Sagen aus dem fränkischen, oberpfälzer und tschechischen Raum von Nürnberg bis Prag mit einem Beitrag aus Luxemburg sind mit Illustrationen von Schülern enthalten. Gegliedert ist das Buch in vier Bereiche: Goldene Straße, Verbotene Straße, Neuböhmen und Luxemburg der Heimat der böhmischen Könige. Ein kurzer historischer Exkurs zu den einzelnen Regionen mit der Karte des Straßenverlaufs zeigt die Verbindungen zur Krone Böhmens auf. Der Sagenschatz des Buches spricht alle Generationen an. Für die Arbeit in der Schule oder in der Jugendarbeit gibt es zum Buch einen Lehrerbegleitband. Kosten des festgebundenen Buches 12 Euro (Porto extra), der Erlös fließt in die ehrenamtliche Arbeit mit deutsch-tschechischen Schulen ein. Bezugsadresse ist die AOVE Hahnbach, Telefon: +49(0)9664-952467, Telefax: +49(0)9664-952466, E-Mail: info@aove.de Kontaktadressen in Westböhmen: ZŠ -Mánesova ve Stříbře, ředitel Václav Peterik, eMail: zs-manesova@iol.cz ZŠ-Štěnovice, ředitel František Rejček, eMail: zsstenovice@quick.cz. ZS-Cerhovice (Střední Čechy), ředitel Petr Liška, eMail: zs.cerhovice@horovice.cz. 

Nové vydání německo-české čítanky „Pověstná zlatá cesta“ 

„Pověstný“ úspěch Německo-česká čítanka o Zlaté cestě byla nově vydána. První vydání německo-české čítanky „Pověstná Zlatá cesta“ bylo při nákladu 2000 exemplárů již po 14 měsících rozebráno. Poptávka stále trvala, což byl dostatečný důvod pro to, aby se pomýšlelo na nové vydání. Průběžně dvojjazyčné dílo má za cíl, oživit funkci mostu, která se vytvořila ve 14. století mezi severním Horním Falckem, středními Franky a částmi Horních Frank do sousední země – Česka. Příspěvky v knize o 213 stranách pocházejí z umělecké soutěže podpůrného spolku, provedené v roce 1998. Kolem 65 pověstí z oblasti Frank, Horního Falcka a Česka, od Norimberku po Prahu, s jedním příspěvkem z Lucemburska je opatřeno ilustracemi od žáků. Kniha je členěna do 4 oblastí: Zlatá cesta, Zakázaná cesta, Nové Čechy (pozn. překladatele: německy Neuböhmen – historické území, patřící k Sulzbachu mezi Norimberkem a Prahou, ležící přímo na Zlaté cestě) a Lucembursko, vlast českých králů. Krátký historický exkurz k jednotlivým regionům s mapou průběhu cesty ukazuje spojení k zemím koruny české. Pověsti, obsažené v knize oslovují všechny generace. Pro práci ve škole, nebo obecně s mládeží existuje ke knize průvodní svazek pro učitele. Cena knihy v pevné vazbě je 12 Euro (poštovné zvlášť). Tržba je určena na podporu práce v čestných funkcích s německo-českými školami. Adresa pro objednávky je AOVE Hahnbach, Telefon: +49(0)9664-952467, Telefax: +49(0)9664-952466, E-Mail: info@aove.de Kontaktní adresy v Západních Čechách: ZŠ -Mánesova ve Stříbře, ředitel Václav Peterik, eMail: zs-manesova@iol.cz ZŠ-Štěnovice, ředitel František Rejček, eMail: zsstenovice@quick.cz. ZS-Cerhovice (Střední Čechy), ředitel Petr Liška, eMail: zs.cerhovice@horovice.cz 

Aktuelles • Aktuálně

Vorstellung der Neuaufllage am 17.12.04 in Hirschau - Zusammenarbeit mit der AOVE

Der Kontakt der beiden Herausgeber, Rainer Christoph vom Förderkreis Deutsch-Tschechischer Schulen (FöDTSCH) e.V. und Heinrich Häberlein von der Bayerischen Akademie der Schullandheimpädagogik mit der Arbeitsgemeinschaft "Obere Vils Ehenbach" (AOVE) erwies sich als lohnenswert. In Zusammenarbeit mit der AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer konnte am Freitag (17.12.2004) vor Weihnachten die Neuauflage des Buches im historischen Rathaus der Stadt Hirschau am Schnittpunkt der Goldenen und der Verbotenen Straße im Beisein von Bürgermeistern, Schulrektoren und der Presse vorgestellt werden. Mit großem Engagement finanzierte die AOVE das Buch und zeigt sich auch für den Vertrieb verantwortlich. Schüler der Grundschule Altenstadt lasen bei der öffentlichen Vorstellung mit großem Einfühlungsvermögen Sagen aus Plech (Neuböhmen), Kladruby (Kladrau) in Böhmen und aus Hirschau.

Představení nového vydání knihy dne 17.12.04 v Hirschau – spolupráce s AOVE

Kontakt obou vydavatelů Rainera Christopha z Podpůrného spolku německo-českých škol (FöDTSCH) e.V. a Heinricha Häberleina z Bavorské akademie pedagogiky školních domovů s pracovním sdružením "Obere Vils Ehenbach" (AOVE) se vyplatil. Ve spolupráci s ředitelkou AOVE Waltraud Lobenhoferovou mohlo být nové vydání knihy v pátek (17.12.2004) před Vánocemi představeno v historické radnici města Hirschau, na křižovatce Zlaté a Zakázané cesty a za přítomnosti starostů, ředitelů škol a tisku. AOVE financoval knihu s velkým angažmá a cítí se zodpovědný také za její distribuci. Žáci základní školy v Altenstadtu četli při veřejném představení s velkým vcítěním pověsti z Plechu (historická oblast „Neuböhmen“ – Nové Čechy), Kladrub v Čechách a z Hirschau.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB