Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Heimatkreis Bischofteinitz 
  •  
  • Palnkamer Str. 73 a 
  • 83624 Otterfing 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Heimatkreis Bischofteinitz (Horšovský Týn) digital 

Die Stadt Furth im Wald hat im Jahre 1957 die Patenschaft über den Verein der Vertriebenen aus dem ehemaligen Kreis Bischofteinitz übernommen. Im Jahre 1972 wurde das Heimatkreismuseum Bischofteinitz gegründet und 1978 in das "Landestormuseum" Furth im Wald übernommen. Im Museum existiert eine Sammlung von etwa 3.500 Fotos und Ortsplänen der Gemeinden des Kreises Bischofteinitz und der deutschen Gemeinden im Bezirk Taus. Derzeit wird die Fotosammlung digitalisiert.

Das Projekt umfasst:

1. die Datensicherung auf CD/DVD

2. Foto-CD mit deutschen und tschechischen Bildtexten für die jeweiligen Gemeinden (143 Orte)

3. Multimedia-Präsentation für das Museum

4. Konzept einer Museumsführung für verschiedene Zielgruppen. Träger des Projektes ist die Volkshochschule Furth im Wald in Zusammenarbeit mit dem Landestormuseum und dem Heimatkreis Bischofteinitz.

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der Europäischen Union - Europäischer Sozialfonds - im Bereich Regionalspezifische Erwachsenenbildung und der Arbeitsverwaltung. Die Fertigstellung ist für Mai 2005 geplant. 

Národní spolek Horšovský Týn v digitální fotografiích 

Město Furth im Wald převzalo patronát v roce 1957 nad vyhnanci z bývalého horšovskotýnského kraje. V roce 1972 bylo založeno Krajské vlastivědné horšovskotýnské muzeum a 1978 jej převzalo Zemské muzeum ve Furth im Wald. V muzeu se nachází sbírka asi 3.500 fotografií a uzemních plánů obcí horšovskotýnského kraje a německých obcí v okrese Tachov. V současnosti se tato sbírka forografií digitalizuje.

Projekt zaujímá:

1. uložení údajů na CD/DVD

2. fotografie na CD s obrázky a texty bývalých obcí (143 míst)

3. multimediální prezentace pro muzeum

4. koncept prohlídky muzea zaměřený na různé cílové skupiny Garantem projektu je Obecná škola ve Furth im Wald ve spolupráci s Zemským muzeem a Národním spolkem Horšovký Týn.

Projek je podporován z prostředků Evropské unie - Evropský sociální fond - v oblasti regionální specifické vzdělávání dospělých a pracovní správa. Dokončení projektu je plánováno na květen roku 2005. 
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB