Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadt Cham 
  •  
  • Marktplatz 2 
  • 93413 Cham 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Internationales Chamer Musikfestival "Con Voce" 

"Con Voce" werden in dieser Zeit das Hedos-Ensemble mit Prof. Bernhard Böhm (histor. Holzblasinstrumente - Würzburg), Jürgen Hübscher (Laute - Schweiz) und Martin Hummel (Bariton - Würzburg) musizieren. Den zweiten Konzertabend bestreitet das Jugendensemble "La Volta" aus der Schweiz. "Viva Voce", eine ebenso temperamentvolle wie hochklassige junge A Cappella-Boygroup aus Ansbach, spricht das junge Konzertpublikum an. Und den Abschluss bilden traditionsgemäß die Salzburger Musici unter der Leitung von Benjamin Bergmann, verstärkt durch stimmgewaltige internationale Preisträger. Weitere Informationen im Internet unter http://www.cham.de oder bei der Tourist-Information Cham, Tel. +49(0)9971-803493. 

Mezinárodní Chamský hudební festival "Con Voce" 

Na hudebním festivalu "Con Voce" letos vystoupí soubor Hedos s prof. Bernhardem Böhmem (historické dřevěné dechové nástroje - Würzburg), Jürgenem Hübscherem (loutna - Švýcarsko) a Martinem Hummelem (baryton - Würzburg). Druhý koncertní večer obstará soubož mladých "La Volta" ze Švýcarska. "Viva Voce", stejně temperamentní jako skvělá mladá chlapecká skupina " cappella" zAnsbachu, oslovuje mladé koncertní publikum A závěr tvoří tradičně Salzburger Musici pod vedením Benjamina Bergmanna, posilněni o mezinárodní nositele cen zvučných hlasů. Další informace na internetu: http://www.cham.de nebo v turistickém informačním centru v Chamu, tel. +49(0)9971-803493. 

Aktuelles • Aktuálně

Internationales Chamer Musikfestival "Con Voce" vom 01.10.-09.10.2005

Bereits zum fünften Mal findet in der Stadt Cham dieses Festival mit international renommierten Interpreten statt. Die Reihe stellt in der Zeit von 01. bis 09. Oktober 2005 erstmals den Gesang in den Mittelpunkt.

Mezinárodní Chamský hudební festival "Con Voce" od 01.10.-09.10.2005

Již popáté se ve městě Chamu koná tento festival za účasti mezinárodně renomovaných interpretů. V termínu od 01. do 09. října 2005 je v letošním roce poprvé v popředí zpěv.
Rendert Time: 0,081 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB