Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s. 
  •  
  • Panská 1 
  • 110 00 1 Praha 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
Das internationale Filmfestival Karlovy Vary ist ein der ältesten Filmfestivals überhaupt (der 1. Jahrgang fand im Jahr 1946 statt). Über mehr als 40 Jahre wurde das Festival unter dem Druck der politischen Situation in der sozialistischen Tschechoslowakei organisiert. Nach den gesellschaftlichen Änderungen im November 1989 setzte sich das Festival einige Jahre lang mit Desinteresse seitens des Staates und der Öffentlichkeit, in deren Augen es beinahe unrückgängig diskreditiert war, auseinander.

Im Jahr 1994 nahm sich der Organisation des Festivals ein neues Team mit dem bekannten tschechischen Schauspieler Jiří Bartoška und der bedeutenden Filmpublizistin Eva Zaoralova an der Spitze an. Sie haben sich entschlossen die stagnierende Schau in ein international bedeutendes Forum umzuformen. Durch die neue Programm- und Organisationskonzeption hat es das Team von Jiří Bartoška und Eva Zaoralova im Laufe von wenigen Jahren geschafft, dem Festival seine Prestige und das Interesse der Laien- sowie Fachöffentlichkeit zurück zu erobern.
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jeden z nejstarších filmových festivalů vůbec (1. ročník se uskutečnil v roce 1946). Více než 40 let byl festival organizován pod tlakem politické situace v socialistickém Československu. Po společenských změnách v listopadu 1989 se festival několik let potýkal s nezájmem ze strany státu i veřejnosti, v jejichž očích byl téměř nenávratně zdiskreditován.

V roce 1994 se organizace festivalu ujal nový tým v čele se známým českým hercem Jiřím Bartoškou a významnou filmovou publicistkou Evou Zaoralovou, kteří se rozhodli přetvořit stagnující přehlídku v mezinárodně významné filmové fórum. Svou novou programovou i organizační koncepcí dokázal tým Jiřího Bartošky a Evy Zaoralové během několika málo let vrátit festivalu prestiž a zájem odborné i laické veřejnosti.

Info • Info

Internationales Filmfestival Karlsbad 

Internationales Filmfestival (IFF) Karlovy Vary ist das bedeutendste internationale Filmfestival der Kategorie A in Mittel- und Osteuropa und das einzige Festival der Kategorie A in der Tschechischen Republik. Die Kategorie A reiht das IFF Karlsbad zu der Gruppe von Prestigefestivals mit dem Status "nicht spezifiziertes Festival mit Wettbewerb von ganzabendlichen Spielfilmen" wie IFF in Cannes, Berlin, Venedig, oder Tokio. Das Festival wird durch die Gesellschaft Film Servis Festival Karlovy Vary, AG veranstaltet. Die Mission des Festivals ist es, zur Entwicklung des Kunstfilms und der Filmproduktion beizutragen.

Das Festival findet zu Beginn des Monats Juli in dem weltbekannten Kurort Karlovy Vary. Das gesamte Festival wird im historischen Stadtzentrum konzentriert, durch das sich die zwei Zentren des Festivalgeschehens - Hotel Thermal und Grandhotel Pupp verbindende Kurortkolonnade schlängelt. Als bedeutender Faktor in der neuzeitlichen Geschichte des IFF Karlovy Vary ist auch sein äußeres Aussehen - originelles Design und Dekoration des Festivals werden jährlich modifiziert. Die Architekten und Graphiker stützen sich bei der Vorbereitung des kommenden Jahrgangs auf die neue Filmfanfare. Mit den Dreharbeiten an der neuen Filmfanfare wird jedes Jahr einer der bedeutenden tschechischen Schöpfer beauftragt. IFF Karlovy Vary stellt alljährlich über 200 Filme aus aller Welt vor. Eine Reihe von Filmen kommt Dank der Aufführung auf dem IFF Karlovy Vary in die tschechische oder ausländische Distribution, erscheint im Fernsehen oder im Programm anderer Festivals. Einige Filme sehen sich die Zuschauer exklusiv nur auf dem Festival in Karlovy Vary an. Programm: IFF Karlovy Vary ist der Laien- und Fachöffentlichkeit bestimmt und bietet seinen Besuchern ein sorgfältig konzipiertes Programm, qualitätsvolles Umfeld und ein breites Dienstleistungsservice.

Die größte Aufmerksamkeit wird dem internationalen Wettbewerb von ganzabendlichen Spielfilmen geschenkt. Für den Wettbewerb werden nur die in der vergangenen Saison gedrehten und bisher in keinem Wettbewerb eines anderen Festivals der Kategorie A aufgeführten Filme ausgewählt. Neben dem offiziellen Wettbewerb, dem Wettbewerb von Dokumentarfilmen und der Wettbewerbssektion "Östlich vom Westen" werden für Zuschauer bereits traditionelle informative Sektionen sowie aktuelle thematische Retrospektiven zusammengestellt. Die Gäste haben Dank dem IFF Karlovy Vary die einzigartige Gelegenheit, sich die besten neuen Filme aus diesem Bereich anzusehen, neue Talente zu entdecken, und eine ganze Reihe von interessanten Persönlichkeiten aus Kunst, Wirtschaft und Politik kennen zu lernen. 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je nejvýznamnější mezinárodní filmový festival kategorie A ve střední a východní Evropě a jediný festival kategorie A v České republice. Kategorie A zařazuje MFF Karlovy Vary do skupiny prestižních festivalů se statutem "nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů" jako jsou MFF v Cannes, Berlíně, Benátkách či Tokiu. Festival je organizovaný společností Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji uměleckého filmu a filmové produkce.

Festival se koná počátkem července ve světoznámém lázeňském městě Karlovy Vary. Celý festival je soustředěn do historické části města, jejímž středem se vine lázeňská kolonáda propojující dvě základní centra festivalového dění - hotel Thermal a Grandhotel Pupp. Významným faktorem v novodobé historii MFF Karlovy Vary je i jeho vnější podoba - originální design a výzdoba festivalu se totiž každý rok obměňují. Architekti a grafici vycházejí při přípravě nadcháze-jícího ročníku z nové filmové znělky. Natočením festivalové znělky je každoročně pověřen některý z významných českých tvůrců. MFF Karlovy Vary představí každoročně více než 200 nových filmů z celého světa. Řada filmů se díky uvedení na MFF Karlovy Vary dostane do české nebo zahraniční distribuce, na televizní obrazovky či do programu jiných festivalů. Některé filmy zhlédnou diváci exkluzivně pouze na festivalu v Karlových Varech. Program: MFF Karlovy Vary je určen laické i odborné veřejnosti a nabízí svým návštěvníkům pečlivě koncipovaný program, kvalitní zázemí a široký servis služeb.

Největší pozornost je věnována Mezinárodní soutěži celovečerních hraných filmů, do které jsou vybrány pouze snímky natočené v uplynulé sezóně a dosud neuvedené v soutěži jiného festivalu kategorie A. Kromě oficiální soutěže, soutěže dokumentárních filmů a soutěžní sekce "Na východ od Západu" jsou pro diváky sestaveny již tradiční informativní sekce a aktuální tematické retrospektivy. Hosté mají díky MFF Karlovy Vary jedinečnou příležitost zhlédnout nejlepší nové filmy této oblasti, objevit nové talenty a poznat celou řadu zajímavých osobností z uměleckého, ekonomického a politického života. 

Aktuelles • Aktuálně

44. Internationales Filmfestival Karlsbad: 03.07. - 11.07.2009

Die Zuschauer können während des Festivals vorteilhafte Karte - den Festivalpass nützen. Die Karte Festivalpass ermöglicht den Festivalbesuchern täglich bis zu drei Eintrittskarten für drei unterschiedliche Festivalvorführungen abzuholen. Durch den Preisvergleich der Karte Festivalpass mit dem Preis der Festival-Eintrittskarten ergibt sich für den Halter des Festivalpasses ein Ersparnis bis zu 50%.

Verzeichnis der Festivalkinos: Hotel Thermal - Großer Saal, Kleiner Saal, Kongress-Saal, Kinosaal A, Kinosaal B, Kinosaal C. Kino Espace Dorleans, Kino Richmond, Kino Panasonic, Kino Čas, Divadlo Karlovy Vary, Theater Husovka, Kinosaal im Grandhotel Pupp, Kino Lázně III.

44. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary: 03.07. - 11.07.2009

Diváci mohou během festivalu využít výhodné karty Festival Pass. Karta Festival Pass umožňuje návštěvníkům festivalu vyzvedávat si denně zdarma až 3 vstupenky na 3 různá festivalová představení. Porovnáním ceny karty Festival Pass s cenou festivalových vstupenek, vychází cena jedné vstupenky pro držitele Festival Passu až o 50% levněji. Seznam festivalových kin: Hotel Thermal - Velký sál, Malý sál, Kongresový sál, Kinosál A, Kinosál B, Kinosál C. Kino Espace Dorleans, Kino Richmond, Kino Panasonic, Kino Čas, Divadlo Karlovy Vary, Divadlo Husovka, Kinosál v Grandhotelu Pupp, Kino Lázně III.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,312 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB