Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Internationale Gesellschaft Bildender Künste (IGBK) 
 •  
 • Rosenthaler Str. 11 
 • 10119 Berlin 
 •  
 • Sonstige / ostatní
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Renate Christin
 •  
 • Tel. +49(0)30-2345-7666
 • Fax +49(0)30-2809-9305
 • eMail art@igbk.de
 • Internet http://www.igbk.de
 • Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e.V. 
 •  
 • Ludwigstr. 61 
 • 93047 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

IGBK-Tagung "Orte künstlerischer Arbeit - Creative Places" 

Vom 12. bis 14. November 2004 findet in Regensburg das internationale Symposium "Orte künstlerischer Arbeit -Creative Places" statt. Ausrichter ist die Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK), in Kooperation mit dem Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e.V. Die Veranstaltung möchte sich inhaltlich nicht auf die klassischen Orte künstlerischer Produktion beschränken, sondern vielmehr aktuelle Wandlungstendenzen aufzeigen. Künstlerinnen und Künstler sollen zu Wort kommen, die in der Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlich-kulturellen Herausforderungen der Gegenwart alternative künstlerische Strategien sichtbar machen und dabei neue und andere Orte bzw. Kontexte ihrer Arbeit als gesellschaftliche Praxis suchen. 

Zasedání IGBK "Místa umělecké práce - Creative Places" 

Od 12. do 14. listopadu 2004 se koná v Řeznu mezinárodní symposium "Místa umělecké práce - Creative Places". Pořadatelem je "Mezinárodní společnost výtvarných umění (IGBK), ve spolupráci s registrovaným spolkem pro umění a řemesla v Řeznu. Akce by se obsahově nechtěla omezit na klasická místa umělecké výroby, nýbrž spíše ukázat aktuální tendence proměn. Měli by se dostat ke slovu umělci, kteří v konfrontaci se společensko kulturními výzvami současnosti zviditelňují alternativní umělecké strategie a při tom hledají nová a jiná místa resp. kontexty své práce jako společenskou praxi. 
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB