Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ gGmbH 
 •  
 • Schlosshof 1 
 • 93449 Waldmünchen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • "Knoflik" - Verein für außerschulische Bildung 
 •  
 • Heyrovskeho 33 
 • 30100 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
"Knoflik - Verein für außerschulische Jugendbildung" ist ein freiwilliger Zusammenschluss von jungen Leuten, der sich vorgenommen hat, das Angebot von Freizeitaktivitäten in Westböhmen zu ergänzen ..." Unter anderem stand dieser Satz in dem Antrag, den Knoflik an das Tschechische Innenministerium geschickt hat. Knoflik ist eine Gruppe von Enthusiasten. Die meisten von ihnen kannten sich schon lange bevor es die kleinste Spur von "Knoflik" gab. Fast alle von Ihnen haben ein Jahr in Deutschland als Gastschüler verbracht, dem verdankt "Knoflik" seine Gründung.
"Knoflík - Spolek pro mimoškolní vzdělávání mládeže je dobrovolné sdružení mladých lidí, které si klade za cíl doplnit nabídku využití volného času v západních Čechách..." Tato věta stála mimo jiné v žádosti o registraci, kterou Knoflík posílal na Ministerstvo vnitra. Knoflík je skupina nadšenců. Většina z nich se znala už dlouho před tím, než se jim o nějakém "Knoflíku" vůbec mohlo zdát. Skoro všichni strávili rok na studiích v Německu a díky tomu se zrodila myšlenka založit spolek "Knoflík".

Info • Info

Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ gGmbH + KNOFLIK 

Ein Knopf (Knoflík) verbindet, und das wollen auch wir durch unseren Verein leisten: Jugendliche in Deutschland und Tschechien verbinden. Die Ziele von Knoflík sind vor allem: - Eine gute Deutsch-Tschechische Nachbarschaft - Die bestmöglichen Kenntnisse von Geschichte und Kultur des anderen Volkes - Das Begreifen der historischen Problematik der Deutsch-Tschechischen Beziehungen - Gegenseitiges Verständnis und Näherkommen vor allem von jungen Leuten - Informationen über das aktuelle Deutsch-Tschechische Geschehen - Persönliche Kontakte von jungen Leuten aus beiden Seiten der Grenze - Das Überwinden von billigen Klischees und Vorurteilen Mittel zum Erreichen dieser Ziele: - Organisieren von Deutsch-Tschechischen Jugendveranstaltungen mit kultureller, historisch-politischer und zwischenmenschlicher Thematik - Das Vermitteln von intensiven persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen mit Jugendlichen von Tschechien und Deutschland - Die enge Zusammenarbeit mit unserem deutschen Partner: Jugendbildungsstätte Waldmünchen Weitere Informationen finden Sie unter www.knoflik.org und www.jugendbildungsstaette.org 

Institut pro vzdělávání mládeže Waldmünchen společnosti KAB & CAJ gGmbH + KNOFLIK 

Knoflík spojuje, a to my chceme prostřednictvím našeho spolku také: spojit mládež v Německu a České republice. Cíle Knoflíku jsou především: - Dobré česko-německé sousedské vztahy - Co nejvyšší míra znalostí o dějinách a kultuře druhého národa - Pochopení historické problematiky vztahů mezi Německem a Českou republikou - Vzájemné porozumění a sblížení zejména mezi mladými lidmi - Informování o aktuálním česko-německém dění - Osobní kontakt mezi mladými lidmi z obou stran česko-německé hranice - Překonání laciných klišé a předsudků Prostředky k dosažení těchto cílů: - Pořádání česko-německých akcí pro mládež s kulturní, historicko-politickou a mezilidskou tématikou - Zprostředkování intenzivních osobních zkušeností a zážitků mezi mladými lidmi z České republiky a Německa - Úzká spolupráce s německým partnerem : Institut pro vzdělávání mládeže Waldmünchen Další informace naleznete na internetových stránkách www.knoflik.org a www.jugendbildungsstaette.org 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,078 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB