Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Krajské muzeum Karlovarského kraje Muzeum Cheb 
  •  
  • nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 
  • 350 11 Cheb 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
Der Bauernhof ist intakt, in der Baugestalt spätestens aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Das älteste Gebäude ist die Scheune, auf einem der Innenbalken ist das Jahr 1781 vermerkt. Das Wohnhaus hat nur ein Erdgeschoss, der Stallteil ist gut erhalten. Altes Fachwerk ist an der Innenseite durch eine Ziegelwand verdeckt. Der Fachwerk-Giebel ist an der Hofseite mit Holzverkleidung aufgerüstet. Aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts stammt der Datierung nach (1786) der ebenfalls zum Hof gehörende Schuppen.

Das vierte Gebäude des geschlossenen Bauernhofes ist ein an der Stelle der ursprünglichen, nicht mehr erhaltenen Ställe aufgebautes Leibesgeding, das als empfindlich realisierter Neubau aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gilt. Die erste Erwähnung über den Besitzer der Hofanlage stammt vom 25. Januar 1852 im Grundbuch. Zu diesem Datum wird dort als Besitzer Franz Josef Gütter genannt, der das Gut bis 1885 im Besitz hatte.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Bauernhof samt Grundstücken auf Grund der Zuweisungslisten Jaroslav Hovorka, der nach Milíkov zusammen mit seiner Frau aus der nordmährischen Mohelnice gekommen ist, zugewiesen. Zu Beginn der 70er Jahre kauften den Bauernhof Josef und Marie Benko, ursprünglich als Erholungslandhaus. Sie haben ihn im guten Zustand instand gehalten, führten mit Gefühl die Renovierungsarbeiten durch und sammelten die Stilmöbel und innere Ausstattung im traditionellen "Egerländer" Stil.

Die letzten Besitzer des Bauernhofs waren die Eheleute Ševčenko, die den Hof im Jahr 2008 verkauft haben. Im Jahre 2005 wurde der Bauernhof in Milíkov in das Verzeichnis der Kulturdenkmäler eingetragen.
Statek je intaktní ve stavební podobě nejpozději ze 2. poloviny 19. století.

Nejstarší budovou je stodola datovaná na jednom z vnitřních trámů k roku 1781. Obytný dům má přízemí dochované v chlévové části a staré roubení zdí, které je z vnitřní strany překryto cihlovou přízdívkou. Patro je hrázděné, do dvora opatřené dřevěnou pavlačí. Z poslední čtvrtiny 18. století je podle datace (1786) rovněž do dvora otevřená kolna.

Čtvrtou budovou uzavřeného statku je v místě původních nedochovaných chlévů vystavěný výminek, který je citlivě provedenou novostavbou ze 70. let 20. století. První zmínka o majiteli usedlosti je z 25. ledna 1852 v pozemkové knize. K tomuto datu je jako majitel uveden Franz Josef Gütter, který statek vlastnil do roku 1885.

Po 2. světové válce byl na základě přídělových listů statek spolu s pozemky přidělen Jaroslavu Hovorkovi, který přišel do Milíkova spolu s manželkou ze severomoravské Mohelnice. Začátkem 70. let statek koupili Josef a Marie Benkovi, kteří původně statek zakoupili jako rekreační chalupu. Nadále jej udržovali v dobrém stavu, prováděli citlivé renovační práce a shromažďovali stylový nábytek a vnitřní vybavení v tradičním chebském "egerlandském" stylu.

Posledními majiteli usedlosti byli manželé Ševčenkovi, kteří statek prodali v roce 2008. V roce 2005 byl statek v Milíkově zapsán do seznamu kulturních památek.

Info • Info

Egerländer Bauernhof mit Fachwerkbauten in Milíkov - Freilichtmuseum der Karlsbader Region 

Im Jahr 2008 kaufte das Karlsbader Bezirksamt in der Gemeinde Milíkov den Egerländerer Bauernhof, Haus-Nr. 18, der unter Verwaltung des Bezirksmuseum des Karlsbader Bezirks - Museum Cheb / Eger gekommen ist. Das Museum machte hier im Mai 2009 die Exposition der Verwandlungen des Landlebens seit dem 19. Jahrhundert bis zu der Periode, die als Phänomen Landhaus-Hobby charakterisiert wird, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Hofanlage hat den klassischen Grundriss: ungefähr quadratischen Hof, der durch das Wohngebäude mit Stall, Scheune, hofseitig geöffnetem Schuppen abgeschlossen wird und das Leibesgedinge, das anstelle der ursprünglich allein stehenden Schuppen gebaut wurde. Das Hofgebäude hat vorbildlich erhaltenes Fachwerk, Steinpflaster-Boden, Laufstege am Haupt-Wohngebäude sowie das Balkenwerk im Inneren. In der Küche aus damaliger Zeit finden Besucher nicht nur das ursprüngliche Geschirr, Ofen und Porzellan, sondern auch Möbel und die runden, sehr populären Egerer Stühle. Seit 1. Mai 2009 ist die Hofanlage im eingeschränkten Betrieb geöffnet.

Den Besuchern werden hier das nach und nach gestaltete Ganze der Interieur-Ausstattung des Bauernhauses, der Handwerk- oder landwirtschaftlichen Geräte und der kleinen landwirtschaftlichen Mechanisierung in der Zeitperiode von der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart vorgestellt. Es spiegelt sich hier die Verwandlung eines Bauernhofes als selbstständige Wohn- und Wirtschaftseinheit, wie es bis 1945 war. Ferner sind hier die durch die Aussiedlung der ursprünglichen Einwohner bedingten Veränderungen, die Zeit, in der der Bauernhof sozusagen lebenslang bewohnt war, bis zu den Jahren, in den das Bauernhaus zum begehrten Erholung- und Hobbyobjekt wurde, festgehalten.

Das Bezirksmuseum des Karlsbader Bezirkes Museum Cheb / Eger bereitet zur Zeit eine Konzeption für den Bauernhof Milíkov als Freilichtmuseums vor. Schwerpunkte sind der Lebensstil auf dem Land und ein aktives Begleitprogramm. Als Besucher werden vom neuen Freilichtmuseum Touristen, Radfahrer und Liebhaber der Geschichte und regionaler Heimatkunde angesprechen.

Die Lage:
Die Gemeinde Milíkov liegt am Fuße vom Slavkovský Wald, 3 km links von der Hauptstraße Eger - Marienbad. Der Bauernhof befindet sich am nördlichen Rand der Gemeinde, unweit der Kirche des Hl. Simon und Judas. 

Chebský hrázděný statek v Milíkově - skanzen Karlovarského kraje 

V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18, který byl dán do správy Krajskému muzeu Karlovarského kraje Muzeu Cheb. Muzeum zde v květnu 2009 zpřístupnilo veřejnosti expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření.

Statek má klasický půdorys chebského hrázděného statku: přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminek postavený na místě původních samostatných chlévů. Statek má vzorně zachovalé roubení, kamennou dlažbu, ochozy na hlavní, obytné budově i veškeré trámoví uvnitř. V dobové kuchyni najdete nejen původní nádobí, kamna a porcelán, ale i nábytek a velmi populární kulaté chebské židle. Od 1. května 2009 je statek otevřen v omezeném provozním režimu.

Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. pol. 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky - jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. "na dožití", až po léta, kdy byl využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.

Krajské muzeum Karlovarského kraje Muzeum Cheb připravuje v současné době koncepci využití statku Milíkov jako muzea v přírodě s expozicí venkovského životního stylu a aktivním doprovodným programem. Své první návštěvníky si tento nový skanzen začíná hledat mezi turisty, cykloturisty, milovníky historie a regionální vlastivědy.

Poloha:
Obec Milíkov leží na úpatí Slavkovského lesa 3 km nalevo od hlavní silnice Cheb - Mariánské Lázně. Statek se nachází na severním okraji obce nedaleko kostela sv. Šimona a Judy. 

Aktuelles • Aktuálně

Die Öffnungszeiten des Bauernhofs sind: Mai - September: Sa, So, Feiertage: 10.00 - 17.00 Uhr

Otevírací doba statku: květen - září: So, Ne, Svátky: 10.00 - 17.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB