Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 
  •  
  • Hostašova 1 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Weihnachtskrippe von Chanovice 

Das Dr. Hostaš-Heimatmuseum in Klatovy / Klattau und die Gemeinde Chanovice beteiligen sich seit Juli 2007 am Aufbau einer Weihnachtskrippe. Die Idee für die Entstehung der Weihnachtskrippe in Chanovice entstand während der 5. Handwerker-Tage, also genau am 07.07.2007. Der spätere Mitgestalter und Autor der Krippe, Ivan Šmíd, kam damals zum ersten Mal zur Bezirksschau des handwerklichen Könnens. Er hatte nicht nur die Absicht, seine Schnitzarbeiten, große Holzplastiken, zu präsentieren, sondern er wollte auch eine Statue des Hl. Josef, Patron der Holzhandwerker und im Falle des Freilichtmuseums auch Schutzpatron der Volksarchitektur, in Chanovice anfertigen. Ivan Šmíd arbeitete einige Tage lang an der Plastik des Hl. Josef und schaffte es, sie noch während der Handwerkertage fertigzustellen. Ein zwei Meter langer Eichenholzklotz blieb von dieser Arbeit übrig und dieser brachte ihn schließlich auf die Idee eine regionale Weihnachtskrippe zu bauen. Ivan Šmíd ist mehrmals während der Jahre 2007 und 2008 nach Chanovice gekommen, und zwar immer anlässlich von Veranstaltungen bei denen der Öffentlichkeit traditionelle Volkskultur präsentiert wurden. Zu diesen Anlässen wurden bereits fertige Figuren der Weihnachtskrippe ausgestellt. Ivan Šmíd arbeitet derzeit an weiteren Figuren für die Krippe. Am Ende soll sie etwa 30 Figuren umfassen und wird in der Scheune für Volksarchitektur-Ausstellungen untergebracht. Die heilige Familie und einer der Könige wurden außerdem bereits an Weihnachten 2007 in der Eingangshalle des Museums in Klattau / Klatovy ausgestellt und es ist sehr wahrscheinlich, dass die ganze Weihnachtskrippe dort noch einmal Weihnachten 2009 präsentiert wird, bevor sie ihren endgültigen Platz im Freilichtmuseum Chanovice erhält. Die bisherigen 19 Plastiken sind lebensgroß. Neben der heiligen Familie sind die heiligen drei Könige, ein Engelspaar, der unerlässliche Schäfer mit seinen Schafen und acht Figuren mit den Weisen aus dem Morgenland, meist Handwerker oder Musiker, zu sehen. Die Krippenausstellung wird durch drei verschiedene Dekorationsbeispiele für Weihnachtsbäumen auf dem Lande in der Mitte des 19. Jahrhunderts ergänzt. 

Chanovický betlém 

Na vzniku betlému se od července 2007 podílí Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a obec Chanovice. Myšlenka na zrození chanovického betléma vznikla během V. ročníku Dne řemesel, tedy přesně 07.07.2007. Tehdy jeho pozdější spolutvůrce a autor Ivan Šmíd přijel poprvé na krajskou přehlídku řemeslných dovedností nejen se záměrem prezentace řezbářské výroby velkých dřevěných plastik, ale také s úmyslem zhotovení sochy sv. Josefa, patrona dřevořemeslníků a v případě skanzenu také ochránce Expozice lidové architektury. Ivan Šmíd na plastice sv. Josefa pracoval několik dní a v průběhu Dne řemesel se mu ji podařilo dokončit. Zbyl mu ještě jeden dvoumetrový dubový špalek, který byl podnětem myšlenky na vznik regionálního betléma. Ivan Šmíd jezdil do Chanovic několikrát během kalendářního roku 2007 a 2008, a to vždy při příležitosti konání akcí, kdy jsou veřejnosti prezentovány některé projevy tradiční lidové kultury. Při těchto příležitostech byly vystavovány již hotové figury betléma a Ivan Šmíd pracuje na dalších dle předem konzultovaného záměru. Předpokládáme, že "Chanovický betlém" bude mít kolem 30 figur a jeho definitivní umístění bude ve stodole Expozice lidové architektury. Sv. Rodina a jeden z králů byl navíc již vystavován ve vstupní hale klatovského muzea o Vánocích 2007 a je velmi pravděpodobné, že bude celý betlém v Klatovech představen ještě jednou – o Vánocích 2009, než získá své definitivní místo v chanovickém skanzenu. Chanovický betlém byl zpřístupěn před Vánoci 2008, kdy jej tvořilo 19 figurálních plastik v životní velikosti. Kromě sv. Rodiny zde uvidíme trojici králů, dále dvojici andělů, nezbytného pastýře s ovcemi a zatím osm darovníků, často řemeslníků nebo muzikantů. Betlém doplňují tři ukázky dobového zdobení vánočního stromku na české vesnici od poloviny 19. století. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,083 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB