Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Městské kulturní středisko Domažlice 
  •  
  • náměstí Míru 51 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Die Anfänge des Chodenfestes gehen auf das Jahr 1955 zurück, als es zum ersten Mal veranstaltet wurde. Traditionelle Teilnehmer des Festivals sind die Konrader Dudelsackmusik, die Tauser Dudelsackmusik, Domažličanka, das Nationalensemble Postřekov, Kinder-Folklore-Ensembles aus Mrákov, Klenčí und Postřekov.
Počátky Chodských slavností se datují do roku 1955, kdy se uskutečnil první ročník. Tradičními účastníky festivalu jsou Konrádyho dudácká muzika, Domažlická dudácká muzika, Domažličanka, Národní soubor Postřekov, Dětské folklorní soubory z Mrákova, Klenčí a Postřekova.

Info • Info

Choden-Fest - Vavřinec-Kirmes in Domažlice (Taus) 

Die Stadt Domažlice ist das Zentrum des ethnographisches Gebietes Chodsko, wo die Tradition der Volksmusik, Tänze und Bräuche des chodenlands noch immer lebhaft ist.

Das Chodenfest ist eines der ältesten Folklorenfestivals in der Tschechischen Republik, veranstaltet seit 1955. Alljährlich findet das Festival immer am ersten Wochenende nach dem 10. August statt und wird traditionell mit der St.Laurentius - Kirchweih verbunden.

Der Hauptteil des Programms wird vor allem den hiesigen folkloristischen Musik- und Tanzgruppen gewidmet. Jedes Jahr nehmen am Festival auch Ensembles aus anderen Teilen der Tschechischen Republik und aus dem Ausland teil.

Gemeinsame Veranstalter des Festivals sind das Städtische Kulturzentrum Domažlice und die Stadt Domažlice. Parallel zum Festival gibt es eine Reihe von begleitenden Aktionen (Chodenkrug – Auftritte von Blaskapellen, Chodenhyjta in Mrákov– Auftritte von chodischen Folklore-Ensembles, Ausstellungen, Gottesdienste). Traditionelle Teilnehmer des Festivals sind die Konrader Dudelsackmusik, die Tauser Dudelsackmusik, Domažličanka, das Nationalensemble Postřekov, Kinder-Folklore-Ensembles aus Mrákov, Klenčí und Postřekov.

Das Hauptprogramm spielt sich auf mehreren Bühnen ab und besteht aus mehr als 20 verschieden verarbeiteten Programme. Ein abwechslungsreicher Bestandteil des Festivals ist der Altböhmische Jahrmarkt im Stadtzentrum. 

Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť v Domažlicích 

Domažlice jsou centrem národopisné oblasti Chodsko, v níž je doposud živě udržována tradice lidové dudácké hudby, tanců, zvyků a obyčejů.

Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od roku 1955. V současné době se festival koná vždy první víkend po 10. srpnu a již tradičně je spojován s domažlickou Vavřineckou poutí.

Stěžejní část programu je věnována zejména místním národopisným hudebním a tanečním souborům. Svůj prostor zde každoročně dostanou i soubory z jiných částí republiky a ze zahraničí. Společnými pořadateli festivalu jsou Městské kulturní středisko Domažlice a Město Domažlice.

S festivalem je spojena celá řada doprovodných akcí (Chodský korbel - vystoupení dechových kapel, Chodská hyjta v Mrákově - vystoupení chodských folklorních souborů, výstavy, církevní obřady). Tradičními účastníky festivalu jsou Konrádyho dudácká muzika, Domažlická dudácká muzika, Domažličanka, Národní soubor Postřekov, Dětské folklorní soubory z Mrákova, Klenčí a Postřekova.

Hlavní program se odehrává na několika scénách a skládá se z více než 20 různých režijně zpracovaných pořadů. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB