Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • E.ON Bayern AG - Regionalleitung Ostbayern 
  •  
  • Prüfeninger Str. 20 
  • 93049 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Die Verleihung eines Kulturpreises an Künstler aus Ostbayern wurde von dem früheren ostbayerischen Energieversorgungsunternehmen OBAG, einem Vorgängerunternehmen der E.ON Bayern AG, vor mehr als 46 Jahren ins Leben gerufen. Der Kultur-Förderpreis wird im Wechsel mit dem "großen" Kulturpreis Ostbayern alle 2 Jahre vergeben. Der Kulturpreis Ostbayern der E.ON Bayern AG gehört zu den bedeutendsten kulturellen Auszeichnungen im ostbayerischen Raum. Der Preis wurde erstmalig 1959 zum 50-jährigen Jubiläum der damaligen OBAG, heute Regionalleitung Ostbayern von E.ON Bayern, vergeben. In der Kunstszene ist der hochdotierte Kulturpreis Ostbayern sehr begehrt und findet in der Öffentlichkeit weit über die Grenzen von Oberpfalz und Niederbayern hinaus ein breites Echo. Der Kulturpreis Ostbayern wird im jährlichen Wechsel als Förderpreis an aufstrebende Nachwuchskünstler und als sogenannter "großer" Kulturpreis für das Lebenswerk verdienter Künstlerpersönlichkeiten in Ostbayern vergeben. Darüber hinaus werden aus den Mitteln des Kulturpreises herausragende Dissertationen an den Universitäten Regensburg und Passau ausgezeichnet sowie überdurchschnittliche Studienleistungen von Absolventen der Fachhochschulen Regensburg, Landshut, Deggendorf und Amberg-Weiden. Damit gehört E.ON Bayern zu den wichtigsten Förderern von Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Oberpfalz und Niederbayern.
Udílení ceny za přínos kultuře umělcům z východního Bavorska proběhlo poprvé před 46 lety. Toto ocenění udílela dřívější východobavorská energetická společnost OBAG, předchůdce dnešní E.ON Bayern AG. Cena je předávána každé dva roky střídavě s "velkou" cenou východního Bavorska. Tato cena, která je vysoce dotovaná, patří k nejvýznamnějším oceněním. Na uměleckém poli je toto ocenění velmi žádané, má veliký ohlas u veřejnosti i za hranicemi Horní Falce a Dolního Bavorska. Předává se každý druhý rok jako finační podpora začínajícím umělcům a také jako významné ocenění za celoživotní dílo uměleckým osobnostem. Z prostředků této kulturní ceny jsou vyznamenávány vynikající dizertační práce na univerzitách v Řezně a Pasově, stejně jako nadprůměrné studijní výkony studentů v Řezně, Landshutu, Deggendorfu a Amberg-Weidenu. Tímto patří E.ON Bayern AG k největším mecenášům umění, vědy a kultury v Horní Falci a Dolním Bavorsku.

Info • Info

Kulturpreis Ostbayern der E.ON Bayern AG 

Der Kulturpreis Ostbayern der E.ON Bayern AG wird im jährlichen Wechsel als Förderpreis an aufstrebende Nachwuchskünstler und als sogenannter "großer" Kulturpreis für das Lebenswerk verdienter Künstlerpersönlichkeiten in Ostbayern vergeben. Die mit dem Kulturpreis verbundene Dotierung variiert im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Darüber hinaus werden aus den Mitteln des Kulturpreises herausragende Dissertationen an den Universitäten Regensburg und Passau ausgezeichnet sowie überdurchschnittliche Studienleistungen von Absolventen der Fachhochschulen Regensburg, Landshut, Deggendorf und Amberg-Weiden. Damit gehört E.ON Bayern zu den wichtigsten Förderern von Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Oberpfalz und Niederbayern. 

Cena za přínos kultuře východního Bavorska E.ON Bayern AG 

Cena za přínos kultuře východního Bavorska E.ON Bayern AG se předává každý druhý rok jako podpůrný prostředek začínajícím umělcům a jako tzv. velká cena za celoživotní dílo uměleckým osobnostem. Finanční podpora, která je spojena s předáváním, se pohybuje v horních čtyř místných sumách. Z prostředků této ceny jsou vyznamenávány vynikající dizertační práce na univerzitách v Řezně a Pasově, stejně tak jako nadprůměrné studijní výkony absolventů vysokých škol v Řeyně, Landshutu, Deggendorfu a Amberg-Weidenu. Tímto patří E.ON Bayern AG k největším mecenášům umění, vědy a kultury v Horní Falci a Dolním Bavorsku. 

Aktuelles • Aktuálně

Zum letzten Mal: E.ON vergab am 4. Oktober 2004 in Regensburg den Kulturpreis Ostbayern an fünf Künstler

Klänge, Holzschnitte und Fraben Regensburg. Zum letzten Mal hat die E.ON Bayern den "Kulturpreis Ostbayern" verliehen, der im nächsten Jahr als Bayerischer Kulturpreis auf eine breitere Ebene gestellt wird. Die begehrte Traditionsauszeichnung ging an den Musiker Heinz Grobmeier aus Haag in Hemau, den Maler und Holzschneider Peter Lang aus Gleißenberg, den Medienkünstler Hans Kotter aus Mühldorf/Berlin und den Holzschneider Konrad Schmid aus Pocking. Auch der zur Zeit in Afrika auf Konzertreise weilende Tenor Hubert Nettinger aus Landshut wurde prämiert. Für ihn nahmen seine Eltern den Preis in Empfang. Im Lichthof des E.ON Bayern-Sitzes in Regensburg, wo die Gäste Werke von Kotter, Lang und Schmid bewundern konnten, gestaltete Universalmusiker Heinz Grobmeier zusammen mit seinen Partnern von "Pura Crema", Wolfgang Schwarzfischer und Peter Knoll, die Feierstunde. Die kulturelle und künstlerische Kraft und Lebendigkeit sichtbar zu machen, sei Anliegen des Kulturpreises Ostbayern, sagte E.ON-Generalbevollmächtiger Max Binder. "Bei der jährlichen Auswahl stellen wir immer wieder fest, wie groß das künstlerische Potenzial in unserer Region ist." 1959 war der Kulturpreis erstmals, gestern zum 46. Mal vergeben worden. Die Laudatio auf den Medienkünstler Hans Kotter, der mit den Materialien Glas, Plexiglas, mit Plastikbahnen und Acryl bis zu Silikon und Harz arbeitet und spielt, hielt der Regierungsvizepräsident von Oberbayern, Dr. Wolfgang Kunert, der als Nachfolger von Regierungspräsident Dr. Wilhelm Weidinger ab Dezember die Bezirksregierung der Oberpfalz leiten wird. Weidinger selbst stellte der Festversammlung den "wahren Vollblut-Musiker und leidenschaftlichen Bläser" Heinz Grobmeier vor, der nicht allein als Saxophonist und Gründer bekannter Bands, sondern auch als Glasmusiker und Erfinder exotischer Instrumente berühmt geworden ist. Schöpfer von Filmmusiken, Organisator von Festivals und Konzerten und Experimentator im Reich der Töne und Klänge sei Grobmeier mit einem "unerschöpflichen Ideenreichtum" ausgestattet, lobte Weidinger. Den Pockinger Holzschneider Konrad Schmid und den Landshuter Tenor Hubert Nettinger, einen ehemaligen Regensburger Domspatz, würdigte Niederbayerns Regierungspräsident Dr. Walter Zitzelsberger. Gerade im regionalen Bereich, in den "Sinn stiftenden Regionen", könnten sich Unverwechselbarkeit und Einmaligkeit in besonderer Weise organisch entwickeln und entfalten.

Naposledy: E.ON předal 4. října 2004 v Regensburgu pěti umělcům Cenu za přínos kultuře Východního Bavorska

Zvuky, dřevořezby a barvy Regensburg. Včera propůjčoval E.ON Bavorsko naposledy "Cenu za přínos kultuře Východního Bavorska", která bude v přístím roce povýšena na Bavorskou cenu za přínos kultuře. Toto oblíbené tradiční vyznamenání bylo předáno hudebníkovi Heinzovi Grobmeierovi z Haagu v Hemau, malíři a dřevorytci Peteru Langovi z Gleißenbergu, mediálnímu umělci Hansovi Kotterovi z Mühldorfu/Berlín a dřevorytci Konradu Schmidovi z Pockingu. Oceněn byl také tenor Hubert Nettinger z Landshutu, který v té době právě pobýval v Africe v rámci své koncertní šňůry. Cenu za něho převzali jeho rodiče. Na nádvoří bavorského sídla E.ON v Regensburgu, kde mohli hosté obdivovat díla Kottera, Langa a Schmida, utvářel tuto slavnostní hodinku univerzální hudebník Heinz Grobmeier společně se svými partnery z "Pura Crema", Wolfgangem Schwarzfischerem a Peterem Knollem. Posláním Ceny za kulturní přínos kultuře Východního Bavroska je zviditelnit kulturní a uměleckou sílu a živost, řekl generální zmocněnec E.ON Max Binder. "Při každoročním výběru vždy znovu a znovu zjišťujeme, jak velký je umělecký potenciál v našem regionu." V roce 1959 byla cena za kulturní přínos předávána poprvé, včera po 46-té. Oslavnou řeč věnovanou mediálnímu umělci Hansovi Kotterovi, který pracuje a hraje s materiály jako je sklo, plexisklo, plastická hmota, akryl, silikon a pryskyřice, pronesl víceprezident vlády Horního Falcka, Dr. Wolfgang Kunert, který jako následník prezidenta vlády Dr. Wilhelma Weidingera povede od prosince krajskou vládu Horního Falcka. Sám Weidinger představil slavnostnímu shromáždění "skutečného plnokrevného hudebníka a vášnivého hráče na dechové nástroje" Heinze Grobmeiera, který se proslavil nejen jako saxofonista a zakladatel známých hudebních skupin, ale také jako hudebník na skleněné nástroje a vynálezce exotických hudebních nástrojů. Grobmeier je tvůrce filmové hudby, organizátor festivalů a koncertů a experimentátor v říši tónů a zvuků, obdařený "nevyčerpatelným bohatstvím nápadů", chválil Weidinger. Dřevorytce z Pockingu Konrada Schmida a tenora z Landshutu Huberta Nettingera, bývalého člena sboru Regensburger Domspatzen, ocenil dolnobavorský prezident vlády Dr. Walter Zitzelsberger. Právě v regionální oblasti by se mohli obzvláště organicky rozvíjet a vyvíjet nezaměnitelnost a jedinečnost.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,124 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,92 MB