Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Obec Jankov 
  •  
  • Jankov 46 
  • 373 84 Dubné 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Das erste Bauernfest fand im Jahre 1998 statt.
První ročník selských slavností se uskutečnil v roce 1998.

Info • Info

Bauernfeste Holašovice 

Das Bauernfest Holašovice wird von der Gemeinde Holašovice in Kooperation mit dem Folkloreverein der Tschechischen Republik und anderen Partnern veranstaltet. Festivaldirektor ist Dipl.-Ing. Jan Jílek.

Das Bauernfest findet im malerischen Dorf Holašovice statt, das ca. 15 km westlich von České Budějovice, inmitten von Wäldern und Teichen, sehr abgeschieden liegt. Gerade die Lage von Holašovice hat wohl verursacht, dass die Zeit in diesem Dorf irgenwie langsamer vergeht. So konnte der Grundriss des Dorfes in seiner mittelalterlichen Form erhalten werden. Auch die einzelnen Gebäude um den umfangreichen Dorfplatz herum stehen bis heute in der Gestalt, die ihnen ihre Bauherren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeprägt haben -in der Gestalt des sgn. südböhmischen Barocks. Die Gemeinde Holašovice ist in die Liste des Kultur- und Naturerbes der UNESCO eingetragen.

In diesem schönen Ambiente findet das zweitägige Volksfest statt, dessen Hauptrahmen die Veranstaltung des "Volksmarkts" mit Vorführungen von traditionellen sowie untraditionellen Handwerken aus der ganzen Tschechischen Republik, aber auch aus der Slowakei, ist. Besonders ausgesucht werden vor allem die Vorführungen von ursprünglichen Handwerken und Techniken, die in der heutigen übertechnisierten Zeit ein eindrucksvolles Bild der Gewandtheit und des Gefühls für traditionelle Handwerksformen präsentiert, die mit längst vergessenen Zeiten verbunden sind.

Die traditionellen Herstellungsweisen werden von Handwerkern in Volkstrachten vorgeführt. Der Jahrmarkt wird traditionsweise mit einem traditionellen Kulturprogramm im begleitet. Gast beim Bauerfest sind Ensembles nicht nur aus Tschechien. So haben die Besucher von Holašovice die Möglichkeit, verschiedene Kulturen zu vergleichen und Volksbräuche und -sitten der einzelnen Regionen der Tschechischen Republik sowie der aus Ausland kennenzulernen.

Das Bauernfest in Holašovice gehört zu den bedeutenden Internationalen Folklorfestivals in der Tschechischen Republik. 

Selské slavnosti Holašovice 

Selské slavnosti organizuje Obec Holašovice ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a partnery. Ředitelem festivalu je člen zatupitelstva obce Jankov: Ing. Jan Jílek.

Selské slavnosti se konají v malebné vesničce Holašovice, ležící cca 15 km západně od Českých Budějovic, ztracené kdesi uprostřed lesů a rybníků, daleko od hlavních komunikací. Snad právě poloha Holašovic způsobila, že čas v této vsi jakoby se odvíjel pomaleji. A tak se půdorys vesnice mohl do dnešní doby dochovat ve svém středověkém tvaru a také jednotlivá stavení, soustředěná kolem prostorné návsi, stojí dosud v podobě, jakou jim vtiskli jejich stavitelé v druhé polovině 19. století - podobu tzv. jihočeského selského baroka. Po zásluze byla tak obec Holašovice zapsána do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Právě do tohoto prostředí je zasazena dvoudenní lidová slavnost, jejímž základním rámcem je pořádání "lidového jarmarku" s ukázkami tradičních i netradičních řemesel z celé České republiky, ale též ze Slovenska. Vyhledávaným je zejména předvádění původních řemesel a technik, které v dnešní, přetechnizované době, vytváří velmi působivou podívanou na zručnost a cit pro tradiční lidovou výrobu, která se váže k časům dávno zapomenutým.

Předvádění jednotlivých výrob je prováděno řemeslníky v lidových kostýmech. Jarmark bývá tradičně obohacen kulturním programem v lidovém duchu. Hosty Selských slavností jsou soubory nejenom z České republiky. Návštěvníci Holašovic tak mají možnost porovnat rozdílnosti kultur a seznámit se s lidovými zvyky a obyčeji jednotlivých koutů naší země a se zahraničím.

Selské slavnosti v Holašovicích se zařadily mezi významné Mezinárodní folklorní festivaly v České republice. 

Aktuelles • Aktuálně

15. Bauernfest Holašovice: 20.07. - 22.07.2012

Die Gemeinde Jankov lädt zum 15. Bauernfest Holašovice ein. Die Veranstaltung findet im Ortsteil Holašovice statt. Der Ort Holašovice gehört zur Verwaltung der 2 km entfernten Gemeinde Jankov.

15. Selské slavnosti Holašovice: 20.07. - 22.07.2012

Obec Jankov Vás zve na 15. ročník Selských slavností Holašovice. Místem konání je obec Holašovice. Obec Holašovice spadá pod správu 2 km vzdálené obce Jankov.
Rendert Time: 0,075 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB