Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Občanské sdružení Keltoi 
 •  
 • Prášily 111 
 • 342 01 Prášily 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Der Aufbau des Archäologischen Parks begann im Juli 2005.
Výstavba archeoparku započala v červenci 2005.

Info • Info

Archäologischer Park Prášily 

Der Bürgerverein Keltoi erbaute in Prášily ein keltisches Dörfchen. Der Archäologische Park befindet sich in einem Bergzug des Böhmerwalds, 9 km südwestlich von Hartmanice, 11 km südöstlich von Eisenstein. Er wird als ideale keltische Siedlung durch die Rekonstruktion von einzelnen, auf dem tschechischen Gebiet gefundenen Objekten erbaut.

Im Park sind ein gezimmertes Blockhaus, eine Werkstatt für die Fertigung von Stoffen, eine keramische Werkstatt, ein Herrenhaus, einen heidnischen Tempel und andere Objekte zu sehen. In der schneelosen Zeit (Frühling bis Herbst), werden Besucher von Betreuern und Handwerkern ins Leben von Ahnen eingewiesen. Für Gruppen bieten die Betreiber Lehrprogramme über das keltische Handwerk und über das Leben der Kelten an. Für Schulgruppen haben die Betreiber ein Programmangebot in Zusammenarbeit mit Reisebüros und Agenturen.

Das Programm dauert etwa 3 Stunden und beinhaltet: Fladenbraten, Mehlmahlen, Feuermachen, Schmuckherstellung, Quiz, Erzählung über Waffen, klein Imbiss, Holzhacken mit keltischem Beil, Bekleidungsverleih - Kittel.
Für Lehrer ist der Eintritt gratis. Alles, was die Kinder herstellen, nehmen sie es mit nach Hause.

Dauerausstellung - Rekonstruierte Objekte mit Ausstellungen:
 • Tor und Befestigung nach dem Befund aus Opidium Nevězice
 • leichte Überdachung mit Giebeldach mit der Exposition der Keramikproduktion
 • gezimmertes Blockhaus aus Zimmerbalken mit Giebeldach mit Exposition der Räume für Schlafen und Wohnen
 • Exposition mit der Ausstattung für Minzenprägung und Weberei
 • Exposition mit der Ausstattung für Holzverarbeitung
 • Rekonstruktion des Objektes nach dem Befund aus Mšecké Žehrovice
 • Haus aus gezimmerten Pfählen mit Walmdach, Exposition mit Feuerstelle, mit Raum fürs Schlafen, Keramik, verbale Wandtafeln und weitere Ausstattung, die der Realität der damaligen Zeit entspricht.
Öffnungszeiten des archäologischen Parks:
April - November: Mo-So: 09.00 - 18.00 Uhr 

Archeopark Prášily 

Občanské sdružení Keltoi buduje v Prášilech keltskou vesničku. Archeopark se nachází v horském pásmu Šumavy 9 km jihozápadně od Hartmanic, 11 km jihovýchodně od Železné Rudy. Je budován jako ideální keltské sídlo rekonstrukcí jednotlivých objektů nalezených na území ČR.

Na místě lze vidět roubený srub, dílnu na výrobu látek, keramickou dílnu, Panský dům, pohanskou svatyni a další objekty. V období od jara do podzimu (v období kdy není sníh), zde návštěvníky zasvětí do života předků průvodci a řemeslníci. Pro skupiny nabízejí provozovatelé výukové programy o keltských řemeslech a životě Keltů. Pro školní kolektivy mají provozovatelé nabídku programu ve spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami.

Program je dlouhý přibližně 3 hodiny a obsahuje: pečení placek, mletí mouky, rozdělávání ohně, výroba šperku, kvíz, povídání o zbraních, malé občerstvení, sekání dřeva keltskou sekerou, zapůjčení oblečení - haleny. Učitelé mají vstup zdarma. Vše co si děti vyrobí si odvezou.

Stálá expozice - zrekonstruované objekty s expozicemi:
 • brána a opevnění dle nálezu z opidia Nevězíce
 • lehký přístřešek se sedlovou střechou s expozicí výroby keramiky
 • roubený srub z tesaných trámů se sedlovou střechou s expozicí prostor pro spaní a bydlení
 • expozice s vybavením na ražbu mincí a tkalcovství
 • expozice s vybavením na zpracování dřeva
 • rekonstrukce objektu dle nálezu z Mšeckých Žehrovic
 • dům z tesaných kůlů s valbovou střechou, expozice s ohništěm, prostorem pro spaní, keramikou, popisné panely a další vybavení tak, aby odpovídalo realitě tehdejší doby. 

Otevírací doba archoparku:
duben - listopad: Po-Ne: 09.00 - 18.00 hodin 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,076 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB