Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • BDA (Bund Deutscher Architekten) Kreisverband Niederbayern-Oberpfalz 
 •  
 • Moltkestr. 8 
 • 92637 Weiden 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Karlheinz Beer
 •  
 • Tel. +49(0)961-46008
 • Fax +49(0)961-46009
 • Büro Wilhelm - Kommunikation und Gestaltung 
 •  
 • Lederergasse 5 
 • 92224 Amberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Wilhelm Koch
 •  
 • Tel. +49(0)9621-33316
 • Fax +49(0)9621-33327
 • Internet http://www.buerowilhelm.de

Info • Info

Architekturregion Oberpfalz 

Architektur und Baukultur haben im äußersten Osten Bayerns, in der Oberpfalz, für einen Aufbruch gesorgt, der selbst Architekturkritiker staunen lässt. Die Region wartet mit einer radikalen Neuinterpretationen des landschaftsgebundenen Bauens auf. Jenseits von Heimattümelei und Klischees sind individuelle, einprägsame Bauten entstanden, die selbstbewusst von einem neuen, unkonventionellen Architekturverständnis der regionalen Planer und Bauherren zeugen. Neue Publikationen: BDA Regionalpreis Niederbayern/Oberpfalz 2005 - Auszeichnung qualitätsvoller Architektur 40 Seiten, ISBN 3-936721-18-1 Preis 6,- € (+ Versand) - Bestellung unter http://www.buerowilhelm.de/verlag 

Region architektury Horní Falcko 

Architektura a stavební kultura mají na nejzazším východě Bavorska, v Horním Falcku, postaráno o rozmach, nad kterým žasnou i samotní kritici architektury. Region nám nabízí radikální nové interpretace stavění v úzké návaznosti na krajinu. Na druhé straně patriotického hemžení a klišé vznikly individuální, charakteristické stavby, které sebevědomě svědčí o novém, nekonvenčním smyslu regionálních plánovačů a stavebníků pro architekturu. Nové publikace: BDA Regionální cena Dolního Bavorska / Horního Falcka 2005 - vyznamenání kvalitní architektury 40 stran, ISBN 3-936721-18-1 Cena 6,- € (+ poštovné) - odkaz pro objednávky http://www.buerowilhelm.de/verlag 

Aktuelles • Aktuálně

Aufbruch Ost - Neues Bauen in der Oberpfalz

Ein im Bayerischen Fernsehen gesendeter Film von Nicolette Baumeister und Hasso Bräuer Redaktion Kunst und Kulturberichte, Gabi Imhof-Weber Der Film nähert sich dem Phänomen der regionalen Baukultur über die Menschen, die in der Region leben und sie mitgestalten. Die Architekten als Wegbereiter beziehen sich auf traditionelle Bauformen und Werte, die sie weiterentwickeln und in eine zeitgemäße Architektursprache übertragen. Materialität, Landschaft und die individuellen Architektenpersönlichkeiten mit ihrer oft überraschenden Konsequenz machen in ihrer Verknüpfung das Phänomen des Aufbruchs spannend und nachvollziehbar. Neben der Vorstellung einzelner Gebäude werden Landschaften, Protagonisten des Aufbruchs sowie historische und soziale Hintergründe thematisiert und in Bildern und Interviews anschaulich gemacht. Sei es das elegante Museum Fischer in Neumarkt der Architekten Berschneider, das kühne Turmhaus von Manfred Blasch in Regensburg oder die kraftvollen Kirchenbauten der Brückners aus Tirschenreuth - es ist die sehr handwerkbetonte und unprätentiöse Herangehensweise, die der Oberpfalz das Gepräge einer klar umrissenen Architekturregion verleiht, die den Vergleich mit der vieldiskutierten und publizierten Region Vorarlberg in Österreich nicht scheuen muss.

Rozmach architektury na Východě - nové stavby v Horním Falcku

Film, vysílaný v Bavorské televizi od Nicolette Baumeister a Hasso Bräuera Redakce Umění a kulturní zprávy, Gabi Imhof-Weber Film se blíží fenoménu regionální stavební kultury o lidech, kteří v regionu žijí a kteří jej spoluvytváří. Architekti, jako průkopníci, se odvolávají na tradiční stavební formy a hodnoty, které dále rozvíjí a transformují do dobově aktuální řeči. Materiál, krajina a individuální osobnosti architektů s jejich často překvapující důsledností, činí ve svém spojení fenomén rozmachu napínavým a akceptovatelným. Vedle představení jednotlivých budov se krajina, protagonisté tohoto vzestupu a sociální pozadí stávají tématy pořadu a jsou názorně prezentovány v obrazech a interview. Ať již je to elegantní muzeum Fischer v Neumarktu architekta Berschneidera, smělý věžový dům od Manfreda Blasche v Regensburgu, nebo energicky působící církevní stavby Brücknera z Tirschenreuthu - ve všech případech jde o nenáročný přístup, s důrazem na řemeslo, který propůjčuje Hornímu Falcku jasně načrtnutého architektonického regionu, který se nemusí bát srovnání s tolik diskutovaným a publikovaným regionem Vorarlberg v Rakousku.
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB