Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Muzeum středního Pootaví Strakonice 
 •  
 • Zámek 1 
 • 38601 Strakonice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Freilichtmuseum Finsterau 
 •  
 • Museumsstr. 51 
 • 94151 94151 Finsterau 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Gemeinsame Präsentation des alten Müllergewerbes im Böhmerwald und im Bayerischen Wald 

 • Projekt Finanzierung:
 • ZIEL 3 Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2007-2013
 •  
 • Projekt Thema:
 • Kultur
 •  
 • Projekt Budget (gesamt):
 • bis 500.000 EUR
Das Projekt der dreijährigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unter dem Titel Gemeinsame Präsentation des alten Müllergewerbes im Böhmerwald und im Bayerischen Wald, an dem das Museum des Mittleren Otavagebietes Strakonice/Strakonitz und das Freilichtmuseum Finsterau in Bayern zusammenarbeiten. Das Projekt wird durch das Operationelle Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Tschechische Republik – Freistaat Bayern finanziell gefördert.  

Das Hauptziel des Projektes ist die Präsentation des alten Müllergewerbes in der Form von gegenseitigen und gemeinsamen Kulturveranstaltungen sowohl in der Tschechischen Republik, als auch in Bayern, und die Erneuerung der mittelalterlichen Wassermühle in Hoslovice, in der dank des Projektes ein neues Gebäude des Informationszentrums, Räumlichkeiten für Besucher, ein Vortragssaal und Expositionen entstehen sollen.  

Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese 

 • Financování projektu:
 • Cíl 3 Bavorsko - Česká republika 2007-2013
 •  
 • Téma projektu:
 • Kultura
 •  
 • Rozpočet projektu (celkem):
 • do 500.000 EUR
Projekt tříleté přeshraniční spolupráce Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese, na kterém spolupracuje Muzeum středního Pootaví Strakonice s Freilichtmuseem Finsterau v Bavorsku. Projekt je finančně podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce CíL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.  

Hlavní cílem je prezentace starého mlynářství formou vzájemných a společných kulturních akcí jak v ČR tak v Bavorsku a obnova Středověkého vodního mlýna v Hoslovicích, kde díky projektu vznikne nová budova informačního centra, zázemí pro návštěvníky, přednáškový sál a expozice.  
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,90 MB