Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Magistrát města Plzně - Odbor prezentace a marketingu 
  •  
  • nám. Republiky 1 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Am 4. Mai 1945 gab General Patton seinen Soldaten den Befehl zum Angriff auf Westböhmen. Nachfolgend begaben sich die 2. und 97. Infanterie Division und die 16. Armored Division in Richtung Pilsen. Die amerikanischen Panzer erschienen am 6. Mai gegen 8 Uhr morgens in den Straßen von Pilsen, wo sie durch begeisterte Pilsener Bürger begrüßt wurden.
Dne 4. května 1945 vydal generál Patton rozkaz zahájit útok na západní Čechy. Následně se 2. a 97. Infantry Divisions a 16. Armored Division vydaly směrem na Plzeň. V ulicích Plzně se americké tanky objevily 6. května 1945 kolem 8. hodiny ranní vítány nadšenými obyvateli Plzně.

Info • Info

Freiheitsfest in Pilsen 

Die Stadt Pilsen veranstaltet seit 1990 jedes Jahr Anfang Mai das Freiheitsfest. Das Freiheitsfest in Pilsen erinnert an die letzten Tage vom Ende des 2. Weltkrieges und die Befreiung von Pilsen durch die amerikanische Armee. Das Freiheitsfest der Stadtbefreiung und Beendigung der Kriegsoperationen des 2. Weltkrieges ist ein traditionelles Erlebnis geworden, bei der sich Menschen guten Willens aus ganz Europa und Amerika treffen um alle Soldaten, die für die Freiheit ihr Leben geopfert oder riskiert haben zu huldigen.

Gern gesehene Gäste dieser Gedenkfeier sind die Veteranen der Infanterie- und Panzerdivisionen und die Luftarmee zusammen mit ihren Familienangehörigen. Das Mai-Fest in Pilsen gehört zu den angenehmen Tagen, in denen in der Stadt Musik klingt, die historischen Wagen durch die Stadt fahren und in denen die Zeit den interessanten Begegnungen gehört.

Veranstaltungsorte: KD Peklo, Patton Memorial Museum Pilsen, Platz der Republik, Křižíks Park, Park und Amfitheater hinter dem Einkaufszentrum Plaza, Klatovská třída, Americká třída, Náměstí Míru, Chodské náměstí, Husova ulice. 

Slavnosti svobody v Plzni 

Město Plzeň pořádá každoročně od roku 1990 vždy počátkem května oslavy osvobození. Slavnosti svobody v Plzni připomínají poslední dny konce 2. světové války a osvobození Plzně americkou armádou. Oslavy výročí osvobození města a ukončení válečných operací 2. světové války se v Plzni staly tradiční událostí, na níž se scházejí lidé dobré vůle z celé Evropy a Ameriky, aby vzdali hold všem vojákům, kteří za svobodu obyvatel města položili nebo riskovali své životy.

Vítanými hosty vzpomínkové akce pravidelně bývají veteráni pěších a obrněných divizí a leteckých armád spolu se svými rodinnými příslušníky. Květnové oslavy v Plzni náleží k příjemným dnům, kdy ve městě zní hudba, projíždějí historická vozidla a čas patří zajímavým setkáním.

Místa konání: KD Peklo, Patton Memorial Muzeum Pilsen, náměstí Republiky, Křižíkovy sady, park a amfiteátr za OC Plaza, Klatovská třída, Americká třída, Náměstí Míru, Chodské náměstí, Husova ulice.


 

Aktuelles • Aktuálně

Freiheitsfest in Pilsen 2012

Das diesjährige Freiheitsfest wird in der Zeit vom 4. bis 6. Mai stattfinden. Die Vorbereitungen laufen auf volle Touren.

Wir bereiten vor:
4. - 6. Mai, Stadtzentrum, historische Miltär-Camps, Begegnung mit den amerikanischen Veteranen
5. - 6. Mai, Stadtzentrum, Kulturprogramm (am 5. Mai, Klatovská třída, Convoy of Liberty, am 6. Mai, Americká třída, Gedenkakt bei dem Denkmal "Danke, Amerika!") 

Slavnosti svobody 2012

Letošní Slavnosti svobody se budou konat v termínu od 4. do 6. května. Jejich příprava je v plném proudu.

Připravujeme:
4.– 6. května, centrum města, vojenské historické kempy, setkání s americkými veterány
5.– 6. května, centrum města, kulturní program (5. května, Klatovská třída, Convoy of Liberty 6. května, Americká třída, Vzpomínkový akt u památníku „Díky, Ameriko!“)

Fotogalerie • Fotogalerie

Freiheitsfest, Gedenkakt "Danke, Amerika!" | Slavnosti svobody, Vzpomínkový akt "Díky, Ameriko!"
Freiheitsfest, Convoy of Liberty | Slavnosti svobody, Convoj of Liberty
Freiheitsfest, Convoy of Liberty | Slavnosti svobody, Convoj of Liberty
Freiheitsfest, Kriegsveteranen in Pilsen | Slavnosti svobody, Váleční veteráni v Plzni
Freiheitsfest, Military Programm, Park hinter dem Einkaufszentrum Plaza | Slavnosti svobody, Military program, park za OC Plza
Freiheitsfest, Military Programm, Park Křižík | Slavnosti svobody, Military program, Křižíkovy sady
Freiheitsfest, Military Programm, Patton Memorial Pilsen | Slavnosti svobody, Military program, Patton Memorial Pilsen
Rendert Time: 0,078 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB