Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • FOTOJATKA o. s. 
  •  
  • Štětice 17 
  • 398 11 Protivín 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Das erfolgreiche erste Festival Fotojatka fand in Budweis im April 2007 - unter Teilnahme des Fotographen Ibra Ibrahimovič, Siegers von Czech Press Photo 2003, der hier die ausgezeichnete Serie von Aufnahmen aus Nordböhmen vorgestellt hat, statt. Neben Ibrahimovič präsentierten sich bei den Zuschauern weitere zehn Autoren.

Das zweite Festival Fotojatka (2008) bewies die Lebensfähigkeit des Konzeptes von audiovisuellen Projizieren und wurde zur landesweiten Veranstaltung mit internationaler Teilnahme (Prag, Brünn, Budweis). Es hat sich für anerkennende Resonanz der teilnehmenden Autoren, Zuschauern sowie Fachleute verdient gemacht. Der Hauptgast der vergangenen Festivals war der namhafte Fotograph Jindřich Štreit.
Úspěšný první ročník Fotojatek proběhl v Českých Budějovicích v dubnu 2007 za účasti fotografa Ibry Ibrahimoviče, vítěze Czech Press Photo 2003, který zde představil vynikající sérii snímků ze severních Čech. Kromě Ibrahimoviče se návštěvníkům prezentovalo dalších deset autorů.

Druhý ročník Fotojatek (2008) prokázal životaschopnost konceptu audiovizuálních projekcí a stal se celorepublikovou akcí s mezinárodní účastí (Praha, Brno, České Budějovice). Vysloužil si pochvalné ohlasy od zúčastněných autorů, diváků i odborníků. Hlavním hostem minulých ročníků festivalu byl proslulý fotograf Jindřich Štreit.

Info • Info

Fotojatka - Festival der kreativen Fotografie in Budweis (České Budějovice) 

Ing. Martin Šálek veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Bazilika alljährlich im März das Festival der kreativen Fotografie Fotojatka. Als Veranstaltungsort des Festivals dienen Räumlichkeiten des Kulturzentrums Bazilika und der Kulturklub Solnice.

Im Unterschied zu anderen Veranstaltungen ähnlicher Art präsentiert die Fotojatka Fotografie nicht als eine statische Ausstellung an der Galeriewand sondern dynamisch auf der Kinoleinwand und mit musikalischer Begleitung. An einem einzigen Abend haben Gäste die Möglichkeit, einige hundert herausragende Fotografien von über einem Dutzend Autoren zu sehen. Mit den Autoren kann anschließend diskutiert werden.

Die Präsentationsabende finden in Budweis, Prag und Brünn statt. Kurze Festivalcharakteristik: - Festival der kreativen und Dokumentarfotografie von bedeutenden Weltautoren, - Projizieren von Fotografien mit Musikbegleitung in Kinos, - Projizieren von Fotografien im Freien in Stadtzentren, - unkonventionelle Workshops Impulzzz, - Durchdringung der Fotografie auf Leinwände der Filmfestivals. Workshop Impulzzz: Impulzzz ist ein unkonventioneller, auf Kreativität und Originalität des breiten Publikums von Amateurfotografen orientierter Workshop.

Das Ziel jedes Impulzzz-Workshops ist, alle TeilnehmerInnen, die mit einer Digitalkamera kommen die Lust zum Fotografieren wecken und aufzumuntern, sich die Welt um sich anders anzuschauen. Anders als bisher und anders als andere es tun. 

Fotojatka - Festival tvůrčí fotografie v Českých Budějovicích 

Ing. Martin Šálek pořádá každoročně v březnu ve spolupráci s Kulturním centrem Bazilika festival tvůrčí fotografie Fotojatka. Místem konání festivalu jsou prostory Kulturního centra Bazilika a Kulturní klub Solnice.

Na rozdíl od jiných akcí podobného typu Fotojatka prezentují fotografii ne jako statickou výstavu na stěně galerie, ale dynamicky na plátně kina a za hudebního doprovodu. Za jediný večer tak máte možnost shlédnout několik stovek skvělých fotografií, více než desítky vynikajících autorů, s nimiž budete mít možnost diskutovat.

Projekční večery se konají v Českých Budějovicích, Praze a Brně. Stručná charakteristika festivalu: - Festival tvůrčí a dokumentární fotografie významných světových autorů, - Promítání fotografií s hudebním doprovodem v kinech, - Promítání fotografií pod širým nebem v centrech měst, - Netradiční workshop Impulzzz, - Průnik fotografie na plátna filmových festivalů. Workshop Impulzzz: Impulzzz je netradiční fotografický workshop, který je zaměřený na kreativitu a originalitu nejširšího publika z řad amatérských fotografů.

Cílem každého Impulzzzu je pobídnout kohokoli, kdo přijde s digitálním fotoaparátem a chutí dělat obrázky, aby se zkusil na svět kolem sebe podívat jinak. Jinak, než se díval doposud, jinak, než se dívají ostatní. 
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB