Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • ARTWALL Strakonice 
  •  
  •  
  • Strakonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Sinneskarten 

Am Kirchweih-Wochenende vom 29. bis 30. 9. 2012 waren etwa Hundert Einwohner Strakonices dazu aufgerufen, ihre Gefühle an verschiedenen Orten der Stadt in sog. Sinneskarten farbig zu verzeichnen. Die KirchweihbesucherInnen markierten die Orte, an denen es ihnen gefällt mit gelber Farbe, die hässlichen mit roter, die, an denen sie sich wohlfühlen, mit grüner, die, an denen sie sich fürchten mit schwarzer und ihre Treffpunkte schließlich markierten sie mit blauer Farbe. Die farbige Umfrage war anonym und enthüllte positive und negative Gefühle hunderter EinwohnerInnen Strakonices.

Bei der Mehrzahl der Befragten stimmten Meinungen und Gründe für die farbigen Markierungen überein. Hauptanliegen des Projekts ist es, eine Debatte über das Leben in Strakonice, über den gemeinsam genutzen Raum und dessen Einfluss auf die BürgerInnen anzuregen.
 

Pocitové mapy 

O pouťovém víkendu 29. – 30. 9. 2012 byla oslovena asi stovka obyvatel Strakonic, aby barevně zaznamenali své pocity v různých místech města do tzv. pocitových map. Oslovení „poutníci“ na mapě označovali žlutou barvou, kde se jim líbí, červenou, kde je to ošklivé, zelenou, kde se cítí dobře, černou, kde se bojí, a modrou umisťovali tam, kde si dávají sraz. Barevná anketa byla zcela anonymní a odhalila kladné i záporné pocity stovky obyvatel Strakonic.

Většina oslovených se podělila i o své názory a důvody, které je vedly k umístění barevných značek. Právě rozpoutání debaty o životě ve Strakonicích, o prostoru, který občané sdílí a jenž je ovlivňuje, je hlavním záměrem tohoto projektu.

 
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB