Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

SLÁVIE oŽIJE 1! oder Wir arbeiten an unserer Stadt 

Festival der unabhängigen Kultur in České Budějovice (Budweis)

Das Festivalkonzept „Slavie ožije 2012“ bringt KulturakteurInnen in der Stadt zusammen und lässt gemeinsam mit ihnen im öffentlichen Raum ein buntes Kulturmosaik entstehen: als Abbild einer Stadt (das sich kreativ erleben lässt), in der die Menschen gerne leben.

Die Mehrzahl der Aktivitäten konzentrierte sich - in 5 Programmblöcken von Juni bis Oktober 2012 - um das Kultur- und Vereinshaus Slavie und erfüllte es so mit neuer Energie und Leben.
 

SLÁVIE oŽIJE 1! aneb Naše práce na městě 

Festival nezřizované kultury v Českých Budějovicích
 
Festivalový koncept „Slavie ožije 2012“ vedl k propojení a setkávání kulturních aktérů ve městě a s nimi vytvářel ve veřejném prostoru pestrou kulturní mozaiku: jako obraz města, (které se dá kreativně prožít) ve kterém si člověk přeje žít.

Většinu aktivit soustřeďoval - v 5 programových blocích od června do října 2012 - kolem Kulturního a spolkového domu Slavie a přinesl mu tak novou energii a život. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB