Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Divadlo Alfa 
  •  
  • Rokycanská 7 
  • 312 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Skupas Pilsen wurde zum ersten Mal (aus der Initiative des ehemaligen Mitarbeiters von Skupa MUDr. L. Zahrádka) im Januar 1967 veranstaltet, also in der Zeit, als man dem 75. Geburtsjahr und dem 10. Todestag des "Vaters" von Spejbl und Hurvínek, Prof. Josef SKUPA, gedachte. Das Festival war damals als eine Ehrung des langjährigen Pilsener Bürgers und ausgezeichneten Künstlers gedacht, der die westböhmische Metropole in der Welt bekannt machte. Die meisten Aktivitäten wurden mit seinem Namen verbunden (u. A. die Enthüllung der Büste und Gedenktafel in der Prokopova Straße nahe des Platzes, wo einst das LDFO (Puppentheater der Ferienkolonien) spielte. Oder die Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Josef Skupa in memoriam und für seine Frau Jiřina Skupová. Die begleitende Vorführung von Amateur- und Profiinszenierungen war eher eine Ergänzung. Auch in den nachfolgenden zwei Jahren suchte Skupas Pilsen noch das eigene Gesicht.
1. SKUPOVA PLZEŇ se uskutečnila (z iniciativy bývalého Skupova spolupracovníka MUDr. L.Zahrádky) v lednu 1967, tedy v době, kdy jsme vzpomínali 75.výročí narození a 10. výročí úmrtí "otce" Spejbla a Hurvínka, prof. Josefa SKUPY. Byla tehdy míněna a chápána jako pocta dlouholetému občanu města a vynikajícímu umělci, který proslavil západočeskou metropoli ve světě. Většina akcí se logicky vázala k jeho jménu (mj. odhalení busty a pamětní desky v Prokopově ul., poblíž místa, kde hrávalo LDFO a udělení čestného občanství J.Skupovi - in memoriam a J.Skupové). Doprovodná přehlídka amatérských a profesionálních inscenací byla spíše jen doplňkem. I v následujících dvou letech SP svoji tvář ještě hledala.

Info • Info

Skupas Pilsen - zweijähriges Festival der Marionettentheaterkunst 

Im Zusammenhang mit den inspirierenden Traditionen der Pilsner Marionettenkunst, die vor allem mit dem Namen Josef Skupa, "Vater" der bekannten Figuren von Spejbl und Hurvínek, verbunden ist, wird in Pilsen jedes zweite Jahr ein Festival der tschechischen professionellen Marionettentheaterkunst "Skupas Pilsen" abgehalten. Zum erstenmal fand das Festival im Januar 1967 statt. Seit 1992 handelt es sich um eine Bilanzschau der professionellen Marionettentheaterkunst Tschechiens. Das Festival ist auch für Agenturensembles, Einzeldarsteller u.a. zugänglich. Es kommen regelmaßig auch ausländische Ensembles. Mit dem Festival ist ein reichhaltiges Begleitprogramm einschl. Ausstellungen, Konzerte, Exterieur-Auftritte, Filmvorführungen und Worshops verbunden. 

Skupova Plzeň 

V návaznosti na inspirativní tradice plzeňského loutkářství, reprezentovaného především jménem Josefa Skupy, "otce" známých postaviček Spejbla a Hurvínka, se v Plzni každý sudý rok koná festival českého profesionálního divadla Skupova Plzeň. Poprvé se uskutečnil v roce v lednu 1967. Od roku 1992 je bilanční přehlídkou českého profesionálního loutkářství a festival se otevřel i agenturním skupinám, sólistům aj. Pravidelně zde hostují také zahraniční soubory. Součástí přehlídky je bohatý doprovodný program zahrnující výstavy, koncerty, exteriérová vystoupení, promítání a tvůrčí dílny. 
Rendert Time: 0,095 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB