Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen 
  •  
  • Basilikaplatz 2 
  • 95652 Waldsassen 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Oberpfälzer Kloster-Symposion "Res Naturae" 

Die Oberpfälzer Klöster und die Gaben der Schöpfung. Die Klöster der Oberpfalz sind, gemessen an anderen europäischen Regionen, vergleichsweise wenig erforscht. Die Oberpfälzer Klostersymposien des Kultur- und Begegnungszentrums Abtei Waldsassen wollen dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Nach dem Symposion "SOLEMNITAS - Barocke Festkultur in Oberpfälzer Klöstern" im Jahr 2002 wird die Reihe nun fortgesetzt unter dem Titel: "RES NATURAE - Die Oberpfälzer Klöster und die Gaben der Schöpfung". Das Symposion beschäftigt sich anhand ausgewählter Beispiele mit den vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Natur und Kultur in den Klöstern. Geplant sind Beiträge über Klostergärten, über naturkundliche Forschungs- und Sammlungstätigkeit der Mönche, über Klostermedizin, über Naturmotive in der Kunst und Literatur und über die Schöpfungsspiritualität der Orden. Ein geistliches und kulturelles Rahmenprogramm rundet die Vortragsreihe ab. Die der Stiftung angegliederte Umweltstation ist mit ihren Aktivitäten in das Symposium einbezogen. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Fachleute und interessierte Laien. 

Hornofalcký klášterní symposion "Res Naturae" 

Hornofalcké kláštery a tvůrčí nadání Kláštery Horního Falcka jsou ve srovnání s jinými evropskými regiony poměrně málo prozkoumány. Hornofalcká klášterní sympozia Centra kultury a setkávání v opatství Waldsassen chtějí přispět k zaplnění této mezery. Po sympoziu s názvem "SOLEMNITAS - Barokní slavnostní kultura v Hornofalckých klášterech" v roce 2002 tato řada nyní pokračuje pod názvem: "RES NATURAE - Hornofalcké kláštery a tvůrčí nadání". Sympozium se zabývá prostřednictvím vybraných příkladů mnohočetným vzájemným působením mezi přírodou a kulturou v klášterech. Plánují se příspěvky o klášterních zahradách, o přírodovědné výzkumné a sběratelské činnosti mnichů, o klášterní medicíně, o přírodních motivech v umění a literatuře a o tvůrčí spiritualitě řádů. Cyklus přednášek bude propojen duchovním a kulturním rámcovým programem. Do sympozia je svými aktivitami včleněna i stanice životního prostředí, která je přičleněna k nadaci. Akce je určena stejnou měrou pro odborníky i pro zájemce z řad laiků. 

Aktuelles • Aktuálně

Die Oberpfälzer Klostersymposien streben mehrere, schwerpunktmäßig „grenzüberschreitende“ Ziele an:

- Dialog von Ordensangehörigen und "Weltlichen" - Intensivierung der Forschungen zur Geschichte der Oberpfälzer Klöster - Interdisziplinärer Austausch - Dialog zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung - Begegnung deutscher und ausländischer Wissenschaftler Geistliches und kulturelles Rahmenprogramm

Hornofalcká klášterní sympozia usilují o více "přeshraničních "cílů:

- Dialog mezi příslušníky řádů a necírkevními představiteli - Zintenzivnění výzkumů dějin hornofalckých klášterů - Interdisciplinární výměna - Dialog mezi univerzitním a mimouniverzitním výzkumem - Setkávání německých a zahraničních vědců - duchovní a kulturní rámcový program
Rendert Time: 0,113 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB