Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kulturní prostor Sladovna Písek o.p.s. 
  •  
  • Velké náměstí 113 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kulturraum Mälzerei in Písek 

Die Mälzerei wurde erst im Jahre 1864 auf der Stelle eines eingestürzten Flügels der mittelalterlichen Burg gebaut. Sie diente dem Brauhaus bis zum Jahr 1973. Das Objekt wurde anschließend als Textillager benutzt und später blieb es ganz unbenutzt. Die Stadt Písek hat das Gebäude von der Firma Südböhmische Brauhäuser im Jahre 1995 übernommen und im Jahre 1998 existierte bereits das siegreiche Projekt des Budweiser Architekten Petr Šíma für gefühlvolle Rekonstruktion der Mälzerei.

Die ganze Mälzerei verfügt über 6.000 qm Nutzfläche, man hat aber nur 1.600 Quadratmeter rekonstruiert. Die Mälzerei Písek, gemeinnützige Gesellschaft, verwaltet zur Zeit drei Ausstellungsräume: die Exposition Geschichte der Illustration, die Exposition von Radek Pilař und die Kleine Galerie. Außerdem stehen noch zwei multifunktionelle Säle und ein großer Saal zur Verfügung. Exposition: 1. Exposition Geschichte der Illustration Diese Exposition setzt sich als Ziel, durch lebendige und attraktive Form einen Überblick des tschechischen Illustration-Schaffens zu vermitteln und seine bedeutendsten Schöpfer vorzustellen.

Sie können hier die Werke von Josef Lada, Josef Čapek, Ondřej Sekora, Jiří Trnka, Květa Pacovská, Adolf Born, Petr Sís und vielen anderen Illustratoren der Kinderbücher sehen. 2. Exposition von Radek Pilař Den Landsmann von Pisek Radek Pilař muss man Kindern und Märchenliebhabern nicht besonders vorstellen. Dieser Graphiker und Illustrator ist zum Beispiel Autor der Figuren von Rumcajs, Večerníček (Abendsmännchen) u.a. 3. Die kleine Galerie Die Kleine Galerie verfügt über einen selbständigen Eingang aus dem Hof der Mälzerie. Es handelt sich um einen gewölbten Saal mit dem regelmäßigen viereckigen Grundriss. Dem Raum dominieren zwei Steinsäulen und die Galerie grenzt an Exposition Geschichte der Illustration.

Die Gesamtfläche beläuft sich auf 157 qm und die Atmosphäre ergänzt sehr gut auch das Steinpflaster am Boden. Die Galerie dient zur kleineren Ausstellungen, die die Dauerexposition aktuell ergänzen sollen. Dieser Raum sollte den Ort der regelmäßigen Besuche der Bürger aus Písek darstellen. Hier werden auch neue und moderne bildende Projekte zu finden. Öffnungszeiten: Di-So: 09.00 - 17.00 Uhr 

Kulturní prostor Sladovna v Písku 

Sladovna Písek byla postavena až v roce 1864 na místě jednoho zbořeného křídla středověkého hradu. Sloužila pivovaru do roku 1973. Objekt byl následně využíván jako sklad textilu a později nebyl využíván vůbec. Město Písek převzalo budovu od Jihočeských pivovarů v roce 1995 a v roce 1998 už existoval vítězný projekt českobudějovického architekta Petra Šímy na citlivou rekonstrukci sladovny.

Celá Sladovna má šest tisíc metrů čtverečních podlahové plochy, ale rekonstruovalo se pouze 1600 metrů čtverečních. Sladovna Písek o.p.s. spravuje v současnosti tři výstavní prostory: Expozici ilustrace, Expozici Radka Pilaře a Malou galerii. Kromě těchto prostor jsou k dispozici ještě dva multifunkční sály a jeden velký sál. Expozice: 1. Expozice ilustrace Tato expozice si klade za cíl živou a atraktivní formou zachytit přehled české ilustrační tvorby a představit její nejvýznamnější tvůrce. Můžete zde vidět tvorbu Josefa Lady, Josefa Čapka, Ondřeje Sekory, Jiřího Trnky, Květy Pacovské, Adolfa Borna, Petra Síse a mnoha dalších ilustrátorů dětských knížek. 2. Expozice Radka Pilaře Píseckého rodáka Radka Pilaře není třeba dětem a milovníkům pohádek nějak zvlášť představovat.

Tento grafik a ilustrátor je autorem např. postavy Rumcajse, postavy Večerníčka, aj. 3. Malá galerie Malá galerie je přístupná samostatným vchodem z nádvoří Sladovny. Jde o zaklenutý sál sousedící s expozicí Historie ilustrace s pravidelným čtvercovým půdorysem, jemuž dominují dva kamenné sloupy uprostřed.

Celková plocha místnosti je 157 m2 a atmosféru velmi dobře dotváří i kamenná dlažba na podlaze. Galerie slouží pro menší výstavní akce, které by měly aktuálně doplňovat stálou expozici. Tento prostor by měl být místem pravidelných návštěv píseckých občanů, kde budou nacházet aktuální a neotřelé výtvarné projekty. Otevírací doba: Út-Ne: 09.00 - 17.00 hodin 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,90 MB