Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • JAN Production s.r.o. 
  •  
  • Kardinála Berana 2245/15 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Das erste Festival fand im Jahr 2000 statt. Ziel des Festivals ist die Belebung des Naturamphitheaters in Loket. Das Naturamphitheater in Loket wurde Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts erbaut und wurde dank seiner Lage am Ufer des Flusses Ohře gegenüber der Dominante der Burg von Loket sofort zur attraktivsten Naturtheaterbühne nicht nur in Tschechien, sondern auch in Europa. Die Kapazität von bis zu 6.000 Sitzplätzen und das Repertoire in Darbietung führender Opernbühnen inklusive des Nationaltheaters in Prag wurden in den ersten Jahren zum Magneten für eine breite Besuchergemeinde. Es traten schon große Stars wie Marie Podvalová, Maria Tauberová, Marta Krásová, Beno Blachut, Ivo Žídek, Zdeněk Otava und weitere auf.
První ročník festivalu se konal v roce 2000. Cílem festivalu je oživení přírodního amfiteátru v Lokti. Přírodní amfiteátr v Lokti byl zbudován na konci čtyřicátých let 20. století a svou polohou na břehu řeky Ohře proti dominantě loketského hradu se ihned stal jednou z nejatraktivnějších přírodních divadelních scén nejen v Čechách, ale i v evropském měřítku. Tehdejší kapacita až 6.000 míst a světový repertoár v provedení předních operních scén včetně Národního divadla v Praze se staly v prvních letech magnetem pro širokou návštěvnickou obec. Vystupovali zde pěvecké hvězdy první velikosti jako Marie Podvalová, Maria Tauberová, Marta Krásová, Beno Blachut, Ivo Žídek, Zdeněk Otava a další.

Info • Info

Kultursommer in Loket - Open-Air Festival der Oper 

Der Kultursommer von Loket ist ein Open-Air Festival, das jedes Jahr Anfang Juli im Naturamphitheater in Loket veranstaltet wird. Veranstalter des Festivals ist die Pilsner Kulturagentur JAN Production GmbH. Das Operfestival in der westböhmischen Stadt Loket bietet nicht nur ein nicht alltägliches Kulturerlebnis, sondern auch die Möglichkeit, eine der bemerkenswertesten und reizendsten historischen Städte überhaupt in der Tschechischen Republik zu besuchen. Das Naturamphitheater in Loket wurde Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts erbaut und wurde dank seiner Lage am Ufer des Flusses Ohře gegenüber der Dominante der Burg von Loket sofort zur attraktivsten Naturtheaterszene nicht nur in Tschechien, sondern auch im europäischen Maßstab. Für die Eröffnung der siebten Saison des „Open-Air“ Festivals, das große Ambitionen hat, ein internationales Festival zu werden, wählte die Dramaturgie Mozarts Oper Don Giovanni, weiter Eugen Onegin von Tschaikowski, Nabucco von Verdi und wie in den Jahren zuvor Rusalka von Dvořák. Alle Inszenierungen werden in Blöcken vorgestellt, vom 05.07 bis zum 22.07.2006. Die Vorführungen werden vom professionellen Orchestern und Ensembles, von Solisten des Nationaltheaters und der Staatlichen Oper Prag und von ausländischen Gästen vorgeführt. Am Dirigentenpult steht der Dirigent der Oper am Nationaltheater Jan Chalupecký. Die Opern studiert der Regisseur der Staatlichen Oper Prag Martin Otava ein, der bereits zahlreiche Erfolge zu Hause und auch im Ausland feierte. 

Loketské kulturní léto - operní open-air festival 

Loketské kulturní léto je operní open-air festival, který se koná každoročně v červenci v přírodním amfiteátru v Lokti. Pořadatelem festivalu je plzeňská kulturní agentura JAN Production s.r.o. Pozvání na operní festival v západočeském městě Loket je nejen nabídkou nevšedního kulturního zážitku, ale i příležitostí k návštěvě jednoho z nejpozoruhodnějších a nejpůvabnějších historických měst v České republice vůbec. Přírodní amfiteátr v Lokti byl zbudován na konci čtyřicátých let 20. století a svou polohou na břehu řeky Ohře proti dominantě loketského hradu se ihned stal jednou z nejatraktivnějších přírodních divadelních scén nejen v Čechách, ale i v evropském měřítku. Pro sedmou sezónu "open-air" festivalu, který má ambice stát se festivalem mezinárodním, zvolila dramaturgie pro zahájení premiéru Mozartovy opery Don Giovanni, dále Čajkovského Evžena Oněgina, Verdiho Nabucco a již tradičně Dvořákovu Rusalku. Všechny inscenace budou uváděny v blocích představení, od 05.07. do 22.07.2006. Představení budou provedena profesionálním orchestrem a sborem, sólisty Národního divadla a Státní opery Praha, zahraničních hostů, u dirigentského pultu s dirigentem opery ND Janem Chalupeckým. Opery nastuduje režisér SOP Martin Otava, který má za sebou již četné domácí i zahraniční úspěchy. 

Aktuelles • Aktuálně

9. Jahrgand des Kultursommers in Loket: 11.07. - 26.07.2008

Eintrittskarten für die Vorführungen werden durch Reisebüros, Informationszentren und in Touristischen Zentren vertrieben. Für jede Vorstellung fährt aus Karlsbad um 19.30 Uhr ab Karlsbader Theater und um 19.45 Uhr ab Stadtmarkt ein Bus. Nach der Vorführung fährt der Bus wieder nach Karlsbad zurück.

9. ročník Loketského kulturního leta: 11.07. - 26.07.2008

Vstupenky na představení budou distribuovány prostřednictvím cestovních kanceláří, informačních středisek a v turistických centrech. Na každé představení odjíždí z Karlových Varů autobus a to v 19.30 h od Karlovarského divadla a v 19.45 h od Městské tržnice. Autobus odjíždí po představení zpět do Karlových Varů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB