Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Am 12. September 2004 jährt sich zum 500. Mal die Entscheidungsschlacht im Bayerischen (oder Landshuter) Erbfolgekrieg. Sie wurde zwischen den Gemeinden Wenzenbach und Bernhardswald auf den so genannten Hohenroither Feldern ausgetragen. In der Forschung ist meist von der Schlacht bei Schönberg die Rede. Die Ursache dafür waren Erbstreitigkeiten zwischen dem niederbayerischen und oberbayerischen Herzog. Georg „der Reiche“ von Landshut hatte keinen männlichen Nachfolger, sondern nur eine Tochter, die mit einem Verwandten, Rupprecht von der Pfalz, verheiratet war. Kurz vor seinem Tod im Dezember 1503 setzte Herzog Georg entgegen einem Erbvertrag nicht etwa seinen Vetter Herzog Albrecht IV. von Oberbayern zum Erben ein, sondern seinen Schwiegersohn von der Pfalz. Streitigkeiten dieser Art wurden damals kriegerisch ausgetragen. Albrecht gewann Kaiser Maximilian und den schwäbischen Städtebund als Verbündete. Rupprecht hatte den niederbayerischen Adel und den pfälzischen Kurfürsten an seiner Seite. Zudem warb er noch Söldner aus Böhmen an. Der nun einsetzende Krieg erstreckte sich über ganz Süddeutschland und die Oberpfalz. Am 12.09.1504 fand die Entscheidungsschlacht statt, die Albrecht und der Kaiser für sich entscheiden konnten.
Dne 12. září 2004 si připomeneme 500. výročí rozhodující bitvy v bavorské (nebo také landshutské) válce o následnictví trůnu. K bitvě došlo mezi obcemi Wenzenbach a Bernhardswald na tzv. Hohenroitských polích. Ve výzkumu se většinou mluví o Bitvě u Schönbergu. Příčinou války byly dědické spory mezi dolnobavorským a hornobavorským knížetem. Georg "Bohatý" z Landshutu neměl žádného mužského potomka, nýbrž jen dceru, která byla provdaná za příbuzného, Rupprechta z Falce. Krátce před svou smrtí ustanovil kníže Georg dědicem v rozporu s dědickou smlouvou nikoliv svého bratrance knížete Albrechta IV. z Horního Bavorska, nýbrž svého zetě z Falce. Spory tohoto druhu se tenkrát řešily válkou. Albrecht získal jako spojence císaře Maximiliána a švábský spolek měst. Rupprecht měl na své straně dolnobavorskou šlechtu a falckého kurfiřta. Kromě toho ještě naverboval žoldnéře z Čech. Začínající válka se rozšířila na celé jižní Německo a Horní Falc. Dne 12.9.1504 došlo k rozhodující bitvě, kterou se Albrechtovi a císaři podařilo rozhodnout ve svůj prospěch.

Info • Info

Kulturjahr in den Gemeinden Wenzenbach und Bernhardswald "500 Jahre Landshuter Erbfolgekrieg" 

Die beiden Nachbargemeinden Wenzenbach und Bernhardswald im Landkreis Regensburg, im Jahr 1504 Schauplatz der Entscheidungsschlacht im Bayerischen (oder Landshuter) Erbfolgekrieg, nehmen das 500. Jubiläum dieser Schlacht zum Anlass, ein Kulturjahr mit breit gefächertem, überregional und grenzüberschreitend interessantem Programm zu feiern. Zum Programm gehören eine Vortragsreihe, die in die Zeit des Mittelalters zurückblendet, musikalische Veranstaltungen, schulische Beiträge, Ausstellungen, historische Feste, Familientage und eine Finissage als Abschlussveranstaltung am 20.11.04 Das Jubiläumsjahr 2004 soll an die Schrecken des Krieges in unserer Heimat erinnern und den Gedanken des Friedens und der Völkerverständigung in das Zentrum stellen. Aus diesem Grund wollen beide Gemeinden auch den Dialog mit dem böhmischen Nachbarn suchen. Tschechien ist seit 1. Mai 2004 Mitglied der EU - Grund genug, kulturelle Gemeinsamkeiten für die Gegenwart und, wenn möglich, auch für die Zukunft zu entwickeln. 

Rok kultury v obcích Wenzenbach a Bernhardswald "500 let od Landshutské války o náslenictví trůnu" 

Obě sousední obce Wenzenbach a Bernhardswald v zemském kraji Řezno, v roce 1504 dějiště rozhodující bitvy v Bavorské (nebo také Landshutské) válce o následnictví trůnu, využívají 500. výročí této bitvy k oslavám roku kultury s široce pojatým programem, zajímavým nad rámec regionu a přes hranice Bavorska. K programu patří řada přednášek s ohlédnutím do středověku, hudební vystoupení, školské příspěvky, výstavy, historické oslavy, dny rodiny a akce slavnostního ukončení dne 20.11.2004. Jubilejní rok 2004 by měl připomenout hrůzy války v naší vlasti a soustředit pozornost na myšlenky míru a porozumění mezi národy. Z tohoto důvodu chtějí obě obce hledat také dialog s českými sousedy. Česko je od 1. května 2004 členem EU - dostatečný důvod pro rozvíjení kulturní vzájemnosti v přítomnosti a pokud možno, také v budoucnosti. 

Aktuelles • Aktuálně

Feierliche Eröffnung des Kulturjahres am 28.02.04 - Finissage am 20.11.04

Die Feierliche Eröffnung des Kulturjahres zur Erinnerung an "500 Jahre Schlacht bei Schönberg" findet in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste am Samstag den 28.02.2004 um 20.00 Uhr in der Hauptschule Wenzenbach statt. Im Mittelpunkt steht der Festvortrag von Prof. Dr. Peter Schmid (Uni Regensburg): Der Landshuter Erbfolgekrieg - Ein Wendepunkt der bayerischen Geschichte Beendet wird das Festjahr mit einer Finissage am 20.11.04. Musik, Video und Festmenü erwarten die Gäste. Der Abschlussabend steht unter dem Thema: "Auf dem Weg - Mit Auge, Ohr und Gaumen vom Mittelalter in die Gegenwart" Ort: Pfarrstadel oder Schloss

Slavnostní otevření roku kultury dne 28.2.04 - ukončení dne 20.11.04

Slavnostní zahájení roku kultury k připomenutí "500. výročí Bitvy u Schönbergu" se koná za přítomnosti mnoha čestných hostů v sobotu, dne 28.2.2004 v Hlavní škole ve Wenzenbachu. Ústředním bodem akce bude slavnostní přednáška Prof. Dr. Petera Schmida (Univerzita Řezno): Landshutská válka o následnictví trůnu - obrat v bavorských dějinách. Slavnostní rok bude ukončen společenskou akcí dne 20.11.2004. Na hosty čeká hudba, video a slavnostní menu. Téma závěrečného večera: "Očima, ušima a mlsným jazykem od středověku do přítomnosti" Místo: Farní stodola nebo zámek
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB