Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Město Tábor - Odbor kultury a cestovního ruchu 
 •  
 • Žižkovo náměstí 3 
 • 390 01 Tábor 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hussitentage in Tábor - Geschichte lernen durch Spiel 

Jedes Jahr im Juni veranstaltet die Stadt Tabor in Zusammenarbeit mit dem Verein Housův Mlýn und der Agentur A.R.G.O. in der Mühle Housův Mlýn die traditionellen Hussitentage für die schulpflichtigen Kinder. Die Vorstellungen und interaktive Programme spielen sich auf der Naturbühne unterhalb der Stadtmauer im historischen Areal der Mühle ab. Sie sind vor allem für Schüler aus den Grundschulen, für Familien mit Kindern oder als Abwechslung zu Schulausflügen bestimmt.

Was Gäste in der Hussitenstadt erwartet:
 • Theatervorstellung aus dem Leben von Jan Hus
 • die Begegnung mit dem Hussiten-Hauptmann Jan Žižka von Trocnov
 • mittelalterliche Wettbewerbe und Spiele (Schleuder-, Armbrust- und Bogenschießen)
 • Präsentationen der Handwerksproduktion 
 • Vorführung der Hussitenausrüstung und -Waffen
 • Souvenirverkauf, - zum Abschluss werden Sie Teilnehmer einer Hussitenschlacht
 • während der ganzen Dauer der Veranstaltung wird eine mittelalterliche Kneipe geöffnet.

Der erste Teil der Vorstellung wird als Theaterspiel über das Leben von Jan Hus konzipiert, im zweiten Teil folgen unterhaltsame Demonstrationen aus mittelalterlichem Leben, Spiele und Wettbewerbe, in denen Kinder ihre, im Geschichtsunterricht erworbene Kenntnisse in praktischer und attraktiver Form überprüfen können. Bei ungünstigem Wetter verlaufen die Vorstellungen im Gebäude der Mühle Housův Mlýn. 

Husitské dny v Táboře - historie hrou 

Každý rok v červnu pořádá na Housově mlýně město Tábor ve spolupráci se Sdružením Housův Mlýn a agenturou A.R.G.O. pro školou povinné děti tradiční Husitské dny. Představení a interaktivní programy se odehrávají na přírodní scéně pod hradbami města v historickém areálu Housova Mlýna. Jsou určena zejména žákům základních škol, rodinám s dětmi nebo jsou vhodné jako zpestření programů školních výletů.

Co Vás ve městě husitů čeká:
 • divadelní představení ze života Mistra Jana Husa,
 • setkání s husitským hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova, 
 • středověké soutěže a hry (střelba z praků, kuší a luku), 
 • ukázky řemeslné výroby, 
 • výstřel z obléhacího stroje, 
 • ukázky husitské výstroje a zbraní, 
 • prodej suvenýrů a upomínkových předmětů, 
 • na závěr se stanete účastníky bitvy mezi husity a jejich obléhateli, 
 • žáci s dobrými dějepisnými znalostmi mohou získat zajímavé ceny v soutěži s tématikou husitství, 
 • po celou dobu akce je otevřena středověká krčma.

První část představemí je koncipována jako divadelní hra o životě Mistra Jana Husa, ve druhé části následují zábavné ukázky ze středověkého života, hry a soutěže, ve kterých si děti mohou prakticky a přitažlivou formou ověřit vědomosti nabyté při výuce dějepisu. V případě nepříznivého počaší probíhají představení v omezeném rozsahu v budově Housova Mlýna. 
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB