Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Bereits im Jahre 1957 hat die Stadt Furth im Wald die Patenschaft für den ehemaligen Heimatkreis Bischofteinitz (heute Horsovský Týn) übernommen. Seitdem treffen sich im Zweijahresturnus viele tausend Bischofteinitzer Landsleute aus der ganzen Bundesrepublik und aus Übersee in der Patenstadt Furth im Wald zu ihren Heimatkreistreffen. In der Stadt Furth im Wald befinden sich viele Zeichen dieser Verbundenheit, die von den Bischofteinitzer Landsleuten gespendet wurden, wie das Glockenspiel am Stadtplatz, ein Heimatbrunnen am Schlossplatz, der Meilenstein auf der Bahnbrücke, die in den Jahren 1946 bis 1952 für etwa 750.000 Vertriebene zum Tor in eine neue Heimat wurde, der Vertriebenen-Altar in der Kreuzkirche oder die Bischofteinitzer Sammlung im Stadtmuseum.
Již v roce 1957 převzalo město Furth im Wald patronát nad bývalým sudetským okresem Bischofteinitz (dnes Horšovský Týn). Od té doby se schází jednou za dva roky tisíce krajanů Horšovského Týna z celé spolkové republiky a ze zámoří v patronátním městě Furth im Wald na setkání krajanů. V městě Furth im Wald se nachází hodně znaků tohoto spojení, které byly krajany z Horšovského Týna darovány městu, jako zvonkohra na městském náměstí, studna vlasti na zámeckém náměstí, mílník na železničním mostě, které se v letech 1946 až 1952 staly pro 750.000 vysídlenců bránou do nové vlasti, oltář vysídlenců v kostele sv. Kříže, nebo sbírka bývalých občanů Horšovského týna v městském muzeu.
  • Město Domažlice 
  •  
  • Náměstí Míru 1 
  • 344 20 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Furth im Wald und Domažlice 

Die Städtepartnerschaft zwischen den Städten Furth im Wald und Domazlice wurde mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde am 20. November 1990 begründet. Furth im Wald war eine der ersten bayerischen Städte, die nach der Öffnung der Grenzen mit einer Stadt in der Tschechischen Republik eine offizielle Partnerschaft eingegangen sind. Aufgrund der 1990 getroffenen Verpflichtungen, die Begegnung der Bürger, insbesondere der Jugend, in allen Bereichen zu fördern und gutnachbarliche Beziehungen zwischen dem deutschen und dem tschechischen Volk zu entwickeln, wurden im vergangenen Jahrzehnt von beiden Städten eine Vielzahl gemeinsamer, grenzüberschreitender Initiativen entwickelt. Dazu gehören kommunaler Erfahrungsaustausch (Natur- und Umweltschutz, Wirtschaft, Grenzverkehr auf Schiene und Straße etc.), Ost-West-Forum, Arbeitsgemeinschaft bayerisch-tschechischer Städte und Gemeinden im Grenzraum "Mitte", Kulturtreff zwischen München und Prag, Deutsch-Tschechisches Kammerorchester, Open-air-Oper, Konzerte, deutsch-tschechisches Märchenbuch, Ausstellungen, regelmäßige grenzüberschreitende Sportveranstaltungen, Sprachkurse, Schulpartnerschaften, Behindertenarbeit usw.. 

Domažlice und Furth im Wald 

Partnerství mezi městy Furth im Wald a Domažlice bylo založeno podepsáním dohody o partnerství 20. listopadu 1990. Furth im Wald bylo jedním z prvních bavorských měst, které po otevření hranic navázalo oficiální partnerství s městem v České republice. Na základě závazků, přijatých v roce 1990, podporovat setkávání občanů, zejména mládeže a rozvíjet dobré sousedské vztahy mezi českým a německým národem, vznikla v uplynulém desetiletí řada společných, přeshraničních iniciativ ze strany obou měst. K tomu patří komunální výměna zkušeností (ochrana přírody a životního prostředí, hospodářství, hraniční provoz na železnici a silnici atd.), fórum Východ-západ, pracovní sdružení bavorsko-českých měst a obcí v pohraničním prostoru "střed", kulturní setkání mezi Mnichovem a Prahou, německo-český komorní orchestr, opera pod širým nebem, koncerty, německo-česká kniha pohádek, výstavy, pravidelné přeshraniční sportovní akce, jazykové kurzy, partnerství škol, práce s postiženými atd. 
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB