Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Bischofsgrün im Fichtelgebirge – einziger Heilklimatischer Kurort in Nordbayern

Der idyllisch im Hohen Fichtelgebirge gelegene Mittelgebirgsort und Wintersportzentrum Bischofsgrün ist der einzige Heilklimatische Kurort in Nordbayern und eignet sich zu jeder Jahreszeit als idealer Urlaubs- und Kurort. Es gibt eine reiche Auswahl an Kultur-, Sport- und Freizeitaktivitäten. Bei über 300 km markierten Wanderwegen rund um Bischofsgrün hat man die Wahl unter vielen herrlichen Tages- und Halbtagestouren. Bischofsgrün ist auch als Wintersportort ideal, um die weiße Pracht in all ihren Facetten zu genießen. Neben Schleppliften steht den Wintersportlern an der Seilschwebebahn Nord in Bischofsgrün die längste technisch beschneite Piste Nordbayerns zur Verfügung.
Am Rosenmontag findet alljährlich das traditionelle Schneemannfest in der Ortsmitte statt. Dazu entsteht im Vorfeld, spätestens jedoch am Faschingswochenende, der derzeit größte Natur-Schneemann Deutschlands, der im Jahre 2006 seine bisher größte Höhe von 12,36 m und einen Umfang von 32 m erreichte.
Bischofsgrün v pohoří Smrčiny - lázeňské město
s jedinečným ovzduším v Severním Bavorsku


Bischofsgrün je díky své poloze v idylických Vysokých Smrčinách a zimnímu sportovnímu středisku jedinečné lázeňské město s léčivým ovzduším v Severním Bavorsku a v každém ročním období patří mezi ideální lokality k ozdravným pobytům a dovoleným. Nabízí celou řadu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Na výběr je přes 300 km značených stezek pro půldenní a celodenní túry. Bischofsgrün je také středisko zimních sportů, kde je možné si sněhovou nadílku vychutnat ve všech podobách. Vedle lyžarských vleků a lanovek je pro milovníky zimních sportů připravena nejdelší lanovka, která je v Severním Bavorsku udržována v provozu technickým sněhem. Každý rok se na Růžové pondělí koná ve středu města tradiční Festival sněhuláků, při kterém je vždy postaven obří sněhulák. V roce 2006 se podařilo ve městě vytvořit vůbec největší přírodního sněhuláka v Německu, který byl vysoký 12,36 m a v průměru 32 m široký.
  • Krásno 
  •  
  • Radniční č.p.1 
  • 357 47 Krásno 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Bischofsgrün und Krásno 

Nachdem sich der Gemeinderat einig war Kontakte in die tschechische Republik zu knüpfen, kam es auf Anregung des Landratsamtes Bayreuth zu ersten Kontakten nach Krásno.

Der Arbeitskreis "Europa Grenzenlos" der Bischofsgrüner Agenda 21, mit Bürgermeister Stephan Unglaub als Sprecher, nahm sich daraufhin der Vorarbeiten an.
Am 1. Mai 2005 wurden in Bischofsgrün, und am 14. Mai 2005 in Krásno (während des dortigen Maifestes) feierlich im Beisein politischer Prominenz und vielen Bürgerinnen und Bürgern, durch die Bürgermeister Stephan Unglaub und Otto Wied die Partnerschaftsverträge unterzeichnet.

Inzwischen ist die Partnerschaft in der Bürgerschaft fest verwurzelt. Regelmäßige Kontakte bestehen zwischen den Sportvereinen und den Feuerwehren beider Orte. Speziell der Kontakt unter den Feuerwehren hat sich beispielhaft und kameradschaftlich entwickelt und wird ständig, mit großer Unterstützung der Bürgermeister, ausgebaut. Die Jäger besuchen sich gegenseitig ebenso in regelmäßigen Abständen. Kontakte zwischen den Senioren beider Orte gab und gibt es. Auch hier zecihnet sich eine sehr positive Entwicklung im Zusammenwachsen beider Länder ab. Zu verschiedenen Veranstaltungen fanden, und finden, mit Unterstützung der Europäischen Union (Euregio Egrensis Bayern), regelmäßige Besuche in den Partnergemeinden statt.

So seien in Krásno das Maifest und das Stadtfest, in Bischofsgrün der Partnerschaftstag beim Sommerfest, oder das Feuerwehrfest als Beispiele genannt. Die große Unterstützungsbereitschaft Bischofsgrüns für die Renovierung der St. Katharinenkirche in Krásno wurde bei diversen Veranstaltungen (Konzerte u.ä.) und Sammlungen dokumentiert. Dies wird natürlich auch weiterhin betrieben, so die Zusage der Bischofsgrüner.

Aktuell soll eine Zusammenarbeit unserer Kindergärten aufgebaut werden. Bereitschaft hierfür wurde in beiden Kindergärten signalisiert. Neu (erstmals im Jahr 2011 erprobt) sind zum festen Partnerschaftsangebot Wanderungen mit kulturellem oder geologischen Hintergrund, im Kaiserwald oder im Fichtelgebirge, hinzugekommen. Durch ein offenes Miteinander der Brügerinnen und Bürger, durch eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit der Bürgermeister und der Gemeinderäte der Partnergemeinden hat sich eine lebendige Partnerschaft entwickelt, deren Fortbestand wir uns alle wünschen. Wir sind noch lange nicht am Ziel und haben gemeinsam noch viel vor.
 

Krásno a Bischofsgrün 

Poté, co se rada obce rozhodla, že naváže kontakty s Českou republikou, uskutečnily se na podnět zemského úřadu Bayreuth první kontakty s Krásnem.

Pracovní společenství "Evropa bez hranic" bischofsgrünské Agendy 21 se starostou Stephanem Unglaubem jako mluvčím, se následně ujalo přípravných prací. Dne 1. května 2005 v Bischofsgrünu a 14. května 2005 v Krásně (během tamního květnového svátku) byly za přítomnosti politické prominence a mnoha občanek a občanů starosty Stephanem Unglaubem a Otto Wiedem slavnostně podepsány smlouvy o partnerství.

Partnerství mezitím pevně zapustilo kořeny u občanů. Pravidelné kontakty existují mezi sportovními spolky a hasičskými sbory obou míst. Obzvlášť vzorně se rozvíjel kontakt mezi hasičskými sbory a stále se dále rozšiřuje za velké podpory starostů. Myslivci se rovněž vzájemně navštěvují v pravidelných intervalech. Kontakty mezi seniory obou míst existovaly a existují dále. I zde se rýsuje velmi pozitivní vývoj ve srůstání obou zemí. V minulosti se konaly a dále se konají pravidelné návštěvy v partnerských obcích na různé akce s podporou Evropské unie (Euregio Egrensis Bavorsko).

Jako příklady jmenujme v Krásně květnový svátek a městské oslavy, v Bischofsgrünu Den partnerství při oslavách přivítání léta, nebo hasičský svátek. Velká ochota Bischofsgrünu, podpořit renovaci Kostela sv. Kateřiny v Krásně byla dokumentována při různých akcích (koncerty apod.) a sbírkách. V tomto se bude nadále pokračovat jak přislíbili občané Bischofsgrünu.

Aktuálně má být vybudována spolupráce našich dětských školek. Ochota k tomu byla v obou mateřských školkách již signalizována. Nově (po odzkoušení poprvé v roce 2011) přibyly k pevné nabídce partnerství pěší túry s kulturním nebo geologickým pozadím, v Kaiserwaldu nebo v pohoří Fichtelgebirge. Díky otevřenému vzájemnému vztahu občanek a občanů a díky spolupráci starostů a zastupitelstev partnerských obcí, naplněné vzájemnou důvěrou, se rozvinulo živé partnerství, jehož pokračování si všichni přejeme. Ještě dlouho nejsme u cíle a máme společně ještě mnoho v plánu. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Bischofsgrün | Bischofsgrün
Wandern um Bischofsgrün | Pěší turistika po okolí Bischofsgrünu
Winter Blick nach Bischofsgrün vom Ochsenkopf | Pohled na zimní Bischofsgrün z hory Ochsenkopf
Seilschwebebahn Nord im Winter | Severní lanovka v zimě
Schneemannfest Bischofsgrün | Festival sněhuláků v Bischofsgrün
Rendert Time: 0,085 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,92 MB