Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Stadt Pleystein 
 •  
 • Neuenhammerstraße 1 
 • 92714 Pleystein 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Město Bor 
 •  
 • Náměstí Republiky 1 
 • 348 02 Bor 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Pleystein und Bor 

Zur Festigung und Vertiefung der freundschaftlichen Kontakte und schon gekünpften Beziehungen wurde zwischen der Stadt Pleystein und der Stadt Bor am 10.11.2003 ein Partnerschaftsvertrag geschlossen. Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten werden sich die Stadt Bor und die Stadt Pleystein um den Ausbau der Beziehungen auf humanitärem, kulturellem, wirtschaftlichem, touristischem und sportlichem Gebiet bemühen. 

Bor a Pleystein 

K upevnění a prohloubení přátelských kontaktů a již navázaných vztahů byla uzavřena dne 10.11.2003 mezi městy Pleysteinem a Borem smlouva o partnersví. V rámci svých pravomocí a možností budou města Pleystein a Bor usilovat o výstavbu vztahů v humanitární, kulturní, hospodářské, turistické a sportovní oblasti. 
Rendert Time: 0,094 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB