Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Markt Eslarn 
  •  
  • Markplatz 1 
  • 92693 Eslarn 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Bedeutung erlangte Eslarn bereits in frühester Zeit als Grenzstation zwischen Bayern und Böhmen. Zwischen beiden Ländern lag das unbesiedelte, bergige Waldland. Durch den Wald führte eine alte Durchgangsstraße. Sie diente nicht bloß als Handelsstraße, sondern bildete auch die Verbindung zwischen Besitzungen, die verschiedene Herrschaften sowohl in Bayern wie auch in Böhmen hatten. Zum erstenmal finden wir Eslarn um das Jahr 1240 genannt. Zur damaligen zeit gab es unterschiedliche Schreibweisen des Ortsnamens. Der idyllisch gelegene Erholungsort Eslarn im „Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald“ lädt zu jeder Jahreszeit ein, erholsame und preiswerte Urlaubstage zu verbringen. Eslarn liegt im Loisbachtal inmitten eines weiten Waldgebietes. Wahrzeichen des gern besuchten Urlaubsortes ist der Stückberg, auf 808 m gekrönt mit einem Aussichtsturm.
Eslarn nabyl na významu již v nejdávnějších dobách jako hraniční stanice mezi Bavorskem a Čechami. Mezi oběma zeměmi ležela neosídlená, hornatá a zalesněná krajina. Lesem vedla stará cesta. Ta nesloužila jen jako obchodní cesta, ale tvořila také spojnici mezi usedlostmi, které měla různá panstva jak v Bavorsku tak i v Čechách. Poprvé najdeme zmínku o Eslarn z doby kolem roku 1240. V tehdejší době existovaly různé způsoby psaní jména obce. Idylicky položené rekreační místo Eslarn v "Přírodním parku Severní Hornofalcký les" zve návštěvníky ve všech ročních obdobích ke strávení pohodové a cenově výhodné dovolené. Eslarn leží v údolí potoka Loisbach uprostřed rozsáhlé lesní oblasti. Symbolem tohoto hojně navštěvovaného rekreačního místa je Stückberg, na jehož vrcholu se ve výšce 800 m tyčí rozhledna.
"Bělá nad Radbuzou" liegt auf halbem Weg zwischen Domažlice und Tachov. Verbunden mit Deutschland wird Bělá durch den nahen Grenzübergang Železná. Die frühesten Überlieferungen der Ortschaft stammen aus dem Jahr 1121. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit des Städtchens ist die barocke Steinbrücke über den kleinen Fluss Radbuza. Die mit sechs Statuen der Heiligen verzierte Brücke wurde 1703 – 1723 gebaut. Eine zweite einfachere Brücke wird in das Jahr 1820 datiert. Besonders sehenswert ist auch die Kirche mit dem hohen viereckigen Turm, deren Bauzeit um 1721 liegt. Nach einem Brand 1827 wurde sie erneuert.
"Bělá nad Radbuzou" leží na půl cesty mezi Domažlicemi a Tachovem. S německou je Bělá spojena blízkým hraničním přechodem Železná. Nejstarší záznamy o obci pocházejí z roku 1121. Nejvýznamnější pamětihodností městečka je barokní kamenný most přes řeku Radbuzu. Most zdobený šesti sochami svatých byl postaven v letech 1703-1723. Druhý, jednodušší most se datuje rokem 1820. Za shlédnutí stojí také kostel s vysokou čtyřhrannou věží, jehož stavba spadá do roku 1721. Po požáru v roce 1827 byl obnoven.

Info • Info

Eslarn und Bělá nad Radbuzou 

Am 19. August 1990 wurde die Patenschaft zwischen den beiden Nachbargemeinden Eslarn und Bělá na Radbuzou beurkundet. Unterzeichnet haben diese Urkunde für Bělá nad Radbuzou Bürgermeister Ludovit Kopcek und für Eslarn erster Bürgermeister Karl Roth. Seit 1990 fanden viele Begegnungen zwischen beiden Gemeinden statt. Kontakte haben sich besonders im Vereinsbereich entwickelt. Sehr aktiv ist die Schulpartnerschaft der beiden Volksschulen. 

Bělá nad Radbuzou a Eslarn 

Partnerství obou sousedních obcí Eslarn a Bělá nad Radbuzou bylo strvzeno 19. srpna 1990. Tutu listinu za Bělou nad Radbuzou podepsal starosta Ludovít Kopcek a za Eslarn první starosta Karl Roth. Od roku 1990 si již konalo mnoho setkání mezi oběma obcemi. Kontakty se rozvinuly zvláště v oblasti různých spolků. Velmi aktivní je partnerství obou základních škol. 

Aktuelles • Aktuálně

Aktive Schulpartnerschaft

Die Schulpartnerschaft hat viele Aktivitäten: April 2003 - Theaterfahrt nach Pilsen Mai 2003 - Fahrt zur KZ Gedenkstätte nach Dachau - Teilname an einer Sportolympiade in CZ Ganzjährig im 4wöchigen Rhythmus: Kochkurs „Bayrische-Böhmische-Tschechische Spezialiäten“ für Hauptschüler Ganzjährig für Schüler/innen der 2. und 3. Klassen „Miteinander-Voneinander lernen“ - der Schulunterricht findet abwechselnd in Eslarn oder Bělá statt

Aktivní partnerské vztahy škol

Partnerství škol vykazuje mnoho aktivit: duben 2003 - zájezd do plzeňského divadla květen 2003 - zájezd k Památníku na místě koncentračního tábora v Dachau - účast na sportovní olympiádě v ČR Celoročně ve 4týdenních intervalech: Kurs vaření "Bavorsko-české speciality" pro žáky 2. stupně základní školy Celoročně pro žáky a žákyně druhých a třetích tříd "Učení spolu o sobě" - školní vyučování se koná střídavě v Eslarn nebo Bělé

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,141 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB