Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gemeinde Traitsching 
 •  
 • Rathausstr. 1 
 • 93455 Traitsching 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
Am 25. Oktober 2001 wurde die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Traitsching und der Stadt Svihov geschlossen. Initatoren der Partnerschaft waren die Bürgermeister Günther Pongratz und Dr. Vaclav Petrus.
Dne 25. října 2001 bylo uzavřeno partnerství mezi obci Traitsching a městem Švihov. Iniciátory partnerství byli starostové Günther Pongratz a Dr. Václav Petrus.
 • Město Švihov 
 •  
 • Náměstí E. Beneše 38 
 • 340 12 Švihov 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Traitsching und Švihov 

Die Gemeinde Traitsching mit ihren rd. 4.100 Einwohnern ist die größte Landgemeinde im Landkreis Cham. Seit 2001 pflegt sie eine recht intensive Partnerschaft mit der Stadt Svihov. Die Partnerschaft kam zustande durch die beiden Bürgermeister Günther Pongratz und Dr. Vaclav Petrus, die über ein Wasserschloss (im Traitschinger Ortsteil Loifling) und eine Wasserburg (in Svihov) eine gemeinsame Basis für die freundschaftlichen Beziehungen fanden. Mittlerweile werden Begegnungen zwischen der Leonhard-Stettner-Schule von Wilting, dem Gemeinderat von Traitsching, den Schlossklöpplerinnen von Loifling, den Freiwilligen Feuerwehren von Traitsching und Sattelbogen, dem TSV Sattelpeilnstein, den Pfarreien St. Leonhard, Wilting, und St. Peter und Paul, Sattelpeilnstein, mit den jeweiligen tschechischen Gruppen über das Jahr verteilt gepflegt. Auch die Jägerkameradschaft Cham verkehrt mit den Jägern von Jezovy in freundschaftlicher Art und Weise bei Schießsportwettkämpfen und jagdlichen Treffen. 

Švihov a Traitsching 

Obec Traitsching se svými zhruba 4100 obyvateli je největší venkovská obec v zemském okresu Cham. Od roku 2001 udržuje velmi intenzivní partnerství s městem Švihov. Partnerství vzniklo díky oběma starostům Güntherovi Pongratzovi a Dr. Václavu Petrusovi, kteří ve vodním zámku (v Traitschingské místní části Loifling) a vodním hradu (ve Švihově) nalezli společný základ pro přátelské vztahy. Mezičasem se v průběhu roku udržují setkání mezi Školou Leonharda-Stettnera z Wiltingu, obecní radou Traitschingu, zámeckými krajkářkami z Loiflingu, dobrovolnými hasičskými sbory z Traitschingu a Sattelbogenu, TSV Sattelpeilnstein, farnostmi sv. Leonharda ve Wiltingu a sv. Petra a Pavla v Sattelpeilnsteinu s příslušnými českými partnerskými skupinami. Dokonce i myslivecké sdružení v Chamu se stýká s myslivci z Jezov v přátelském duchu při střeleckých soutěžích a loveckých setkáních. 
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,91 MB