Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Zakladni skola Kladruby 
 •  
 • Husova ul. 203 
 • 34961 Kladruby 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Tschechischkurse werden an der Altenstädter Schule bereits seit sechs Jahren durchgeführt. So viele Anmeldungen wie Jahr 2004 gab es schon lange nicht mehr. Ganz im Sinne des aus dem Hause Luxemburg stammenden Kaisers und Böhmischen Königs Karl IV. Am Tage seiner Kaiserkrönung 1355 gedachte dieser, die an Böhmen unmittelbar angrenzenden Gebiete, die er sechs Jahre zuvor erworben hatte, seinem Königreich einzugliedern. Daraus entstand, wie wir heute sagen, das ehemalige "Neu-Böhmen", das bis Erlenstegen vor Nürnberg ging. Karl IV. gab dabei das Versprechen ab, die seiner "angenehmen und süßen Muttersprache Teilhaften vor anderen zu bedenken und zu begnaden- amabilis lingue boemicalis". Dies war nichts anderes, als eine Aufforderung an die Oberpfälzer und Franken in Neuböhmen Tschechisch zu lernen! Selbst die Söhne der weltlichen Kurfürsten, die ihn kurz davor gewählt hatten, sollten nach dem Willen des Kaisers Tschechisch lernen.
Kurzy českého jazyka jsou na Základní škole Altenstadt pořádány již šest let. Už dlouho nebylo tolik přihlášek jako na rok 2004. Přesně podle představ císaře a českého krále pocházejícího z rodu Lucemburků Karla IV. V den jeho korunovace na císaře v roce 1355 vyslovil své přání přičlenit území, které bezprostředně hraničí s Čechy a které získal o šest let dříve, k Českému království. Tak vznikly, jak se dnes říká, někdejší "Nové Čechy", které sahají až k Erlenstegenu před Norimberkem. Karel IV. přitom slíbil, že bude více pamatovat na ty a obdařovat je větší přízní, kteří budou mluvit jeho příjemným a sladkým mateřským jazykem - amabilis lingue boemicalis. To nebylo nic jiného než výzva k obyvatelům Horní Falci a Frankům v Nových Čechách, aby se učili česky! Dokonce i synové světových kurfiřtů, kteří ho krátce před tím volili, se měli podle císařovy vůle učit česky.
 • Grundschule Altenstadt/WN 
 •  
 • Julius-Meister-Weg 4 
 • 92665 Altenstadt/WN 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Tschechisch Unterricht an der Grundschule Altenstadt 

Tschechisch für Zweit- und Drittklässler "Dobry den - jmenuji se Johannes", übersetzt heißt das: "Guten Tag, ich heiße Johannes", so erschallt es am Dienstag in der 6. Stunde auf Tschechisch im Klassenzimmer der 3c. Mit dabei 13 andere Buben und Mädchen aus den drei dritten Klassen. Und davor sind erstmals 24 Zweitklässler mit Freude dabei, die Sprache ihres Nachbarlandes in einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft zu erlernen. Der Rektor der Grundschule Altenstadt /WN bei Weiden hat für den Unterricht die Lehrerin Libuse Vavrinkova aus Halce engagiert. Diese hat vor einigen Jahren an einem deutsch- tschechischen Unterrichtsbuch in München mitgearbeitet. Locker singen die 3.Klässler das tschechische Morgenlied "Dobrý den, jak se máš -Grüß Gott, wie geht es dir?" Der bekannte Bruder Jakob heißt in Tschechien Bratře Kubo. Und die Zweitklässler kennen sich mittlerweile auf einem tschechischen Bauernhof bestens aus ! Sie wissen, dass ein Schaf ovce, ein Schwein prase und eine Kuh kráva heißen. Ein pes ( Hund ) und eine kočka (Katze) dürfen da auch nicht fehlen. Durch die Osterweiterung wird die Sprachkompetenz wichtig sein. Wenn sich künftig auch Englisch diesseits und jenseits der Grenze durchsetzen wird, die Sprache des Nachbarn zu kennen ist ein Akt der Achtung und Toleranz. In jungen Jahren lernt es sich einfach, das ist wissenschaftlich erwiesen. Bedauerlicherweise geht an den weiterführenden Schulen in der Region nichts weiter. In Tschechien dagegen rangiert Deutsch als Fremdsprache gleichrangig mit Englisch. 

Vyučování českého jazyka na Základní škole Altenstadt 

Český jazyk pro žáky druhých a třetích tříd "Dobrý den, jmenuji se Johannes" znělo česky v úterý v 6. hodině v německé třídě 3c. Na výuce bylo přítomno dalších 13 chlapců a děvčat z třetích tříd. Předtím se poprvé s radostí učilo 24 žáků druhých tříd jazyk jejich sousedního státu v dobrovolném pracovním spolku. Rektor základní školy v Altenstadtu/WN u Weidenu angažoval pro vyučování učitelku Libuši Vavřínkovou z Halec. Před několika lety spolupracovala v Mnichově na jedné česko-německé učebnici. S přehledem zpívají žáci třetích tříd českou ranní písničku "Dobrý den, jak se máš". Známá píseň "Bruder Jakob" se česky jmenuje "Bratře Kubo". Žáci druhé třídy se už velmi dobře vyznají na českém statku! Ví, jak se řekne česky ovce, prase a kráva. A nesmí zde chybět ani pes a kočka. Kvůli rozšíření Evropské unie na východ bude jazyková kompetence hodně důležitá. I když se před i za hranicí prosadí angličtina, je znalost jazyka svého souseda akt úcty a tolerance. V mládí se učí lehce, to je vědecky dokázáno. Je škoda, že na dalších školách v regionu se nic podobného neobjevuje. V České republice se oproti tomu řadí němčina jako cizí jazyk rovnoprávně vedle angličtiny. 
Rendert Time: 0,075 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB