Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Musikschulverband Oberes Waldviertel 
  •  
  • Schremser Straße 6 
  • 3950 Gmünd 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Respektvoll Taktvoll - Musik kennt keine Grenzen! 

Die Musikschulen sind in Österreich wie auch in Tschechien ein wesentlicher Bestandteil des regionalen Kulturgeschehens und der künstlerischen Nachwuchsarbeit. Das Anliegen, kreatives Potenzial zu fördern, wird in beiden Ländern hoch gehalten.

Hier liegt auch eine wichtige Tradition der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Es waren die Musikschulen, die vor 21 Jahren gleich nach der Grenzöffnung auf die neu gewonnenen Nachbarn offen und vorurteilsfrei zugegangen sind und die Kooperation gesucht haben.

Daraus sind zahlreiche gute und beständige Partnerschaften und Freundschaften entstanden. Die Sprache der Musik macht es möglich, einander über jedwede Sprachbarriere hinweg zu begegnen.
 

Taktně a s respektem - Hudbá nezná hranice! 

Hudební školy jsou v Rakousku jakož i v Česku podstatnou součástí regionálního kulturního dění a práce s uměleckým dorostem. Přání, podporovat kreativní potenciál, má v obou zemích vysokou prioritu.

Zde spočívá také dlouhá tradice přeshraniční spolupráce. Byly to hudební školy, které před 21 lety, hned po otevření hranic přicházely otevřeně a bez předsudků k nově získaným sousedům a vyhledávaly spolupráci.

Z toho vznikla četná dobrá a trvalá partnerství a přátelství. Řeč hudby umožňuje vzájemně se setkávat přes jakékoliv jazykové bariéry. 
Rendert Time: 0,080 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB