Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Teilraumgutachten A 6 - Regionalentwicklung im Zuge des Lückenschlusses der Autobahn A 6 unter Einbeziehung der EU-Osterweiterung 

Warum ein Teilraumgutachten? Mit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur EU am 1. Mai 2004 und der bis spätestens 2010 vollzogenen Fertigstellung der BAB A6 Nürnberg – Prag werden sich die Standortbedingungen und Entwicklungsvoraussetzungen für die Region Oberpfalz-Nord grundlegend verändern. Die damit verbundene Öffnung der Arbeits- und Wirtschaftsmärkte, die Verbesserung der Erreichbarkeit und die Verlagerung der Verkehrsströme wird die Region Oberpfalz-Nord mit neuen Herausforderungen und Problemen konfrontieren. Gleichzeitig werden sich aber auch neue Entwicklungschancen und zusätzliche Entwicklungsoptionen eröffnen. Entscheidend für die zukünftige Entwicklung ist es, von diesen Entwicklungen nicht überrascht und „überrollt“ zu werden. Vielmehr müssen frühzeitig auf kommunaler und regionaler Ebene die anstehenden Veränderungsprozesse und Chancen erkannt werden, um sich gezielt darauf vorbereiten und die strukturpolitischen Impulse bestmöglich nutzen zu können. Hierzu soll das Teilraumgutachten A 6 beitragen! Was leistet das Teilraumgutachten A6? Konkrete Aufgabe des Teilraumgutachtens zur A6 ist es, bereits im Vorfeld der EU-Osterweiterung und des Autobahn-Lückenschlusses die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Region Oberpfalz-Nord zu analysieren. In einem zweiten Schritt sollen dann an den vorhandenen regionalen Potenzialen orientierte Strategien und innovative Projekte entwickelt und umgesetzt werden. Zielrichtung dabei ist – die wirksame Nutzung der A6 als neuer Infrastruktur von europäischer Bedeutung, – die Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit, – das Regionalmarketing, d.h. die Stärkung des regionalen Selbstbewusstseins und die Vermarktung der Standortpotenziale sowie – die Entwicklung unternehmerischen Denkens und unternehmerischer Initiativen. Wer ist beteiligt? Initiative und Trägerschaft für das Teilraumgutachten übernimmt der Regionale Planungsverband Oberpfalz-Nord. Der Untersuchungsraum umfasst die gesamte Region Oberpfalz-Nord mit den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Tirschenreuth sowie den kreisfreien Städten Amberg und Weiden. Eine vertiefte Betrachtung erfolgt im unmittelbaren Einzugsbereich der Achse A 6, hier liegen 23 Gemeinden. Mit der fachlichen Erarbeitung des Konzepts wurde ein interdisziplinäres Gutachterteam aus 6 Institutionen/Planungsbüros unter der Federführung von LARS consult beauftragt. Kommunen und Fachstellen wirken im Rahmen von Workshops und Arbeitstreffen aktiv am Teilraumgutachten mit. Zu allen Veranstaltungen sind jeweils Vertreter des Bezirks Pilsen eingeladen. Die Gutachterbüros: Gesamtkoordination und Fachbereich Regionalentwicklung und Landschaft: LARS consult, Büro München Prof. F. Auweck, Dipl.-Ing. I. Niedziella Valpichlerstraße 49 D-80686 München Tel.: 089/889497-70 Fachbereich Siedlung planungsgruppe trias, Augsburg Dipl.-Ing. E. Jürchott-Diener Dipl.-Geogr. P. Frosch-Depner Tel.: 0821/34908-07, -09 Fachbereich Wirtschaft und EU-Osterweiterung GEO-Plan, Bayreuth Dipl.-Geogr. R. Hutzelmann Dr. P. Beermann Tel.: 0921/24365 in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Jurczek, TU Chemnitz Fachbereich Tourismus Universität Regensburg Univ.-Prof. Dr. Schmude Dipl.-Geogr. R. Leiner Tel.: 0941/943-3593 Fachbereich Verkehr Lang + Burkhardt, München Dipl.-Ing. Till Burkhardt Dipl.-Geogr. A. Bergmann Tel.: 089/54215532 

Posouzení dílčího prostoru A 6 - Regionální rozvoj ve vazbě na dokončení mezery dálnice A 6 s přihlédnutím k rozšíření EU na východ 

Proč posouzení dílčího prostoru? S přistoupením České republiky do EU dne 1. května 2004 a s úplným dokončením spolkové dálnice A6 Norimberk - Praha se zásadně změní podmínky geografické polohy a rozvojové předpoklady pro Region Horní Falc - sever. S tím spojené otevření pracovních a hospodářských trhů, zlepšení dosažitelnosti a prodloužení dopravních proudů budou konfrontovat region Horní Falc - sever s novými výzvami a problémy. Současně se ale též otevřou nové rozvojové příležitosti a dodatečné rozvojové možnosti. Pro budoucí rozvoj je rozhodující, nebýt tímto vývojem překvapen a "převálcován". Spíše musí být na komunální a regionální úrovni včas rozpoznány aktuální, měnící se procesy a příležitosti, abychom se na to cíleně připravili a dle možnosti co nejlépe využili strukturálně politické impulzy. K tomu by mělo přispět posouzení dílčího prostoru A 6! Co lze očekávat od posudku dílčího prostoru A 6? Konkrétním úkolem posouzení dílčího prostoru A 6 je, již v předstihu před rozšířením EU na východ a dokončením dosavdní dálniční mezery analyzovat předvídané účinky na region Horní Falc - sever. V druhém kroku by pak měly být vyvinuty a realizovány strategie, orientované na stávající regionální potenciály a inovační projekty. Při tom je cílovým směrem: - účinné využití dálnice A 6 jako nové infrastruktury evropského významu - posílení komunální spolupráce - regionální marketing, tj. posílení regionálního sebevědomí a tržní využití potenciálu geografické polohy, jakož i - rozvoj podnikatelského myšlení a podnikatelských iniciativ. Kdo se na akci podílí? Iniciativu a funkci nositele posouzení dílčího prostoru přebírá Regionální plánovací svaz Horní Falce-sever. Prostor zkoumání zahrnuje celý region Horní Falce-sever s okresy Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Schwandorf a Tirschenreuth, jakož i samostatná města, nezačleněná do zemských okresů - Amberg a Weiden. Podrobnější posouzení proběhne v bezprostřední spádové oblasti osy A 6, kde leží 23 obcí. Odborným zpracováním koncepce byl pověřen interdisciplinární tým znalců ze 6 institucí/plánovacích kanceláří pod vedením firmy LARS consult. Obce a odborná místa budou aktivně spolupůsobit v rámci workshopu a pracovních setkání. Ke všm akcím jsou vždy pozváni zástupci Plzeňského kraje. Kanceláře znalců (posuzovatelů): Gesamtkoordination und Fachbereich Regionalentwicklung und Landschaft: LARS consult, Büro München Prof. F. Auweck, Dipl.-Ing. I. Niedziella Valpichlerstraße 49 D-80686 München Tel.: 089/889497-70 Fachbereich Siedlung planungsgruppe trias, Augsburg Dipl.-Ing. E. Jürchott-Diener Dipl.-Geogr. P. Frosch-Depner Tel.: 0821/34908-07, -09 Fachbereich Wirtschaft und EU-Osterweiterung GEO-Plan, Bayreuth Dipl.-Geogr. R. Hutzelmann Dr. P. Beermann Tel.: 0921/24365 in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Jurczek, TU Chemnitz Fachbereich Tourismus Universität Regensburg Univ.-Prof. Dr. Schmude Dipl.-Geogr. R. Leiner Tel.: 0941/943-3593 Fachbereich Verkehr Lang + Burkhardt, München Dipl.-Ing. Till Burkhardt Dipl.-Geogr. A. Bergmann Tel.: 089/54215532 

Aktuelles • Aktuálně

Workshop am 14.11. 03 in Vohenstrauß

Der nächste Workshop im Rahmen des Teilraumgutachtens findet am 14.11.2003 von 9:00 bis 13:00 Uhr in der Stadthalle Vohenstrauß statt. Hier werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme diskutiert.

Workshop dne 14.11.03 ve Vohenstraußu

Příští workshop v rímci posouzení dílčího prostoru se koná dne 14.11.2003 od 9:00 do 13:00 hodin v městské hale města Vohenstrauß. Zde budou diskutovány výsledky zjištěného stavu.
Rendert Time: 0,065 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB