Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Schullandheimwerk Niederbayern/Oberpfalz 
 •  
 • Lilienthalstr. 10 
 • 93049 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
Das Vorgängerprojekt von TEAMSPRINT lief unter Bezeichnung "VÜG - Vertrauen überwindet Grenzen", das 2002 abgeschlossen wurde. Insgesamt verbrachten in den letzten Jahren 2800 tschechische und bayerische Schülerinnen und Schüler einen gemeinsamen Aufenthalt in den Schullandheimen beider Länder. Nur wenn man den anderen kennt, wird man ihn besser verstehen. Die Erfahrungen bei diesen Begegnungen waren auf beiden Seiten so positiv, dass mit dem offiziellen Projektabschluss das begonnene Werk nicht einen langsamen Tod sterben darf. Es wurden deshalb im Jahr 2002 in jedem Regionalverein sog. VÜG - Multiplikatoren ausgebildet, die mit Rat und Tat allen zur Seite stehen, die einen gemeinsamen Aufenthalt mit einer tschechischen Klasse im Schullandheim durchführen. Von VÜG jetzt zu TEAMSPRINT
Předcházející projekt TEAMSPRINTu probíhal pod názvem "VÜG - Vertrauen überwindet Grenzen (Důvěra překonává hranice)" a byl ukončen v roce 2002. Celkem strávilo v posledních letech 2800 českých a bavorských žáků a žákyň společný pobyt ve škole v přírodě na území obou zemí. Pouze když jeden člověk druhého zná, může mu lépe porozumět. Zkušenosti při těchto setkáváních byly na obou stranách tak pozitivní, že s oficiálním ukončením projektu nemohlo započaté dílo zemřít pomalou smrtí. Proto byly v roce 2002 v každém regionálním spolku vzděláváni tzv. VÜG-multiplikátoři, kteří jsou každému k dispozici radou i pomocí, kteří provádějí společné pobyty ve škole v přírodě s českými třídami. Od projektu VÜG k projektu TEAMSPRINT
 • SDPH 
 •  
 •  
 •  
 • /

Info • Info

TEAMSPRINT - Projekt grenzüberschreitender Schullandheimaufenthalte 

Mit dem Projekt TEAMSPRINT sollen Schülerinnen und Schüler dies- und jenseits der Grenze bei gemeinsamen Schullandheimaufenthalten zusammenkommen. Im Rahmen dieser Schullandheimaufenthalte bayerischer und tschechischer Schulklassen sollen zukunftsrelevante, insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung der Grenzregion bedeutsame Schlüsselqualifikationen (TEAMkompetenz, SPRachkompetenz und INTerkulturelle Kompetenz sowie eine Vorbereitung auf das Berufsleben)vermittelt werden. Unter Federführung des Schullandheimwerks Niederbayern-Oberpfalz wird TEAMSPRINT gemeinsam mit dem Schullandheimwerk Oberfranken, dem BSHW und der tschechischen Partnerorganisation SDPH durchgeführt. Ansprechpartnerin und Projektleiterin ist Christine Hoffmann, M.A. Beteiligen können sich Klassen aller Schularten, die in den Grenzlandkreisen auf bayerischer und tschechischer Seite liegen. Auch die Schullandheime müssen auf diesem Gebiet liegen. Wer einen gemeinsamen Schullandheimaufenthalt plant, kann sich direkt an Frau Christine Hoffmann als Ansprechpartnerin wenden. Die Adresse: Dreiburgenstraße 10 94538 Fürstenstein Tel: 08504-955598 Fax: 08504-955597 mail: Hoffmann.Christine@t-online.de 

TEAMSPRINT - Projekt pobytů ve škole v přírodě, který překračuje hranice 

Díky projektu TEAMSPRINT se mají žáci a žákyně z jedné i druhé strany hranice setkávat při společných pobytech ve škole v přírodě. V rámci těchto pobytů ve škole v přírodě bavorských a českých tříd by měli být zprostředkovány klíčové kvalifikace, které jsou významné pro budoucnost, zejména pro hospodářský vývoj pohraničního regionu (týmová kompetence - TEAMkompetenz, jazyková kompetence - SPRachkompetenz, INTerkulturelní kompetence a také příprava na pracovní život). Pod vedením organizece pořádající pobyty ve škole v přírodě pro Dolní Bavorsko a Horní Falcko (Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz) byl společně s organizací pořádající pobyty ve škole v přírodě pro Horní Franky (Schullandheimwerk Oberfranken), Bavorskou organizací pořádající pobyty ve škole v přírodě (BSHW) a českou partnerskou organisací SDPH uskutečněn projekt TEAMSPRINT. Kontaktní osoba a vedoucí projektu je Christine Hoffmann, M.A. Zúčastnit se mohou třídy všech typů, které se nacházejí v pohraničních okresech na bavorské a české straně. Také místa pobytu v přírodě musí ležet na tomto území. Kdo plánuje společný pobyt ve škole v přírodě, může se obrátit přímo na kontaktní osobu, paní Christine Hoffmann. Adresa: Dreiburgenstraße 10 94538 Fürstenstein Tel: 08504-955598 Fax: 08504-955597 mail: Hoffmann.Christine@t-online.de 

Aktuelles • Aktuálně

Start von TEAMSPRINT im Januar 2003

TEAMSPRINT wird als neues 3-jähriges Projekt im Januar 2003 gestartet. Gefördert wird dieses Vorhaben durch INTERREG 3 - Mittel.

Start TEAMSPRINTu v lednu 2003

TEAMSPRINT byl započat jako nový 3-letý projekt v lednu 2003. Podporován byl tento projekt prostředky INTERREG 3.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,085 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB