Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Město Cheb „Příroda a historie Cheb 2013“ 
 •  
 • Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14 
 • 350 02 Cheb 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Natur in Tirschenreuth 2013 GmbH 
 •  
 • Maximilianplatz 35 
 •  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Natur und Geschichte Cheb/Eger 2013 

Die "Grenzenlose Gartenschau", das erfolgreiche Projekt des Jahres 2006, wird fortgesetzt. Die Stadt Cheb/Eger hat eine weitere Gartenschau mit dem Titel "Natur und Geschichte Cheb/Eger 2013" vorbereitet. Sie wird an die neugegründete Tradition der sog. grenzenlosen Gartenschauen anknüpfen, die im Jahre 2006 – zum ersten Mal in der Geschichte - gegründet werden konnte. Die damalige Gartenschau wurde in Zusammenarbeit mit der bayerischen Stadt Marktredwitz umgesetzt. Das nahe liegende Tirschenreuth wird die Partnerstadt der Gartenschau im Jahre 2013 sein.

Gartenschauen haben nämlich in Deutschland eine lange Tradition – ihr Sinn beruht nicht nur in der saisongebundenen Präsentation der Gartenkunst und Landschaftsgestaltung, sondern insbesondere darin, dass sie häufig problematische und umweltbeeinträchtigte Gebiete rekultivieren und in Naherholungsgebiete verwandeln, die Bürgern auch nach dem Gartenschauende nachhaltig dienen. Dank der in Gartenschauen eingebrachten Investitionen wird die konkrete Stelle neu geprägt, sie gewinnt an Attraktivität und an allgemeiner Bekanntheit und zieht die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Stadt.

Den Gartenausstellungen selbst wird, genau wie im Jahre 2006, das Gelände "Císařská louka" (Schützenhausplatz) unterhalb der Egerer Burg, das Gelände der Burgmauer "Na Šancích", der Burggraben und der Auenpark dienen. Besucher können sich wieder auf ein ausgefülltes Begleitprogramm - Ausstellungen, Konzerte, Theatervorstellungen, Auftritte der Schulen und Sportturniere freuen. 

Příroda a historie Cheb 2013 

Úspěšný projekt „Krajinné výstavy bez hranic“ z roku 2006 pokračuje. Město Cheb nachystalo další krajinnou výstavu pod názvem „Příroda a historie Cheb 2013“. Naváže tak na nově vytvořenou tradici tzv. přeshraničních krajinných výstav, kterou se podařilo založit - v historii poprvé - v roce 2006. Tehdy se výstava uskutečnila ve spolupráci s bavorským městem Marktredwitz. Partnerským městem výstavy bude v roce 2013 nedaleký Tirschenreuth.

Krajinné výstavy mají totiž v Německu bohatou tradici - jejich smysl spočívá nejen v sezónní prezentaci zahradního umění a krajinotvorby, ale především v tom, že rekultivují často problémová a ekologicky narušená území a mění je v zóny příměstské rekreace, které slouží občanům natrvalo i po skončení výstav. Díky investicím vloženým do krajinné výstavy nabývá konkrétní místo nový ráz, získává na atraktivitě a všeobecné známosti a přitahuje pozornost návštěvníků k celému městu.

Pro vlastní zahradnické výstavy bude sloužit, tak jako již v roce 2006, prostor Císařské louky pod Chebským hradem, Na Šancích, v hradním příkopě a nivní park. Návštěvníci se mohou opět těšit na bohatý doprovodný program - koncerty, divadelní představení, výstavy, vystoupení škol a sportovní utkání.
 
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB