Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hlavní pohádková kancelář 
  •  
  • náměstí přemysla Otakara II. č. 21 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Märchenreich Südböhmen und Šumava 

Die Wanderung durch das Märchenreich, bei der Stempel in Wanderausweisen und Reisepässen gesammelt werden, richtet sich besonders an Kinder und Erwachsene mit Phantasie. Die Wanderausweise und Stempel bekommt man in annähernd 150 Märchenbüros, die darüber hinaus auch märchenhafte Banknoten, Briefmarken, Postkarten und weitere Souvenirs anbieten. Um die Pilgerreise erfolgreich abzuschließen und im Wanderausweis mindestens sechs Stempel mit dem Karpfen Jakub zu haben muss man das Hauptmärchenbüro in České Budějovice (Budweis) besuchen, ein Diplom ablegen und sich mit dem magischen Buntsift in die Chronik des Karpfens Jakub eintragen.

Man kann sich aber auch Zeit lassen und sich in das Sammeln von Märchenpostkarten und -stempeln im Reisepass versenken. Bei der Orientierung im Märchenreich hilft eine Landkarte, in der alle Märchenbüros eingezeichnet sind. Im Märchenreich findet eine unerschöpfliche Vielzahl von Aktionen statt, aus denen man sich die Besten herauspicken kann. Freuen Sie sich zum Beispiel auf den Märchenzug Tak Trošku pohádkový vlak, in dem Sie der Regisseur
Zdeněk Troška mit auf eine Märchenreise nimmt und dabei auch eine Autogrammstunde gibt. Weitere Aktionen sind: Marmeladenmarkt, Honigmarkt, Ziegenfest, Apfelfest, Gulasch-Wettbewerb, Karpfenangeln, Möhrenfest und vieles mehr.
 

Pohádková království jižních Čech a Šumavy 

Vandrování pohádkovým královstvím, spojené se sbíráním razítek do Vandrovních knížek a Cestovních pasů, je určeno zejména pro děti a dospělé s fantazií. Knížky pasy i razítka seženete přibližně ve 150 pohádkových kancelářích, kromě nich tu mají také bankovky, pohádkové známky, pohlednice a další suvenýry. Až vaše putování skončí a ve Vandrovní knížce budete mít alespoň šest razítek s kaprem Jakubem stačí navštívit Hlavní pohádkovou kancelář v Českých Budějovicích, převzít diplom a kouzelnou pastelku a zapsat se do Kroniky kapra Jakuba.

Můžete se ale také pustit do sbírání pohádkových pohlednic anebo razítek do Cestovního pasu. Lépe se orientovat v pohádkovém království vám jistě pomůže mapa, kde najdete všechny pohádkové kanceláře. V pohádkovém království se koná nepřeberné množství akcí, ze kterých si jistě vyberete tu nej pro vás. Těšit se můžete např. na Tak Trošku pohádkový vlak, kdy vás pan režisér Zdeněk Troška zve na pohádkovou jízdu vlakem a uskuteční se zde i autogramiáda, z dalších akcí se můžete těšit na marmeládobraní, medový trh, kozí slavnosti, jablkobraní, o nejlepší gulášek, kaprobraní, slavnosti mrkve a mnohé další. 
Rendert Time: 0,082 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB