Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • TVA Ostbayern GmbH & Co. KG 
 •  
 • Hermann-Köhl-Str. 3 
 • 93049 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • ZAK TV s.r.o. 
 •  
 • Prokopova 26 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Länderübergreifendes Lokalfernseh-Projekt "Böhmen und Bayern im Alltag" 

 • Projekt Finanzierung:
 • INTERREG III A Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2002-2008
 •  
 • Projekt Thema:
 • Kultur
 •  
 • Projekt Budget (gesamt):
 • bis 2,0 Mio. EUR
Aus Böhmen und Bayern - Perspektiven einer Nachbarschaft

In einer 30-minütigen Sendung präsentieren seit 2010 fünf ostbayerische Fernsehsender in ständiger Kooperation mit tschechischen TV-Sendern Themen aus dem böhmisch-bayerischen Alltag, in der die Zuschauern mehr über den Nachbarn und die ansteigenden grenzüberschreitenden Aktivitäten jeglicher Art erfahren. Das können Berichte über das Zusammenwachsen der neuen mitteleuropäischen Region Ostbayern einerseits und Westböhmen andererseits sein. Aber genauso über politische Hintergründe und aktuelle Ereignisse, wirtschaftliche Entwicklungen, kulturelle Themen und vor allem über die vielen grenzüberschreitenden Partnerschaften und Freundschaften zwischen den Bürgern. Jeder der fünf bayerischen Sender erstellt im wöchentlichen Wechsel eine Sendung, die dann samstags (OTV) oder sonntags (TVA, RTP1, TVO, DONAU TV) ausgestrahlt wird.

An dem Projekt beteiligt sind die fünf ostbayerischen lokalen bzw. regionalen Fernsehsender
 • TV Oberfranken
 • Oberpfalz TV
 • TVA Regensburg
 • Donau TV
 • Tele Regional Passau.
Projektpartner auf tschechischer Seite sind die Sender
 • ZAK TV (Region Pilsen)
 • TV Vridlo (Region Karlsbad)
 • TV GIMI (Region Südböhmen)
 
Die Festlegung der Themen und die Produktion der Beiträge erfolgen in enger Absprache zwischen den beteiligten Sendern. Dazu gibt es regelmäßig gemeinsame Redaktionskonferenzen. In den Verbreitungsgebieten der Sender empfangen insgesamt etwa 2,5 Millionen Menschen diesseits und jenseits der Grenze die Sendungen. Die erste Sendung wurde von den bayerischen Sendern am 14. Mai 2009 ausgestrahlt. 
  
Die Produktionen der bayerischen Sender werden in dem dreijährigen Zeitraum von der Initiative der Europäischen Union "Ziel 3 - Programm Bayern - Tschechische Republik" mit mehr als 1,8 Mio. Euro gefördert. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) unterstützt die Produktionen der bayerischen Sender zusätzlich mit jährlich 100.000 Euro. Auch die tschechischen Sender erhalten Mittel aus der EU-Initiative. 
  
Projektträger sind in Bayern die BLM, in Böhmen die gemeinnützige Gesellschaft Uhlava, die auch für das Gesamtprojekt verantwortlich ist. In den Jahren zwischen 2004 und 2006 gab es bereits ein Vorgängerprojekt, das von der damaligen EU-Initiative INTERREG III A gefördert wurde. 

Přeshraniční projekt regionálních televizí "Čechy a Bavorsko všedního dne" 

 • Financování projektu:
 • INTERREG III A Bavorsko - Česká republika 2002-2008
 •  
 • Téma projektu:
 • Kultura
 •  
 • Rozpočet projektu (celkem):
 • do 2.000.000 EUR
Z Čech a Bavorska - perspektivy sousedství

V 30-minutovém pořadu prezentuje pět východobavorských televizních vysílačů od roku 2010 ve stálé kooperaci s českými televizními vysílači témata z česko-bavorského každodenního života, v kterém se diváci dozví více o sousedech a rostoucích přeshraničních aktivitách všeho druhu. Mohou to být např. zprávy o srůstání nového středoevropského regionu Východního Bavorska na straně jedné a Západních Čech na straně druhé. Ale právě tak i o politickém pozadí a aktuálních událostech, hospodářském rozvoji, kulturních tématech a především o řadě přeshraničních partnerství a přátelství mezi občany. Každý z pěti bavorských vysílačů vytvoří v týdenním střídání pořad, který je pak vysílán o sobotách (OTV) nebo nedělích (TVA, RTP1, TVO, DONAU TV).

Na projektu se podílí pět východobavorských resp. regionálních televizních stanic
 • TV Oberfranken
 • Oberpfalz TV
 • TVA Regensburg
 • Donau TV
 • Tele Regional Passau.
Projektovými partnery na české straně jsou stanice
 • ZAK TV
 • TV Vřídlo
 • TV GIMI

Určení témat a produkce příspěvků probíhá v úzké spolupráci po odsouhlasení mezi zúčastněnými vysílači. K tomu se pořádají pravidelně společné redakční konference. V oblastech dosahu vysílačů přijímá tyto pořady na této či oné straně hranic celkem asi 2,5 milionu lidí. První relace byla odvysílána bavorskými vysílači dne 14. května 2009.

Produkce bavorských vysílačů v tomto tříletém období jsou finančně podporovány z iniciativy Evropské unie "Cíl 3 - Program Bavorsko - Česká republika" částkou, přesahující 1,8 mil. EUR. Bavorská zemská centrála pro nová média (BLM) podpoří produkci bavorských vysílačů navíc částkou 100.000 EUR. Rovněž české vysílače dostanou prostředky z iniciativy EU.

Nositeli projektu jsou v Bavorsku BLM, v Čechách obecně prospěšná společnost Úhlava, která je také zodpovědná za celý projekt. V letech mezi  roky 2004 a 2006 existoval již předchůdce nynějšího projektu, který byl tenkrát dotován z iniciativy EU NTERREG III A. 
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB