Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gemeinde Bodenwöhr 
  •  
  • Schwandorfer Straße 
  • 92439 Bodenwöhr 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Drei Kalligrafiezirkel gibt es in Bayern. Als erster wurde vor zehn Jahren ein Kalligrafiezirkel in Freising für Oberbayern gegründet. Im Jahr 2002 der zweite in Landshut für Niederbayern. Seit Mai 2003 treffen sich Kalligrafen und Kalligrafieinteressierte regelmäßig im neuen Oberpfälzer Kalligrafiezirkel zum Austausch.
V Bavorsku existují tři kaligrafické spolky. Před deseti lety byl v Freising pro oblast Horního Bavorska založen první, druhý v roce 2002 v Landshut pro území Dolního Bavorska. Od května 2003 se setkávají kaligrafové a zájemci o kaligrafii pravidelně v novém spolku v Horní Falci, aby si vyměňovali své znalosti a zkušenosti.

Info • Info

Kalligrafiezirkel Oberpfalz 

Kalligrafen und an der Kalligrafie Interessierte treffen sich im Oberpfälzer Kalligrafiezirkel zu gemeinsamen Treffen, zum Austausch und zum Praktizieren der Kalligrafie. Die in diesem Jahr noch geplanten 3 Treffen finden jeweils samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Bodenwöhr statt. Interessierte sind herzlich willkommen. 

Kaligrafický spolek Horní Falc 

Kaligrafové a příznivci tohoto umění se setkávají ve spolku pro kaligrafii v Horní Falci, aby si vyměnili zkušenosti a provozovali klaigrafii. V tomto roce se plánují ještě 3 setkání, a to vždy v sobotu od 10.00 do 16.00 na radnici obce Bodenwöhr. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. 

Aktuelles • Aktuálně

Julitreffen des Kalligrafiezirkels Oberpfalz

Beim Treffen des Zirkels im Juli waren wir international: Jindrich Turek aus Tschechien kam. Er ist der "offizielle Schreiber der Stadtchronik von Cheb". Obwohl er gut Deutsch versteht, kam als Dolmetscherin Kristin Strachova mit. Wir sind begeistert von seiner Arbeit und konnten uns an den Bildern in den beiden Chroniken gar nicht satt sehen.

Da versteht man, dass jetzt noch die Prachtbücher des Mittelalters, in denen Wort und Bild ein Gesamtkunstwerk ergaben, immer noch begeistern. Damals herrschte allerdings Arbeitsteilung: einer malte (illuminierte), einer schrieb und einer rupfte den Gänsen die Federn aus, die dann wieder einer beschnitt - nein, das machte der Schreiber selber, denn: die Kenntnis des Arbeitsmaterials unterstützt die Arbeit...

Ja, wir waren wieder knapp 30 Teilnehmer und Herr Turek war nicht der am weitesten angereiste: Mikiko Orito aus Japan - sie ist zur Zeit in Regensburg und lernt neben der Sprache auch noch europäische Kalligrafie war zu Gast - und wurde des öfteren gebeten, Namen in Japanisch zu schreiben. Bilder des Treffens und aus den Chroniken der Stadt Cheb sind im Internet unter http://home.arcor.de/paulus.sad/homepage4/kalligraphie/zirkel/bodenwoehr2/index.htm zu finden oder über www.schriftpunkt.de und dann bei "Links"

Červencové setkání kaligrafickohé spolku v Horní Falci

Červencové setkání kaligrafického spolku bylo mezinárodní: dostavil se Jindřich Turek z Čech. Pan Turek je "oficiálním kronikářem města Cheb." Ačkoli rozumí německé řeči, dostavil se s tlumočnicí Kristinou Stachovou. Jeho prací jsme byli velice nadšeni a na obrázky v obou kronikách jsme se nemohli do sytosti vynadívat.

Tady jsme pochopili, proč velkolepé knihy středověku, které vynikají písmem i malbou, jsou považovány za umělecká díla a stále vyvolávají nadšení. Tenkrát panovala ovšem dělba práce: jeden maloval, jeden psal a jeden vytrhával husám pera, které předtím jeden zařízl-ne, to dělal písmák sám,neboť - důkladná znalost pracovního materiálu podporuje práci samu.....

Na naše setkání dorazilo zhruba 30 účastníků, z toho pan Turek nebyl zdaleka z nejvzdálenější země. Navštívila nás Mikito Orito z Japonska, která tohoto času pobývá v Řezně a učí se vedle řeči také evropskou kaligrafii. Mikito Orito byla kvůli tomu často požádána, aby napsala jména v japonštině. Obrázky z tohoto setkání a kronik města Chebu najdete na internetu pod adresami: http://home.arcor.de/paulus.sad/homepage4/kalligraphie/zirkel/bodenwoehr2/index.htm nebo www.schriftpunkt.de pak na příslušných odkazech.
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB