Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Universität Passau, Didaktik der Geschichte 
 •  
 • Innstraße 40 
 • 94030 Passau 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Historický ústav, Filosofická fakulta Jihočeské Univerzity 
 •  
 • Branišovská 31a 
 • 370 05 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Region vermitteln über Grenzen. Historisch-Didaktische Bausteine für den Unterricht 

 • Projekt Finanzierung:
 • ZIEL 3 Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2007-2013
 •  
 • Projekt Thema:
 • Universität / Hochschule
 •  
 • Projekt Budget (gesamt):
 • bis 500.000 EUR
Ein Projekt der Universitäten Passau und Budweis, finanziert durch das Interreg-IV-A-Programm der Europäischen Union und die Universität Passau.

Im Rahmen des Projektes wird das zweisprachige Internetportal www.onlinemodule.eu mit Informationen über die Geschichte der grenzübergreifenden Region Bayerischer Wald – Böhmerwald bearbeitet. Es soll in erster Linie Lehrkräften bei der Vorbereitung von Unterrichtsstunden und -projekten mit regionalgeschichtlicher Thematik (z.B. Goldener Steig, Zwangsaussiedlung, Eiserner Vorhang) unterstützen.

Zudem werden gemeinsame Fortbildungen für deutsche und tschechische Lehrerinnen und Lehrer aus der Region sowie Seminare für Lehramtsstudierende veranstaltet. Dabei sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus beiden Ländern Kontakte knüpfen, sich austauschen, Schulpartnerschaften anbahnen und gemeinsame Geschichtsprojekte planen. In der Regel besitzt jede Veranstaltung einen thematischen Schwerpunkt, z.B. Umweltgeschichte oder Zeitgeschichte.  

Die Internetseite www.onlinemodule.eu und Veranstaltungen informieren außerdem über:  
 • die Bildungssysteme Bayerns und Tschechiens und die Lehrpläne für das Fach Geschichte
 • geeignete Materialien für regional orientierten Geschichtsunterricht und Anregungen zur didaktisch-methodischen Umsetzung
 • deutsch-tschechische Unterrichts- und Schulprojekte mit geschichtlichen Inhalten sowie Institutionen, die solche Projekte finanziell und organisatorisch unterstützen

"Region vermitteln über Grenzen" ist das Nachfolgeprojekt eines ersten Kooperationsprojekts der Universitäten Passau und Budweis mit dem Namen "Onlinemodule". Seit 2012 läuft zudem das dritte Folgeprojekt "Geschichtsbausteine Bayern-Böhmen".
 

Jak přibližovat region přes hranice 

 • Financování projektu:
 • Cíl 3 Bavorsko - Česká republika 2007-2013
 •  
 • Téma projektu:
 • Univerzity / vysoké školy
 •  
 • Rozpočet projektu (celkem):
 • do 500.000 EUR
Projekt Univerzity v Pasově a Českých Budějovicích, financován programem Interreg-IV-A z Evropské Unie a Univerzity v Pasově.

V rámci projektu je provozován dvojjazyčný internetový portál www.onlinemodule.eu s informacemi o historii přeshraničního regionu Bavorský les - Šumava. V první řadě by měly být podporovány učitelské síly v regionálně-historické tematice (např. Zlatá stezka, vysídlení, Železná opona).

K tomu jsou pořádána společná školení pro německé a české učitele z regionu stejně jako semináře pro studenty učitelství. Přitom mohou účastnice a účastníci navázat kontakty, jezdit na výměny, navazovat partnerství mezi školami a plánovat společně historické projekty. Zpravidla má každá akce svoji tematiku, např.: dějiny životního prostředí nebo dějiny času.

Internetová stránka www.onlinemodule.eu a akce informují kromě toho o:
 • vzdělávacích systémech Bavorska a Čech a učebních plánech pro dějepis,
 • materiálech určených pro regionálně orientovanou výuku dějepisu a impulsy k didakticky-metodické realizaci,
 • česko-německých učebních a školních projektech s historickými obsahy stejně jako o institucích, které podobné projekty finančně či organizačně podporují.

"Jak přibližovat region přes hranice" je navazující projekt prvního kooperačního projektu Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem "Online moduly". Od roku 2012 probíhá již třetí navazující projekt "Česko-bavorský dějepis".
 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,65 MB / 3,92 MB