Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jihočeská centrála cestovního ruchu 
  •  
  • Jírovcova 1 ( P.O. Box 80) 
  • 370 21 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Die Messe fand zum ersten Mal im Jahr 2008 statt.
První ročník veletrhu se konal v roce 2008.

Info • Info

Südböhmischer Kompass - Südböhmische touristische Messe 

Die touristische Messe "Südböhmischer Kompass" wird im November durch die Südböhmische Zentrale des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Metropol organisiert. Veranstaltungsort ist das Kulturhaus Metropol in České Budějovice. Die Veranstaltung geht über zwei Ebenen, die jedoch eng zusammenhängen. Die Basis ist eine Konferenz, bei der Projekte vorgestellt werden, die sich auf Unterstützung des Fremdenverkehrs und Kultur in Regionen Südböhmen, Böhmerwald, Oberösterreich und Niederösterreich und Ostbayern (z.B. Museum Fotoatelier Seidel in Český Krumlov, Revitalisierung der Pferdebahn in České Budějovice, grenzübergreifendes Netz von touristischen Wegen, u.ä.).

Den zweiten Teil der Messe bildet die Ausstellung, bei der an Info-Theken Informationen gegeben und Werbematerial über touristische Angebote von Städten, Gemeinden, Gewerbettrieben in Bereichen Tourismus und Kultur angeboten werden. Zum vielfältigeren Programm tragen weitere Begleitveranstaltungen in Form von Wettbewerben, Präsentation der südböhmischen Gastronomie u.ä., bei. "Südböhmischer Kompass" ist ein Teil des Projektes "Unterstützung des aktiven Fremdenverkehrs Südböhmen - Oberösterreich - Waldviertel", das vom südböhmischen Bezirk und von EU aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Tschechische Republik - Österreich, finanziert wird. Die Projektpartner sind Oberösterreich Tourismus und Destination Waldviertel. 

Jihočeský kompas - jihočeský turistický veletrh 

Turistický veletrh "Jihočeský kompas" organizuje v listopadu Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Domem kultury Metropol. Místem konání je Dům kultury Metropol v Českých Budějovicích. Akce se odehrává ve dvou rovinách, které však spolu úzce souvisejí. Základem je konference, v rámci které jsou představeny projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu a kultury na území jižních Čech, Šumavy, Horního a Dolního Rakouska a Východního Bavorska (např. Muzeum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, Revitalizace koněspřežné dráhy v Českých Budějovicích, Přeshraniční síť turistických stezek, apod.).

Druhou část veletrhu tvoří výstava, kdy u informačních pultů jsou podávány informace a distribuovány propagační materiály o nabídkách měst, obcí, podnikatelů a dalších subjektů působících na poli cestovního ruchu a kultury. Ke zpestření programu přispějí další doprovodné akce ve formě soutěží, prezentace jihočeské gastronomie apod. Jihočeský kompas je součástí projektu s názvem "Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy - Horní Rakousko - Waldviertel" spolufinancovaného Jihočeským krajem a Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko. Partnery projektu jsou společnosti Oberösterreich Tourismus a Destination Waldviertel. 
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB