Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Český západ, o.p.s. 
 •  
 • Dobrá Voda 52 
 • 364 01 Toužim 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Böhmischer Westen, Gemeinnützige Gesellschaft 

 • Projekt Finanzierung:
 • Sonstige geförderte Projekte
 •  
Bürgerverein Böhmischer Westen
Der Verein bietet soziale Dienstleistungen, Bildung, Beschäftigungsberatung, Rechtsberatung, Freizeitaktivitäten für Kinder sowie Erwachsene in den sozial ausgeschlossenen Standorten von Toužim und Teplá in der Karlsbader Region an.
In Dobrá Voda bei Toužim betreibt er eigene Textil- und Keramik-Werkstatt und in Pilsen den wohltätigen Laden BUŤI. Er organisiert öffentliche Brigaden und gewinnt Bürger für die Lösung der öffentlichen Angelegenheiten.

Soziale Leistungen
Der Böhmische Westen bietet den Bewohnern der sozial ausgeschlossenen Standorte zwei soziale Dienstleistungen an:
 • Programme vor Ort, welche bei der Problemlösung in den Bereichen Beschäftigung, Bildung, Wohnen und Kontakt mit der Majorität helfen sollen
 • Soziale Nachhilfe-Dienste für Familien mit Kindern unterstützen Kinder, damit diese die Eingliederung in die Mutter- und Grundschule und danach die Fortsetzung im Studium erfolgreich schaffen  und  die Eltern, damit sie ihre Kinder durch diesen Prozess bestmöglich führen.

Die Beschäftigung und die Textil- und Keramik-Werkstatt
Der Böhmischer Westen bietet den Erwachsenen Beratung bei der Arbeitssuche an, vermittelt die Motivierung- und Umschulungskurse, oder die Möglichkeit, die Grundausbildung abzuschießen. Der Verein trug im bedeutenden Maße zur deutlichen Herabsetzung der Arbeitslosigkeit in Dobrá Voda bei, wo er eigene Keramik- und Textilwerkstatt betreibt, wo die Frauen vom Ort originelle handgefertigte Produkte herstellen.

Bildung und Freizeitaktivitäten 
Die Kinder ab zwei Jahren haben in Dobrá Voda die Möglichkeit, die Mutterschule zu besuchen, wo sie sich für die Grundschule vorbereiten. Sie nutzen weiter die individuelle Nachhilfe, die Begleitung beim weiteren Studium und ein breites Angebot an regelmäßigen sowie einmaligen Freizeitaktivitäten.

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit
Der Böhmische Westen organisiert im Laufe des Jahres einige Veranstaltungen, an den auch Interessenten aus den Reihen der Öffentlichkeit teilnehmen können. Von Zeit zu Zeit veranstaltet er auch verschiedene kreative Kurse. Einige Veranstaltungen finden alljährlich statt, andere sind einmalig. Die Interessenten können auch den vom Verein Böhmischer Westen betriebenen, wohltätigen Laden BUŤI in der Veleslavínova Straße 7 in Pilsen besuchen. Interessenten können auch die Umgebung von Dobrá Voda - dem Sitz des Vereins - durch den Spaziergang über den Vogel-Lehrpfad kennenlernen.

Veranstaltungen:
 • Wanderung zur lebendigen Weihnachtskrippe in Dobrá Voda
 • Wohltätigkeitsball BUŤI
 • öffentliche Sommerbrigaden
 • Tanzfestival in Teplá
 • Keramik-Kurse in Dobrá Voda (für Kinder und Erwachsene)
 • kreative Kurse in Toužim (für Mädchen, Frauen, Jungen und Männer)
Mehr Informationen hier.  

Český západ, o.p.s.  

 • Financování projektu:
 • Ostatní financované projekty
 •  
Občanské sdružení Český západ
Sdružení nabízí sociální služby, vzdělávání, poradenství při zaměstnávání, právní poradenství, volnočasové aktivity pro děti i dospělé v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. V Dobré Vodě u Toužimi provozuje vlastní textilní a keramickou dílnu a v Plzni dobročinný obchod BUŤI. Organizuje veřejné brigády a zapojuje obyvatele do řešení věcí veřejných.

Sociální služby
Český západ nabízí obyvatelům sociálně vyloučených lokalit dvě sociální služby. Terénní programy, které jim pomáhají řešit otázky ve sféře zaměstnávání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporují děti v tom, aby úspěšně zvládly vstup do MŠ a ZŠ a poté pokračovaly v dalším studiu, a rodiče, aby dokázali tímto procesem své děti co nejlépe provést.

Zaměstnávání a textilní a keramická dílna
Český západ nabízí dospělým poradenství při hledání zaměstnání, zprostředkovává motivační a rekvalifikační kurzy nebo možnost dokončení základního vzdělání. Významnou měrou přispělo k výraznému snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě, kde provozuje vlastní keramickou a textilní dílnu, kde místní ženy vyrábí originální rukodělné výrobky.

Vzdělávání a volnočasové programy
Děti od dvou let mají v Dobré Vodě možnost navštěvovat Školičku, kde se připravují na vstup na ZŠ. Dále také využívají individuální doučování, doprovázení při dalším studiu a širokou nabídku pravidelných i jednorázových volnočasových aktivit.

Akce pro veřejnost
Český západ organizuje během roku několik akcí, které se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. Čas od času pořádá také různé tvořivé kurzy. Některé akce se konají pravidelně každý rok, jiné nárazově. Zájemci mohou také navštívit dobročinný obchod BUŤI ve Veleslavínově ul. 7 v Plzni, jehož provozovatelem je Český západ. Zájemci mohou také poznat okolí Dobré Vody - sídla sdružení - skrze procházku po naučné stezce o ptácích.

Akce:

 • Putování k živému Betlému v Dobré Vodě
 • Benefiční ples BUŤI
 • letní veřejné brigády
 • Taneční festival v Teplé
 • Kurzy keramiky v Dobré Vodě (pro děti i dospělé)
 • Tvořivé kurzy v Toužimi (pro dívky, ženy, chlapce i muže)

Více informací zde.
 

Fotogalerie • Fotogalerie

Böhmischer Westen - Logo | Český západ o.s. - logo
Nähwerkstatt des Böhmischen Westens | Šicí dílna Českého západu
Soziale Arbeit vor Ort in ausgeschlossenen Standorten | Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách
Freizeitaktivitäten für Kinder | Volnočasové aktivity pro děti
Freizeitaktivitäten für Kinder | Volnočasové aktivity pro děti
Tanzauftritt der Jugendlichen aus Dobrá Voda | Taneční vystoupení mládeže z Dobré Vody
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,65 MB / 3,91 MB