Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Sdružení pro obnovu Řepice a okolí 
  •  
  • Chelčického 120 
  • 386 01 Strakonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Im Jahr 2006 fand in der Synagoge in Čkyně zum ersten Mal das bildende Symposium Bloch-Blok Čkyně statt. An dem Symposium haben 15 bildende Künstler aus naher sowie entfernter Umgebung teilgenommen. Sie haben sich bemüht durch Malerei, Zeichnung, Fotografie und weitere bildende Mittel das Judentum, sowie Gefühle, die eine solche Begegnung bei ihnen hervorruft, zum Ausdruck zu bringen.
V roce 2006 se uskutečnil v Synagoze Čkyně 1. ročník výtvarného sympozia Bloch-Blok Čkyně. Zúčastnilo se patnáct výtvarníků z blízkého i širokého okolí, kteří se pokusili malbou, kresbou, fotografií a dalšími výtvarnými prostředky vyjádřit židovství, i pocit, který v nich takové setkání vyvolává.

Info • Info

Bloch-Blok Čkyně - Symposium für bildende Kunst in der Synagoge Čkyně 

Das Projekt entstand im Jahr 2006 auf Initiative des Vereins für Erneuerung von Řepice und Umgebung im Rahmen des Festivals "Judentage" der jüdischen Kultur und Geschichte.

Das Hauptziel des Projekts Bloch-Blok Čkyně ist die Erweiterung des Kulturspektrums des Festivals um eine künstlerische Dimension mit einem unkonventionellen bildenden Symposium, das das geistige und materielle Vermächtnis des Judentums in der Region von Prácheňsko verarbeiten soll.

Das Symposium möchte weiter den Teilnehmern Spuren der jüdischen Kultur vermitteln und die jüdischen Denkmäler vernetzen und wiederbeleben. Der Ausgangspunkt und Basis des Symposiums wird die ehemalige Synagoge in Čkyně bei Volyně sein, wo während des Symposiums auch bescheidene Unterkunft gewährleistet wird. Die künstlerischen Techniken werden nicht begrenzt - Zeichnung, Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur, Installation, Performance, usw. sowie neue Methoden und Vorgehensweisen sind willkommen. Den Teilnehmern des Symposiums finden Material und Technik vor, Erfrischungen werden angeboten. Die Veranstalter werden sich bemühen, möglichst optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die eigenen Kunstwerke werden dann im Rahmen des Festivals Judentage in Räumlichkeiten der Synagoge in Čkyně und im Kulturraum Mravenčí skála (Ameisenfels) in Strakonice ausgestellt. Ein Teil der Werke wird mit Zustimmung der Autoren zum Bestandteil der Sammlungen und der Exposition über die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Region Böhmerwalds.

Die Ausstellungen im Rahmen des Festivals der jüdischen Kultur können Verkaufscharakter haben, ein evtl. Überschuss wird für Restaurierung der Synagoge in Čkyně bestimmt. Am Ende des Symposiums wird ein kleiner Katalog mit Profilen der Teilnehmer und Fotografien von ausgewählten Werken herausgegeben. 

Bloch-Blok Čkyně - výtvarné sympozium v Synagoze Čkyně 

Projekt vznikl v roce 2006 z iniciativy Sdružení pro obnovu Řepice a okolí v rámci festivalu židovské kultury a historie "Židovské dny".

Hlavní myšlenkou projektu je rozšířit kulturní náplň tohoto festivalu o výtvarný rozměr. Cílem projektu Bloch-Blok Čkyně je realizace netradičně pojatého výtvarného sympozia, které se chce dotknout tématu duchovního i hmotného odkazu židovského etnika v regionu Prácheňského kraje, zprostředkovat výtvarníkům společnou zkušenost, souvislosti a významy některých, již téměř zapomenutých, stop židovské kultury a propojit a znovu oživit židovské památky. Výchozím místem a základnou sympozia bude bývalá židovská synagoga ve Čkyni u Volyně, kde také po dobu trvání sympozia bude zajištěno skromné ubytování. Výtvarné techniky nebudou nikterak omezovány – kresba, malba, grafika, fotografie, skulptura, instalace, performance, atd. Nové přístupy a postupy jsou vítány.

Účastníkům sympozia bude po vzájemné dohodě, poskytnuto základní materiální a technické zázemí, občerstvení atd. Pořadatelé se budou snažit vytvořit co možná nejoptimálnější podmínky k práci. Vlastní umělecká díla budou následně vystavena v rámci festivalu Židovské dny v prostorách Synagogy Čkyně a v Kulturním prostoru Mravenčí skála ve Strakonicích. Část děl se stane, se souhlasem autorů, součástí sbírek a expozice o dějinách židovského obyvatelstva v Pošumaví.

Výstavy v rámci festivalu židovské kultury mohou být prodejní, případný výtěžek půjde na opravu synagogy ve Čkyni. Výstupem sympozia bude drobný katalog s profily účastníků a fotografiemi vybraných děl. 
Rendert Time: 0,079 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB