Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bike Event Medienagentur 
  •  
  • Dechbettenerstr. 10 
  • 93049 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Unter dem patentrechtlich geschützten Markennamen wurde im Mai 2003 ein Bikeportal gelauncht, das praxisorientierte Inhalte für 250 ostbayerische Radwanderwege und Mountain-Bike-Touren mit einer Gesamtstreckenlänge von ca. 10 000 Streckenkilometer anbietet –Tendenz steigend. Das Konzept ist so einfach wie überzeugend: weg von "isolierten Insellösungen“ hin zu einem datenbankbasierten Themenportal mit einprägsamen Markennamen, damit der User mit ein und derselben Usability, intuitiv nach Schema "F“ - ohne zeitraubende Internetrecherchen betreiben zu müssen - umfassende Informationsangebote zielorientiert abrufen kann. Vorbei die Zeiten, als man sich ständig veränderten Strukturen, Erscheinungsbildern, Navigationsformen und Contentqualität konfrontiert sah. Dem boomenden „Fahrradtourismus soll das Informationsmedium als Kommunikationsplattform Rechnung tragen, und damit den bislang defizitären Lückenschluss im Internet schließen. Viele Radwanderwege machen vor „Bundesland-, bzw. Bezirksgrenzen“ (Schnittstellenproblematik) nicht halt, sondern verbinden vielmehr diese miteinander. Aus diesem Grund sind wir bemüht, das Radwander – Netzwerk geographisch auszudehnen. Insbesondere hoch frequentierte Radwanderachsen erfordern eine gesamteinheitliche Darstellung – im Optimal – Vermarktungsfall bis hin zur Roadbook – Erzeugung. Der Nationalpark – Radweg, der Nationalpark – Radrundweg, die Sumava – Tour, der Bayern-Böhmen-Radfernwerg, die Dreiländer – Tour - um nur einige zu nennen – stellen Radwanderachsen dar, die eine gesamteinheitliche Darstellung erfordern und nicht durch geo-politische Grenzen verkompliziert werden sollten. Ebenso die grenzüberschreitenden Fernradwege und Rundtouren in grenznahen Regionen bedürften in Anbetracht des EU – Beitritts Tschechiens besonderer Aufmerksamkeit. Das Schnittstellendocking des bayerischen und süd-, und westböhmischen Radwander-, u. Mountain-Bike-Netzes hätte durch das erweiterte geographische Einzugsgebiet ein einheitliches Radwander – Netzwerk mit steigender Publizität und erhöhten Zugriffsraten zur Folge, die wiederum immense Synergieeffekte auslösen könnten. Ein kleiner Beitrag im Sektor sanfter Tourismus, der europäisches Denken reflektiert und Völker näher rücken lässt.
Pod patentově chráněnou značkou "Bayernbike" byl v květnu 2003 spuštěn cyklistický portál, který nabízí prakticky orientovaný obsah pro 250 východobavorských turistických cyklostezek a tras pro horská kola s celkovou délkou cca. 10 000 km - se stoupající tendencí. Koncept je stejně jednoduchý jako přesvědčivý: pryč od "izolovaných ostrůvků řešení" směrem k databázově orientovanému tématickému portálu se snadno zapamatovatelným značkovým jménem, aby se uživatel cíleně a intuitivně, dle schématu "F" dostal s jedinou uživatelskou rutinou, k obsáhlým informačním nabídkám, aniž by musel provádět časově náročné internetové rešerše. Pryč jsou ty časy, kdy jsme byli konfrontováni s neustále se měnícími strukturami, způsobem zobrazení, formami navigace a kvalitou obsahu. Informační médium, jako komunikační platforma musí odpovídat boomu cyklistické turistiky a uzavírat doposud chybějící mezery v internetu. Mnohé cyklostezky nekončí na hranicích spolkové země či okresu (to je problematika rozhraní), nýbrž je spíše navzájem spojují. Z tohoto důvodu se snažíme, síť cyklostezek geograficky rozšířit. Zejména vysoce frekventované cyklistické trasy vyžadují celkově jednotnou prezentaci - v optimálním případě marketingové využití až po produkci cestovní příručky. Cyklostezka národním parkem, Okružní jízda národním parkem, Túra Šumavou, Bavorsko česká dálková cyklostezka, Trasa třemi zeměmi - abychom jmenovali alespoň některé, představují turistické cyklostezky, které vyžadují komplexní, jednotný pohled a neměly by být zkomplikovány geopolitickými hranicemi. Právě tak dálkové přeshraniční cyklostezky a okružní jízdy v příhraničních regionech by si vyžadovaly s ohledem na přistoupení Česka do EU zvláštní pozornost. Respektování rozhraní sítě bavorských, jiho- a západočeských cyklostezek a tras pro horská kola by mělo díky rozšíření pojednávané oblasti za následek jednotnou síť turistických cyklostezek se stoupající publicitou a zvýšeným využitím, což by opět mohlo vyvolat enormní synergické efekty. Malý příspěvek v sektoru měkké turistiky, který reflektuje evropské myšlení a národy posouvá opět blíže k sobě.

Info • Info

Bayernbike.de - grenzüberschreitendes Radwander- und Mountain-Bike-Portal 

250 ostbayerische Radwanderwege mit 10.000 Streckenkilometern Ziel 2004: Grenzüberschreitende Radwege-Vernetzung mit West-, und Südböhmen Radwege und Mountain-Bike-Touren auf tschechischem Territorium werden künftig zweisprachig angeboten werden. Von Radlern für Radler erstellt: http://www.bayernbike.de Hier können Radwanderer und Mountainbiker für 250 ostbayerischen Radwanderwegen mit ca. 10 000 Streckenkilometern alles abrufen, was der Radler zur Vorbereitung braucht. Mit den downloadbaren Roadboaks in pdf-format kann der Radler zielgenau navigieren, was eine Radtourplanung erheblich vereinfacht. Einkehr-, u. Übernachtungsmöglichkeiten, Radlerpavillons, landschaftliche Highlights werden symbolhaft dargestellt. Die Service-, u. Community-Rubrik umfasst praxisgerecht Wetterangaben, Livecams, Meinungsumfragen, Radlbus-Fahrplandaten, Ernährung-, Ausrüstungs- und Radtipps. Außerdem dabei: Saisonalberichterstattung, Radwegebaustellen, Infos des Hochwasser-Nachrichtendienstes, Eventtermine und vieles mehr. 34 Fernradwege werden dargestellt, mit detaillierter Streckenbeschreibung, zoombaren Detailkarten u. Höhenprofilgraphiken, Schwierigkeitsgradangaben, Eignungsempfehlung, Etappenübersichten und Landschaftsaufnahmen. Roadbooks – eine echte USP im Internet Eine Besonderheit stellen downlaodbare Roadbooks im pdf-format dar, mit denen sich eine Radtourplanung vereinfachen und das Radwandern harmonisch gestalten lässt. Es handelt sich nach wie vor um eine „echte USP“ (united selling point), mit der sich Tourismusregionen in Bezug auf Qualität, Service und Kreativität erfreulich abheben. Dem Anwender ermöglicht dieses „Hilfsmittel“ nicht nur auf ihm unbekannten Terrain zu navigieren, sondern gewährleistet darüber hinaus, dass man an jeder geographischen Position up to date und vorinformiert ist, was einem in Bezug der Streckenführung, Streckencharakteristik, Höhenprofil, Entfernungen, Topographie, Sehenswürdigkeiten, landschaftlichen Highlights, Anbindungen, Alternativrouten und der nicht unwichtigen Radler-Infrastruktur bis zum Zielort erwartet. Die Schwierigkeitsangaben (1-5) i.V. mit der Eignungsempfehlung soll die Radwege - Vorauswahl nach individuellen Kriterien erleichtern und damit einer subjektiven Fehleinschätzung vorbeugen. Landschaftliche u. kulturelle Highlights, Einkehr-, u. Übernachtungsmöglichkeiten komplettieren das Infoangebot. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die erhobenen Daten zur Erzeugung eines Redaktionstextes mit maßgeschneidertem Content dienen, dessen Qualität sich von üblichen „Standardtexten“ erheblich unterscheidet. 

Bayernbike.de - přeshraniční portál pro cykloturisty a vyznavače horských kol 

250 východobavorských cyklostezek o celkové délce tras 10.000 km Cíl 2004: Přeshraniční propojení cyklostezek do sítě, zahrnující oblast Západních a Jižních Čech Cyklostezky a túry pro horská kola na českém území budou v budoucnu nabízeny dvojjazyčně. Sestaveno cyklisty pro cyklisty: http://www.bayernbike.de Zde si mohou cykloturisté a vyznavači horských kol stáhnout o 250 východobavorských cyklostezkách s délkou tras cca. 10 000 km vše , co cyklista potřebuje na přípravu. Pomocí průvodců, které lze stáhnout v pdf-formátu může cyklista využívat cílenou navigaci, což významně zjednodušuje plánování cyklotrasy. Možnosti ubytování a přenocování, cyklistické pavilony, významná místa v krajině, jsou symbolicky znázorněny. Rubrika "Service" a "Community" zahrnuje prakticky orientované údaje o počasí, živých kamerách, průzkumech veřejného mínění, jízdních řádech autobusů pro cyklisty, tipy pro stravování, výstroj a kola. Kromě toho tam najdete: Sezónní zpravodajství, místa cyklotras ve výstavbě, informace zpravodajské služby o povodních, termíny různých akcí a mnoho jiného. Lze zobrazit 34 dálkových cyklostezek, s detailním popisem tras, zoomovatelnými detailními mapami a grafickým znázorněním výškového profilu, s údaji o stupni obtížnosti, doporučeními vhodné trasy, přehledem etap a záběry krajiny. Knižní průvodci - skutečné USP v internetu Jistou zvláštnost představují průvodci v pdf-formátu ke stažení, s nimiž si lze zjednodušit plánování cyklotrasy a harmonicky utvářet turistiku na kole. Jedná se o "opravdové USP" (united selling point), s nimiž se turistické regiony potěšitelně odlišují co do kvality, servisu a kreativity. Tato "pomůcka" umožňuje uživateli navigaci nejen neznámým terénem, nýbrž navíc zaručuje aktuálnost a včasnou informovanost v každé geografické pozici, co čeká cyklistu s ohledem na řízení trasy, její charakteristiku, výškový profil, vzdálenosti, topografii, pamětihodnosti, významná místa v krajině, návaznosti, alternativní trasy a s ohledem na nikoliv nedůležitou cyklistickou infrastrukturu až do cílového místa. Údaje o obtížnosti (1-5) s doporučením vhodnosti má ulehčit předem výběr cyklostezek dle individuálních kritérií a tím předcházet subjektivnímu chybnému posouzení. Přehled o zeměpisných a kulturních pozoruhodnostech a možnostech ubytování kompletují informační nabídku. Další výhoda spočívá v tom, že shromážděné údaje slouží k sestavování redakčního textu s obsahem, ušitým na míru, jehož kvalita se významně odlišuje od obvyklých "standardních" textů. 

Aktuelles • Aktuálně

Von Radlern und Bikern für Radler und Biker erstellt

Die Geburtsstunde Unter dem patentrechtlich geschützten Markennamen wurde im Mai 2003 ein Bikeportal gelauncht, welches bereits 1 Jahr später praxisorientierte Inhalte für über 250 ostbayerische Radwanderwege und Mountain-Bike-Touren mit mehr als 10 000 Streckenkilometern anbietet – Tendenz weiter steigend. Das Konzept ist so einfach wie überzeugend: weg von "isolierten Insellösungen“ hin zu einem datenbankbasierten Themenportal mit einprägsamen Markennamen. Dadurch kann der User mit ein und derselben Usability, intuitiv nach Schema "F“ - ohne zeitraubende Internetrecherchen - umfassende Informationsangebote zielorientiert abrufen. Das Grundkonzept basiert auf einer skelettartigen Radwandernetzstruktur mit abgestufter Prioritätsscala. Eine technische Neuheit und zugleich das effektivste Radwege-Vermarktungsinstrumentarium überhaupt stellen die downloadbaren Roadbooks in pdf-format dar, die eine zielgenaue Navigation erlauben und als Vorläufer des gelten. Weitere Basiselemente bilden die Saisonalberichterstattung, redaktioneller Bereich, Radwegebaustellen, Service-, u. Community-Rubrik, örtliche Wetterangaben, Livecams, Meinungsumfragen, Radlbus-Fahrplandaten, Ernährung-, Ausrüstungs- und Radtipps, ADFC-Statistiken, Infos des Hochwasser-Nachrichtendienstes, Eventtermine u. Eventberichte. Bayernbike – Philosophie Das Radwanderportal bildet die Schnittstelle zwischen radsportinteressierten Feriengästen und der fahrradfreundlichen Tourismusbranche. Neben den allerorts verfügbaren, informativen Printmedien soll das contentlastige Radwanderportal den defizitären Informationslückenschluss im Medium Internet schließen. Als innovative Informations-, und Kommunikationsplattform soll dem boomenden „Fahrradtourismus virtuell das derzeit technisch „Machbare“ auf höchstem Level geboten werden. Das umweltverträgliche und gesunde Radwanderern soll auch „Neueinsteiger“ animieren, reizvolle – und oft bislang unbekannte Regionen per „Muskelkraft“ zu befahren. In Zeiten erschwinglicher Fernreiseangebote, entdecken immer mehr Menschen durchaus interessante inländische Regionen, die ein Vergleich nicht zu scheuen brauchen. Im Gegenteil, es gibt viele Gründe, das Heimatland zu erkunden und einen Urlaub der „etwas anderen Art“ zu planen. Die hohe Umweltverträglichkeit dieser sanften ökologischen Urlaubsform der Naturverbundenheit ist ein Bonus, der sowohl der Natur wie auch dem Menschen zu gute kommt. Der Reichtum und die Unversehrtheit der Natur hat aber auch eine ökologische Verpflichtung zur Folge, warum sich Radler und Biker in dieser sensiblen, schützenswerten Natur den Radler-, u. Biker-Ehrenkodex ins Bewusstsein rufen sollten: Rücksicht auf die Natur nehmen, d.h. sich angemessen verhalten, nicht abseits der markierten Radwege fahren, und Abfälle mitzunehmen. Ein solch praktiziertes „Biker-Fairplay“ dient der Natur und fördert das Bikerimage. Diese Botschaft möchten wir nach außen transportieren. Roadbooks – eine echte USP im Internet Eine Besonderheit stellen downlaodbare Roadbooks im pdf-format dar, mit denen sich eine Radtourplanung vereinfachen und das Radwandern harmonisch gestalten lässt. Es handelt sich nach wie vor um eine „echte USP“ (united selling point), mit der sich Tourismusregionen in Bezug auf Qualität, Service und Kreativität erfreulich abheben. Dem Anwender ermöglicht dieses „Hilfsmittel“ nicht nur auf ihm unbekannten Terrain zu navigieren, sondern gewährleistet darüber hinaus, dass man an jeder geographischen Position up to date und vorinformiert ist, was einem in Bezug der Streckenführung, Streckencharakteristik, Höhenprofil, Entfernungen, Topographie, Sehenswürdigkeiten, landschaftlichen Highlights, Anbindungen, Alternativrouten und der nicht unwichtigen Radler-Infrastruktur bis zum Zielort erwartet. Die Schwierigkeitsangaben (1-5) i.V. mit der Eignungsempfehlung soll die Radwege - Vorauswahl nach individuellen Kriterien erleichtern und damit einer subjektiven Fehleinschätzung vorbeugen. Landschaftliche u. kulturelle Highlights, Einkehr-, u. Übernachtungsmöglichkeiten komplettieren das Infoangebot. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die erhobenen Daten zur Erzeugung eines Redaktionstextes mit maßgeschneidertem Content dienen, dessen Qualität sich von üblichen „Standardtexten“ erheblich unterscheidet. Schnittstellenverknüpfungen Viele Radwanderwege machen vor Landes-, bzw. Bezirksgrenzen (Schnittstellenproblematik) nicht halt, sondern verbinden vielmehr diese miteinander. Insbesondere hoch frequentierte Radwanderachsen erfordern eine gesamteinheitliche Darstellung – im Optimal – Vermarktungsfall bis hin zur Roadbook – Erzeugung. Daher steht die grenzüberschreitende Radwege-Vernetzung mit West-, und Südböhmen, sowie österreichisches Mühlviertel im Mittelpunkt. Das Bayerisch – Böhmische Grenzgebirge bietet ein schier unerschöpfliches, attraktives Radwege-, u. MTB – Netz, das einer systematischen Erfassung bedarf. Im Rahmen der EU– Mitgliedschaft Tschechiens werden Streckenverläufe auf tschechischem Territorium grundsätzlich zweisprachig und in der Dreiländer-Rubrik unter dem EU – Sternbanner zusammengefasst präsentiert. Kooperationen mit Tschechien bzw. Österreich gewährleistet einen namens-, und länderneutralen Auftritt in ihrem Inland. Das Schnittstellendocking des bayerischen und süd-, und westböhmischen Radwander-, u. Mountain-Bike-Netzes erlangt durch den enormen Flächenzuwachs erhöhte Attraktivität mit immensen Synergieeffekten, was beide Völker im Sektor „sanfter Tourismus“ näher rücken lässt. Highlight: Euregio-Dreiländer-Expressfahrt am 1.05.2004 von Passau – Linz – Budweis nach Krumau (Cesky Krumlov). Der Startschuss für die Bezirke Ober-, und Mittelfranken wurde mit der Erfassung der beiden Euregio-Egrensis-Fernradwege sowie dem Fünf-Flüsse-Radweg gegeben. Weitere Projekte folgen. Projekte / Aktivitäten 2004 Neustruktur in Tourismusregionen Dreiländer – Rubrik Radwegenetzverdichtung Visualitätsoptimierungen via zoombarer Bildergalerien Via Danubia – Flash-Projekt 585 km lange Bayern – Thüringen – Sachsen – Böhmen - Fernradweg 525 km lange Bayern-Böhmen-Fernradweg Grenzüberschreitende regionale Radwanderrouten u. Rundtouren Donauradweg – Verlängerung ins österreichische Mühlviertel Crossmedia: Verfassung zahlreicher Radreise-Reportagen in Bikemagazinen Onlinepromotion: Partnerschaften mit Tourismusverbände, namhaften Touristikportalen, Fernseh-, u. Rundfunkanstalten, Verlage u. sonstigen Organisationen flankieren das Projekt Pressearchiv: downloadbare Publikationen Herbst 2004: General – Relaunche mit Vielzahl neuer Features

O cyklistech a bikařích pro cyklisty a bikaře

Hodina zrodu Pod patetovanou a chráněnou značkou byl utvořen v květnu 2003 bikeportál, který již o jeden rok později nabízel praktické informace o 250 východobavorských cyklostezkách a cestách pro horská kola o více než 10 000 kilometrech - tato tendence stále stoupá. Koncept je tak jednoduchý jako přesvědčivý: vzdálený od "izolovaných řešení" bližší k datovému tematickému portálu s charakteristickými značkami. Tím způsobem může uživatel s jednou a tou samou usability, intuitivně podle F schématu - bez zdlouhavých internetových rešerší - cíleně vyvolat obsáhlé nabídky informací. Základní koncept bazíruje na skeletové struktuře sítě o cyklostezkách a odstupňovanou škálou priorit. Technická novinka a zároveň nejefektivnější instrumenty pro cyklostezky představují stahovatelné roadbooks ve formátu pdf, které dovolí přesnou navigaci a platí za předchůdce GPS. Další základní elementy tvoří sezónní podávání zpráv, redakční oblast, místní údaje o počasí, stavby cyklostezek, rubrika o servisu a organizacích, autobusy pro cyklisty, jízdní řády, livecamps, dotazníky, tipy na vybavení, jídlo a kola, ADFC, statistiky, informace o stavu vody v tocích, termíny událostí a různé reportáže. Filozofie - bavorského bike Portál o cyklostezkách tvoří rozhraní mezi prázdninovými zájemci o cyklistiku a cyklistickou turistickou branží. Vedle již existujících funkčních, informativních tiskových mediích má cyklistický portál vyplnit mezeru v oblasti internetu. Jako inovativní informační a komunikační platforma má být nabídnut rozkvétajícímu cyklistickému turismu virtuální technický portál na nejvyšší úrovni. Ekologická a zdravá cykloturistika má animovat i začátečníky a pomoci jim projet vzrušující a dosud neznámé regiony. I v době dostupných nabídek cestování objevují lidé zajímavosti ve vnitrostátních regionech, které se nemusí bát srovnání se zahraničím. Je mnoho důvodů, proč prozkoumat svou vlast a naplánovat si trochu jiný typ dovolené. Vysoká ekologičnost této formy dovolené a poznání přírody je bonus, který jistě ocení nejen příroda, ale i lidé. Bohatství a neporušenost přírody způsobuje také ekologické závazky. Je to důvod, proč si cyklisté ustanovili čestný kodex: brát ohled na přírodu, tzn. chovat se přiměřeně, nejezdit mimo vyznačené stezky a nezanechávat odpadky. Takový cyklista, který se chová šetrně k přírodě, podporuje bikerimage. Toto poselství bychom chtěli předávat dále. Roadbooks - pravá UPS na internetu Zvlášnost představují stahovatelné roadbooks ve formátu pdf, jimiž si můžete zjednodušit plánování cest a harmonicky sladit Vaše cestování. Jedná se o pravou UPS (united selling point), kterou se odlišují turistické regiony s ohledem na kvalitu, servis, kreativitu. Uživateli umožňuje tento pomocník nejen pohybovat se v neznámem terénu, ale také poskytne dopředu informace o každé geografické pozici, což Vám pomůže při plánování cesty, podá Vám informace od záčátku cesty až do cíle o typu cesty, výškovém profilu, vzdálenostech, topografii, pamětihodnostech, vrcholcích v krajině, dopravních spojeních, alternativních cestách a cyklistické infrastruktuře. Údaje 1-5 mají ulehčit rozhodování při výběru stezky podle individuálních kriterií a rozložení vlastních sil, dovolí vyhnout se špatnému odhadu vlastních dispozic. Kompletní nabídku doplňují informace o kulturních a přírodních zajímavostech, dále o možnostech dopravy a ubytování. Další přednost textu představuje redakční zpracování materiálu a jeho grafická úprava, jejíž kvalita výrazně převyšuje standardní zpracování. Spojení rozhraní Mnoho cyklostezek se nezastaví na hranicích zemských a okresních regionů, nýbrž se spojí dohromady. Obzvláště vysoko frekventované cyklostezky vyžadují celkové zobrazení. Proto ve středu pozornosti stojí spojení cyklostezek s jižními a západními Čechami, stejně jako s rakouskou stranou. Bavorsko - české pohraničí nabízí téměř nevyčerpatelnou a velmi atraktivní síť cyklostezek, která je zde velmi podrobně zachycena. V rámci členství České republiky v EU je průběh stezek prezentován na českém území zpravidla dvojjazyčně a shrnut v rubrice trojzemí pod vlajkou EU. Spolupráce se Českem a Rakouskem zaručuje jmenné a zeměpisně neutrální vystoupení ve vnitrozemí. Propojení pásma bavorských a jiho-, západočeských cyklostezek a horských stezek nenásilným způsobem spojuje oba národy. Highlight: euroregion - trojzemí - expres jízda 1.5. Pasov - Linz - České Budějovice do Českého Krumlova Start pro okresy Horní a Střední Franky byl uveden se zohledněním obou Euregio-Egrensis - cyklostezek stejně jako pěti-řekami-cyklostezek. Další projekty následují. projekty / aktivity 2004 nové struktury v turistických regionech trojzemí - rubrika rozšíření sítě cyklostezek vizuální optimalizace obrázkové galerie pomocí zoom via Danubia – flash-projekt 585 km délka Bavorsko - Durinsko - Sasko - Čechy - cyklostezka 525 km délka Bavorsko - Česko - cyklostezka přeshraniční regionální cyklostezky a okružní stezky cyklostezka v Podunají - prodloužení do rakouské Mühlviertel crossmedia: vypracování četných reportáží do časopisů o kolech on-line propagace: partnersví s turistickými spolky, portály, účast na rozhlasových a televizních akcích, projekt podporují různá nakladatelství a organizace tiskový archiv: publikace ke stažení podzim 2004: General – Relaunche s mnohými novými rysy

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,69 MB / 3,95 MB