Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Franz-Ludwig-Gymnasium 
  •  
  • Franz-Ludwig-Str. 13 
  • 96047 Bamberg 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Bamberg - Mnichovo Hradiště: Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg und Gymnázium v Mnichově Hradišti 

In Mnichovo Hradiště / Münchengrätz, nordöstlich von Prag, hat das Franz-Ludwig-Gymnasium seit 1992 eine Partnerschule. Unsere Partnerschule liegt in einer Stadt mitten im Böhmischen Paradies, nordöstlich von Prag. Es ist eine äußerlich unscheinbare mittelgroße Stadt mit einem interessanten Schloss, in dessen Kapelle Wallenstein begraben ist.

Es gibt nur ein Gymnasium in Mnichovo Hradiště, das aus einer neunjährigen Grundschule besteht und einem vierjährigen Gymnasialzweig. Neuerdings gibt es auch ein achtjähriges Gymnasium. Es ist ein Ganztagsgymnasium mit Schulküche, die technische Ausstattung mit Computern ist gut. Es gibt außerdem einen großen Schulgarten.

Die Partnerschaft besteht seit 1992. Vor neun Jahren hat Dr. Angelika Weiß-Merklein den Schüleraustausch von dem pensionierten Kollegen Horst Schleß übernommen. Seitdem existieren für die Aufenthalte in Tschechien Tagebücher, die von der Homepage des FLG unter www.franz-ludwig-gymnasium.de abgerufen werden können. Daraus lassen sich die verschiedensten Aktivitäten entnehmen. Gemeinsam wurde ein Wirtschaftsprojekt durchgeführt und das Škoda-Werk in Mlada Boleslav, das mit VW kooperiert, besucht. In einem Kunst-Projekt wurde versucht, die Partner des Austausches gegenstandslos zu porträtieren. 2006 standen die touristischen Attraktionen im oberfränkischen Raum (unter besonderer Berücksichtigung von Schlösser und Burgen) im Mittelpunkt des Besuchs der Partnerschule in Deutschland. 2006 haben wir das Thema Verkehr in unser Programm eingebaut. 2009 stand der Besuch unter dem Thema "Grenzen".

Nicht zu vergessen sind die vielen gemeinsamen Ausflüge in beiden Ländern, die zu festen Freundschaften geführt haben, die über den Schüleraustausch hinausgehen. 

Mnichovo Hradiště - Bamberg: Gymnázium v Mnichově Hradišti a Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg  

V Mnichově Hradišti / Münchengrätz, severovýchodně od Prahy, má Gymnázium Franze Ludwiga od roku 1992 jako svou partnerskou školu. Naše partnerská škola se nachází ve městě uprostřed Českého ráje, severovýchodně od Prahy. Je to naoko tuctové středně velké město se zajímavým zámkem, v jehož kapli je pohřben Valdštejn.

V Mnichově Hradiště je pouze jedno gymnázium, které se skládá z devítileté základní školy a jednoho čtyřletého gymnaziálního oboru. Odnedávna je zde i osmileté gymnázium. Je to celodenní gymnázium se školní kuchyní, technické vybavení počítači je dobré. Kromě toho je zde i velká školní zahrada.

Partnerství existuje od roku 1992. Před devíti lety převzala výměnu žáků Dr. Angelika Weiß-Merklein od kolegy Horsta Schleße, který šel do penze. Od té doby existují pro pobyty v Čechách deníky, které je možné stáhnout z domovské stránky FLG na adrese www.franz-ludwig-gymnasium.de. Z nich lze zjistit nejrůznější aktivity. Společně byl realizován hospodářský projekt a návštěva továrny Škoda v Mladé Boleslavi, která spolupracuje s VW. V rámci uměleckého projektu došlo k pokusu udělat portréty partnerů. V roce 2006 byly středem pozornosti návštěvy partnerské školy v Německu turistické atrakce v oblasti Horních Franků (se zvláštním důrazem na zámky a hrady). V roce 2006 jsme do svého programu zabudovali téma dopravy. V roce 2009 se konala návštěva na téma "Hranice".

Nelze zapomenout na mnoho společných výletů v obou zemích, které vedly k pevným přátelstvím, překračujícím školní výměnu. 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB