Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), SPD Unterbezirk Schwandorf/Cham 
 •  
 • Eichelstr. 16 
 • 92269 Fensterbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Sonja Haubelt (Vorsitzende)
 •  
 • Tel. +49(0)9438-238
 • Fax +49(0)9438-238
Der Gedanke, Sozialdemokratinnen aus dem Raum Schwandorf / Cham und Sozialdemokratinnen aus dem Bereich Domazlice in der tschechischen Republik in einem grenzüberschreitenden Arbeitskreis zu verbinden, kam bei einem Treffen mit Bürgermeister Jan Latka von Domazlice. Die ersten Besuche galten Kindergärten in Domazlice und in Furth i. Wald, wo auch ein Kontakt mit dem dortigen Waldkindergarten entstand. Es waren jeweils vier Frauen aus dem Bereich SAD/CHA und aus dem Bereich Domazlice beisammen. Am 5. 09. 2002 begann der erste Besuch in Domazlice im dortigen SPD-Büro. Die Tochter des Bürgermeisters, Frau Eva Latkova und weitere vier Damen empfingen die Gäste aus Cham und Schwandorf. Am 18. 09. 2002 fand dann der Gegenbesuch in Furth i. Wald bei Kindergärten, u.a. beim Waldkindergarten statt.
Myšlenka, spojit sociální demokratky z oblasti Schwandorfu / Chamu a sociální demokratky z oblasti Domažlic v České republice do jednoho přeshraničního pracovního kroužku se zrodila při setkání se starostou Jannem Latkou z Domažlic. První návštěvy byly věnovány mateřským školám v Domažlicích a ve Furthu i. Wald, kde vznikl také kontakt s tamější mateřskou školou. Společně byly vždy 4 ženy z oblasti Schwandorfu / Chamu a z oblasti Domažlic. Dne 5.9.2002 se konala první návštěva v Domažlicích v tamější kanceláři ČSSD. Hosty z Chamu a Schwandorfu přijaly dcery starostu, paní Eva Latková a další 4 dámy. Dne 18.9.2002 byla pak návštěva opětována ve Furthu i. Wald a konala se v mateřských školách.
 • Tschechische Sozialdemokraten (CSSD) 
 •  
 • Spalená 157 
 • 344 01 Domažlice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Eva Latkova
 •  
 • Tel. +420 379 722 701

Info • Info

Arbeitskreis deutscher und tschechischer Sozialdemokratinnen 

Der Arbeitskreis sieht seinen Schwerpunkt im sozialer Bereich, insbesondere im gegenseitigen Besuch und dem Kennenlernen sozialer Einrichtungen. 

Pracovní kroužek německých a českých sociálních demokratek 

Pracovní kroužek spatřuje své těžiště v sociální oblasti, zejména ve vzájemných návštěvách a poznávání sociálních institucí. 

Aktuelles • Aktuálně

Kontakte auf sozialer Ebene - ASF-Unterbezirk besucht tschechische Sozialdemokratinen

Auszüge aus der Tageszeitung „Der Neue Tag“ vom 12. Juli 2003 Seit rund zwei Jahren besteht zwischen der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) im SPD-Unterbezirk Schwandorf/Cham und den tschechischen Sozialdemokratinnen der CSSD aus dem Kreis Domazlice eine Arbeitsgemeinschaft auf sozialer Ebene, die sich zum Ziel gesetzt hat, Vergleiche hinsichtlich Kindergärten, Altenheime und Krankenhäuser grenzübergreifend zu ziehen. Bisher besichtigte man entsprechende Einrichtungen in Furth im Wald, Schwandorf und Domazlice. Kürzlich begab sich eine Abordnung der ASF mit ihrer UB-Vorsitzenden Sonja Haubelt zu den Nachbarn aus Tschechien. Eva Latkova, die CSSD-Sekretärin und Tochter von Bürgermeister Jan Latka aus Domazlice geleitete die deutsche Abordnung zum „Tag der offenen Tür“ beim neu errichteten Alten- und Seniorenpflegeheim in Kdyne (früher Neugedein). Dort wurde man von der CSSD-Kreisvorsitzenden Jana Sykorowa und Irina Tichackova willkommen geheißen. Pflegedienstleiterin Lenka Hoskova führte als Dolmetscherin durch die mit rund fünf Millionen Euro neu errichtete Anlage, die ein Vorzeigeprojekt Tschechiens ist.

Kontakty na sociální úrovni - návštěva českých sociálních demokratek

Výběr z deníku "Der neue Tag" z 12. července 2003 Již dva roky existuje mezi Pracovním sdružením sociálnědemokratických žen (ASF) v dílčím SPD-obvodu Schwandorf/Cham a českými sociálními demokratkami ČSSD z okresu Domažlice pracovní sdružení na sociální úrovni, které si stanovilo cíl, provést srovnání v oblasti dětských školek, domovů důchodců a nemocnic v přeshraničním měřítku. Dosud byla navštívena zařízení ve Furth im Wald, Schwandorfu a v Domažlicích. Nedávno se vydala delegace ASF se svou předsedkyní Soňou Haubelt k susedům v Čechách. Eva Látková, tajemnice ČSSD a dcera starosty Jana Látky z Domažlic přivedla německou delegaci na "Den otevřených dveří" v nově zřízeném domově pro seniory s pečovatelskou službou ve Kdyni (dříve Neugedein). Tam byly přivítány okresní předsedkyní ČSSD Janou Sýkorovou a Jiřinou Ticháčkovou. Vedoucí ošetřovatelek Lenka Hosková provedla delegaci jako tlumočnice nově otevřeným zařízením v hodnotě zhruba pět milionů Euro, které je vzorovým projektem v Čechách.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB