Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Kinder-Literaturwettbewerb 2007: für Kinder bis 14 Jahre (Anmeldeschluss: 10.10.2007) 

Wir und das literarische Forum: Garten der Poesie (www.garten-der-poesie.de) laden ein zu einem Literatur-Wettbewerb für Kinder bis 14 Jahre. Die schönsten und besten Werke der Kinder werden in einem Buch veröffentlicht. Dieser Wettbewerb beinhaltet folgende Themen: Altersklasse 8 - 10 Jahre: Elfen, Zwerge und Schlossgespenster Altersklasse 11 - 12 Jahre: Wenn ich Schuldirektor wäre ... Altersklasse 13 - 14 Jahre: Zum ersten mal verliebt Die Erstplazierten erhalten einen tollen Buchpreis und einen Überraschungspreis. An die 2. und 3. Plätze gehen ebenfalls tolle Buchpreise.

Mit dem Wettbewerb sollen Kinder ermutigt werden, sich künstlerisch zu betätigen. Es wird ihnen die Chance gegeben, als Lohn für diese Arbeit, in einem Buch veröffentlicht zu werden. Die besten Werke (Entscheidungsträger ist die Jury innerhalb des Verlages) werden in einer Kinder-Anthologie gedruckt. Gedichte, Geschichten und Zeichnungen können bis zum 10. Oktober 2007 an folgende E-Mail Adressen eingereicht werden: Birgit.Lueers@tiggis-podium.de Bernd.Rosarius@online.de oder auf den Postweg an: Bernd Rosarius Hellmeyerstr.11 32791 Lage Wir benötigen eine gültige Heimatadresse und/oder E-Mail Adresse des Erziehungsberechtigen.

Mit der Teilnahme an unserem Wettbewerb erklärt sich der Erziehungsberechtigte einverstanden, dass bei der Auswahl der Einsendungen, der Verlag die Werke veröffentlichen und vervielfältigen darf. Die Rechte an den Werken bleiben natürlich bei den Einsendern. Für die Einsendungen gibt es kein Autorenhonorar. Dieser Wettbewerb wird nicht gesponsert. Er ist eine Privatinitiative des Verlages und des Forums. Für E-Mail Zusendungen gibt es eine Empfangsbestätigung aber nicht für Postzusendungen.

Für Einsendungen, die uns nach dem 10. Oktober 24.00 h erreichen, gibt es leider keine Berücksichtigung mehr. Wir behalten uns aber vor, ohne Erklärung alle Einsendungen abzuweisen, die folgende Tendenzen erkennen lassen: Gewaltverherrlichende Texte - Diskriminierungen von Minderheiten - Pornografie - Verstoß gegen Menschenrechte - politisch motivierte Texte - Rassismus und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz. Mit freundlichen Grüßen Ihr Richmond Verlag Hellmut Schmidt 

Dětská literární soutěž 2007: pro děti do 14 let (uzávěrka přihlášek: 10.10.2007) 

My a literární forum: zahrada poezie (www.garten-der-poesie.de) zve na literární soutěž pro děti do 14 let. Nejhezčí a nejlepší práce dětí budou uveřejněny v jedné knize. Tato soutěž obsahuje následující témata: Věková skupina 8 - 10 let: víly, trpaslíci a zámecká strašidla věková skupina 11 - 12 let: Kdybych byl ředitel školy ... věková skupina 13 - 14 let: Poprvé zamilovaný Ti, kteří se umístí na prvním místě, dostanou skvělou knižní cenu a cenu překvapení. Umístění na 2. a 3. místě dostanou rovněž krásné knižní ceny.

Soutěží se mají děti povzbudit k uměleckým aktivitám. Je jim daná šance, že budou odměnou za tuto práci, uveřejněny v knize. Nejlepší práce (rozhoduje komise v rámci nakladatelství) budou vytištěny v dětské antologii. Básně, historky a kresby mohou být zasílané do 10.října 2007 na následující e-mailovou adresu: Birgit.Lueers@tiggis-podium.de Bernd.Rosarius@online.de nebo poštou na: Bernd Rosarius Hellmeyerstr.11 32791 Lage Potřebujeme správnou adresu bydliště a/nebo e-mailovou adresu zákonného zástupce. Účastí na naší soutěži zákonný zástupce vyjadřuje svůj souhlas s tím, že při výběru zaslaných příspěvků smí nakladatelství zaslané práce uveřejnit a kopírovat.

Autorská práva k dílu zůstávají přirozeně na zasilatelích. Za zaslané příspěvky se neposkytuje žádný autorský honorář. Tato soutěž není sponzorovaná. Je privátní iniciativou nakladatelství a fóra.

U příspěvků, zaslaných elektronickou poštou bude potvrzen příjem, u zásilek poštou však ne. Zásilky, které dojdou po 10. říjnu a 24.00 hodině nebudou bohužel brány v úvahu. Vyhrazujeme si ale právo, odmítnout bez vysvětlení všechny zásilky, u kterých je náznak následujících tendencí: Texty oslavující násilí - diskriminace menšin - pornografie - provinění proti lidským právům - politicky motivované texty - rasismus a provinění proti zákonu na ochranu mládeže. S přátelským pozdravem Váš Richmond Verlag Hellmut Schmidt 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB