Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem, Büro Regensburg 
 •  
 • Maximilianstr. 7 
 • 93047 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
Tandem bedeutet grenzüberschreitender Jugendaustausch zwischen Deutschland und Tschechien. Das Koordinierungszentrum ist die Anlaufstelle für Multiplikator/-innen der Jugendarbeit. Das Tandem-Team unterstützt Jugendleiter/-innen, Lehrkräfte und Erzieher/-innen mit Interesse am Nachbarland. Tandem arbeitet bundesweit und grenzüberschreitend.

Die Aufgaben in Kürze:
 • Finanzielle Förderung von Jugendbegegnungen und bilateralen Projekten
 • Information und Beratung
 • Vermittlung von Kontakten und Partnerorganisationen
 • Seminare und Fortbildungen

Es gibt ein Koordinierungszentrum in Deutschland (Tandem Regensburg) und eines in Tschechien (Tandem Pilsen). Finanziert wird das Koordinierungszentrum in Regensburg vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie von den Freistaaten Bayern und Sachsen. Die Trägerschaft liegt beim Bayerischen Jugendring. Tandem Pilsen ist an die Westböhmische Universität angebunden und wird vom Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik finanziert. 

Tandem Regensburg
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem
Maximilianstr. 7
93 047 Regensburg
Tel.: +49 941 585 57-0; Fax: +49 941 585 57-22
E-Mail: tandem@tandem-org.de

Tandem Pilsen
Koordinačni centrum česko-německých výměn mládeže - Tandem
Sedláčkova 31
CZ - 306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755; Fax: +420/377 634 752
E-Mail: tandem@tandem.adam.cz


Internet: www.tandem-info.net
Tandem znamená výměnu mládeže mezi Německem a Českem, která přesahuje hranice obou států. Koordinační centrum je jakýmsi “startovním místem” multiplikátorů, kteří pracují s mládeží. Tým Tandemu podporuje vedoucí mládeže, pedagogy a vychovatele, kteří mají zájem o sousedí zemi. Tandem je určený pro celé Německo a jeho práce překračuje hranice obou států.

Úkoly Tandemu v kostce:
 • finanční podpora setkávání mládeže a bilaterálních projektů
 • informace a poradenství
 • zprostředkování kontaktů a partnerství
 • semináře a vzdělávání

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže sídlí v Plzni a v Regensburgu. Tandem Regensburg je institucí Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN a spolkových zemí Bavorsko a Sasko, je součástí Bavorského kruhu mládeže. Tandem Plzeň je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je administrativně přičleněn k Západočeské univerzitě v Plzni.

Tandem Regensburg
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem
Maximilianstr. 7
93 047 Regensburg
Tel.: +49 941 585 57-0; Fax: +49 941 585 57-22
E-Mail: tandem@tandem-org.de        

Tandem Pilsen
Koordinačni centrum
česko-německých výměn mládeže - Tandem
Sedláčkova 31
CZ - 306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755; Fax: +420/377 634 752
E-Mail: tandem@tandem.adam.cz                  


Internet: www.tandem-info.net
 • Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem 
 •  
 • Sedláčkova 31 
 • 306 14 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

ahoj.info - Das deutsch-tschechische Jugendportal 

 • Projekt Thema:
 • Jugend
 •  
www.ahoj.info ist das deutsch-tschechische Portal von jungen Leuten für junge Leute. Hiererfahren junge Menschen Wissenswertes über die Themen Reisen, Sprache, Studium, Jobs und Freiwillig im Nachbarland sowie Neuigkeiten aus der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit.

Gleichzeitig versteht sich www.ahoj.info als Mitmachportal. Die Besucher/-innen können eigene Artikel online stellen, Beiträge kommentieren, Bilder hochladen, eigene Veranstaltungen / Initiativen bewerben und mit Gleichgesinnten aus dem Nachbarland in Kontakt treten.  

Damit sich die jungen Menschen nicht nur virtuell, sondern auch im realen Leben treffen können, veranstaltet das www.ahoj.info-Team zwei Seminare pro Jahr: eines in Deutschland und eines in Tschechien.

Das zweisprachige Portal www.ahoj.info wird von jungen Menschen betreut, die in den beiden Tandem-Büros in Regensburg und Pilsen ihren Europäischen Freiwilligendienst (EVS) absolvieren.

Die Freiwilligen für den Zeitraum September 2010 bis August 2011 sind:  

Tandem Regensburg
Barbora Pavlíčková
Tel.: + 49 941-58557-16
E-Mail: barbora.p@ahoj.info 

Barbora Soukupová
Tel.: + 49 941-58557-16
E-Mail: barbora.s@ahoj.info  

Tandem Pilsen
Nicole Hildebrandt
Tel.: +420 377 634 758
E-Mail: nicole@ahoj.info

Das Portal www.ahoj.info ist ein Projekt vom Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem und wird unterstützt vom Deutschen Jugendherbergswerk, DJH.

Besuchen Sie / Besucht www.ahoj.info auch auf Facebook!
Besuchen Sie / Besucht www.ahoj.info auch auf YouPodia!  
 

ahoj.info - Česko-německý portál pro mládež! 

 • Téma projektu:
 • Mládež
 •  
www.ahoj.info je německo-český portál, který spravujou mladí lidé a je určený pro mládež. Na tomto portálu se mohou mladí lidé dozvědět nejen informace o cestování, jazyku, studiu, práci nebo dobrovolné  službě ve své sousední zemi, ale i novinky z německo-českého prostředí.

Zároveň je portál www.ahoj.info portálem, který vyzývá ke spolupráci.  Jeho návštěvníci zde mohou prezentovat své články, komentovat příspěvky, nahrávat fotky, propagovat své akce a taky navazovat kontakty s lidmi ze sousední země.    

Aby se mladí lidé mohli potkat nejen virtuálně, ale i v reálném životě, pořádá tým ahoj.info každý rok dva semináře: jeden v Německu a jeden v Česku.

Dvojjazyčný portál www.ahoj.info spravují maldí lidé, kteří absolvují svou Evropskou dobrovolnou službu (EDS) v Tandemu v Plzni a Regensburgu.

Pro období září 2010 až srpen 2011 jsou to tyto dobrovolnice:

Tandem Regensburg
Barbora Pavlíčková
Tel.: + 49 941-58557-16
E-Mail: barbora.p@ahoj.info

Barbora Soukupová
Tel.: + 49 941-58557-16
E-Mail: barbora.s@ahoj.info 


Tandem Pilsen
Nicole Hildebrandt
Tel.: +420 377 634 758
E-Mail: nicole@ahoj.info


Portál www.ahoj.info je projektem Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže – Tandemu a jeho sponzorem je Deutsches Jugendherbergswerk, DJH, který nabízí levné ubytvoání pro mladé lidi.  

Navštivte ahoj.info na faceooku!
Navštivte ahoj.info na Youpodia!
 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,123 Sek. | Speicherverbrauch: 3,66 MB / 3,92 MB