Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Das Theater spielte im Kulturleben von Pilsen seit jeher eine unvertretbare Rolle. Das belegt nicht nur eine über einhundert Jahre alte Geschichte des Theaters Josef Kajetán Tyl und seine Position der tschechischen Theaterszene, sondern auch Namen, wie z.B. Vendelín Budil, Josef Skupa oder Miroslav Horníček.
Divadlo hrálo v kulturním životě města Plzně odedávna nezastupitelnou úlohu. To dokládá nejen více než stoletá historie Divadla Josefa Kajetána Tyla a jeho postavení na české divadelní scéně, ale i jména, jako jsou např. Vendelín Budil, Josef Skupa nebo Miroslav Horníček.

Info • Info

"Theatersommer unter dem Pilsener Himmel" - Sommertheaterfestival in Pilsen 

Der Bürgerverein PaNaMo veranstaltet zusammen mit der Stadt Pilsen 2009 zum zweiten Mal das Theaterfestival "Theatersommer unterm Pilsner Himmel". Das Festival findet in den Monaten Juni und Juli statt. Ziel des Projektes ist die Realisation einer sommerlichen Open Air-Theatervorstellung mit der Aussicht auf die Entwicklung einer regelmäßigen Pilsener Open Air- Sommerbühne.

Aus ähnlichen Veranstaltungen ist in der letzten Zeit in der Tschechischen Republik und auch im Ausland eine Tradition entstanden. Diese Aufführungen sind beim Publikum sehr beliebt. Veranstaltungen sind u.a. die Sommer-Shakespeare-Feste auf der Prager Burg, auf der Burg Špilberk in Brno / Brünn, auf der Burg in Eger oder die Theatervorstellungen mit drehbarem Zuschauerraum in Krumau. Als Veranstaltungsort in Pilsen wurde die Baulücke "Teatrum mundi" in der Parkanlage Křižíkovy sady gewählt. Dieser Ort an der historischen Stadtmauer fordert zu einer solchen Nutzung gerade zu heraus. 

"Divadelní léto pod plzeňským nebem" - letní divadelní festival v Plzni 

Občanské sdružení PaNaMo ve spolupráci s městem Plzeň pořádá v roce 2009 druhý ročník divadelního festivalu "Divadelní léto pod plzeňským nebem". Festival se koná na přelomu června a července. Místy konání jsou Náměstí Republiky a Proluka Teatrum mundi v Křižíkových sadech. Předmětem projektu je realizace letního venkovního divadelního představení s vyhlídkou na vytvoření pravidelné letní plzeňské scény pod širým nebem.

Z několika podobných akcí se v poslední době u nás i v zahraničí stala tradice a tato představení se těší značnému diváckému zájmu. Příkladem jsou Letní Shakespearovské slavnosti na Pražském hradě, na Špilberku, na hradě v Chebu či na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Plzeň má pro divadlo tohoto charakteru nádherný prostor, jímž je Proluka Teatrum mundi v Křižíkových sadech. Toto místo s historickými hradbami k takovému využití přímo vybízí. 

Aktuelles • Aktuálně

Theatersommer unter dem Pilsener Himmel: 28.06. - 31.07.2009

Auf dem Programm stehen im Jahr 2009 zwei Theatervorstellungen: - Revisor von Nikolaj Vasiljevič Gogol, - "Don Juan" von Moliére. Es steht eine Kapazität von 230 Plätzen zur Verfügung. Die Besetzung der Vorstellungen besteht vor allem aus örtlichen Schauspielerpersönlichkeiten der Theater J.K.Tyl und Alfa. In den Stücken werden auch weitere Schauspieltalente, die eine besondere Beziehung zu Pilsen haben, Rollen übernehmen. Das Stück "Don Juan" von Moliére dreht sich um Heuchelei, Lügen und Niedertracht, die dem Zuschauer mit liebevollem Humor vermittelt werden. Don Juan soll in der Inszenierung nicht nur als Verführer und Frauenheld, sondern auch als niederträchtiger Infragesteller der Moral und der Grundwerte der Gesellschaft erscheinen. Aufführungstermine: 28.06. - 12.07.09 um 20.30 Uhr Platz der Republik Revisor - Nikolaj Vasiljevič Gogol - Komödie. 27.07. - 31.07.09 um 20.30 Uhr Baulücke "Teatrum mundi" in der Parkanlage Křižíkovy sady "Don Juan" - Moliér - Komödie. Es spielen: Martin Zahálka, Zorka Kostková, Štěpánka Křesťanová, Radek Valenta, František Dvořák, Bronislav Kotiš, Michal Štěrba, Viktor Limr, Zdeněk Rohlíček, Jan Zadražil, Antonín Procházka ml., Zdeněk Lahoda, Kristýna Hlaváčková.

Divadelní léto pod plzeňským nebem: 28.06. - 31.07.2009

Na programu festivalu budou v roce 2009 dvě hry: - "Revizor" od Nikolaje Vasiljeviče Gogola, - "Don Juan" od Moliéra. Počítá se s kapacitou asi 230 míst. Obsazení představení je postaveno především na místních hereckých osobnostech z Divadla J.K.Tyla a Divadla Alfa. Ve hře budou obsazeni i další herecké talenty, kteří sice v plzeňském divadle nevystupují, ale mají k němu kladný vztah nebo dokonce vazbu. Moliérovu hra "Don Juan" je prokládána úvahami o pokrytectví, přetvářce, lži a bezostyšnosti, které jsou divákům sdělovány skrze laskavý humor a inteligentní vtip. Naším inscenačním záměrem je představit divákům Dona Juana nejen jako výsostného svůdníka a záletníka, ale zároveň jako bezostyšného pokušitele morálky a základních hodnot lidské společnosti vůbec. Termíny představení: 28.06. - 12.07.09 od 20.30 hodin Náměstí Republiky "Revizor" - Nikolaj Vasiljevič Gogol - komedie. 27.07. - 31.07.09 od 20.30 h Proluka Teatrum mundi v Křižíkových sadech "Don Juan" - Moliér - komedie. Hrají: Martin Zahálka, Zorka Kostková, Štěpánka Křesťanová, Radek Valenta, František Dvořák, Bronislav Kotiš, Michal Štěrba, Viktor Limr, Zdeněk Rohlíček, Jan Zadražil, Antonín Procházka ml., Zdeněk Lahoda, Kristýna Hlaváčková.
Rendert Time: 0,065 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB